Система за събития: Създаване на събития


Last update: 23 Apr 2022 09:21 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1162  • Ако търсите статията, обясняваща Конфигурацията на сървър за събития - щракнете тук
  • Ако търсите статията, обясняваща Употребата на системата за събития - щракнете тук

Как да създадем събитие в системата за събития

В TruckersMP създадохме собствена система за събития, където може да публикувате вашите събития, а други потребители да се регистрират, за да присъстват на събития. Това ръководство ще ви помогне да създадете първото си събитие в системата за събития.

  • За да създадете събитие, преминете към Системата за събития или кликнете върху страницата „Events“ в горната част на сайта.
  • След като преминете към тази страница, кликнете върху „Create Event“. Create Event Button.

Основна информация

Essential Information
Game - Изберете играта, в която ще се проведе вашето събитие. Например Euro Truck Simulator 2.
Sever - Изберете сървъра, в който ще бъде вашето събитие. Например, Simulation 2.
Event Name - Въведете името на вашето събитие. Например "Weekly Convoy".


Час и местоположение

Time and Location
Start Date & Time (UTC) - Въведете времето, в което вашето събитие е планирано да започне. Уверете се, че това време е в UTC.
Start City - Изберете града, в който ще започне вашето събитие. Например Rotterdam.
Start Location - Въведете местоположението, от което ще започне вашето събитие. Например WGCC.
End City - Изберете града, в който ще завърши вашето събитие. Например Amsterdam.
End Location - Въведете местоположението, където ще завърши вашето събитие. Например LKW.


Основна информация

Main Information
Language - Изберете езика, на който е написана информацията ви.
Information - Въведете информация за вашето събитие. Това може да включва, но не се ограничава до: кратко въведение в събитието, правила за конвои и допълнителна информация за събитието.
Banner Image - Поставете банерно изображение, което ще се появи в горната част на страницата на вашето събитие, когато бъде създадено.
Route Image - Поставете изображение на маршрута, по който ще се провежда вашето събитие.
Voice Link - Добавете линк към мястото, където участниците могат да обсъдят конвоя. Например Discord или TeamSpeak.
External Link - Поставете връзка към външен сайт, където може да бъде публикувана допълнителна информация за събитието.


Видимост и опровержение

Visibility and Disclaimer
Visibility - Може да публикувате събитието публично, или да го запазите като чернова.
Преди да създадете вашето събитие, трябва да се съгласите с това, че вашето събитие следва правилата на събитието.


Как да управлявате вашите събития в системата за събития

Manage Events

Може да управлявате вашите събития от страницата Manage Events.
На тази страница може да откриете събитията, които сте маркирали да присъстват, събитията, които сте създали, които са публично видими и всички чернови събития, които все още не сте направили публично видими. Събитията ще може да редактирате директно от тази страница.

Ако сте във VTC и имате съответните привилегии, може да създавате събития от името на вашата компания. Просто се насочете към вашата VTC страница, щракнете върху полето Events и управлявайте събитията на вашата компа ния от там! Вашето събитие ще се появи в системата за събития както обикновено, но ще изглежда, че е създадено от вашата VTC, а не от физическо лице.


Как да изтриете събитието си от системата за събития

Event Page

Може да изтриете събитието си, като отидете на страницата на събитието, което можете да намерите на страницата Manage Events и натиснете бутона „Delete Event“ Delete Button