Jak používat Report Systém?


Last update: 24 Nov 2021 16:59 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1591. Krok

 • Běžte na http://truckersmp.com

Website

2. Krok

 • Klikněte na Login a přihlaste se. Přihlašovací údaje jsou stejné jak pro přihlašování na fórum, tak do hry.

Login

3. Krok

 • Po přihlášení se vrátíte na domovskou stránku. Poté přejděte na "My account" a poté vyberte možnost "Reports".

MyAccount

4. Krok

 • Měli byste být uvítáni tabulkou a tlačítkem, které vám umožní vytvořit "Nový report". Stiskněte tlačítko "New report".
 • Můžete zjistit, kolik reportů můžete vytvořit a kolik reportů můžete vytvořit celkem.
 • Můžete zobrazit aktuální přehled reportů (Otevřené, Přijaté nebo Odmítnuté).
 • Klepnutím na tlačítko "New report" můžete vytvořit "nový report".

Report

5. Krok

 • Nyní budete moci vyplnit informace o hráči, kterého nahlašujete.
 • Zde se dozvíte, jak získat TruckersMP ID hráče
 • Nezapomeňte vyplnit všechny podrobnosti (co se stalo, příslušný čas a odkazy na důkazy)
 • Uvědomte si prosím, že pro většinu reportů nelze přijmout důkazy formou screenshotů. Ne vždy se totiž dá prokázat, co se stalo. Screenshoty mohou být použity pro Insulting / Profanity a Nickname / Tag reporty.
 • Veškeré předložené důkazy musí být k dispozici po dobu trvání daného zákazu PLUS 1 měsíc. Bany mohou být odstraněny v případě, že důkazy budou odstraněny předčasně, a proto může být omezen přístup k reportům.
 • Poznámka: Pokud zadáte ID zaměstnance TruckersMP, dostanete varování. Zadáte-li TruckersMP ID 3500 nebo nižší, zobrazí se varování, že ID, které zadáváte, máte dvakrát zkontrolovat.

Information

6. Krok

 • Vyplňte potřebné informace.
 • Po zadání ID TruckersMP zkontrolujte uživatelské jméno.
 • Ujistěte se, že máte vhodné odkazy na důkazy
 • Po dokončení klikněte na "Submit report".

Fields

7. Krok

 • Poté budete vráceni do přehledu reportů, který by měl vypadat zhruba následovně.
 • Zde najdete stav reportu, včetně komentáře administrátora. Pokud byl report odmítnut, zde najdete vysvětlení.
 • Nebude zobrazeno, zda jste za report dostali kladné nebo záporné hodnocení.
 • Stav svých reportů můžete také zjistit kliknutím na "My account" -> "Reports".

Submissions

Jak zde můžete vidět, vaše dostupné reporty nyní klesly o jeden, aby se ukázalo, že máte jeden report čekající na vyřízení.

Available

Tags

Author

BoSsik2's avatar

BoSsik2

TruckersMP Retired Manager