Jak používat Report Systém?

Last update: 19 Jan 11:32 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/159  1. Běžte na http://truckersmp.com Website

  2. Klikněte na Login a přihlaste se. Přihlašovací údaje jsou stejné jak pro přihlašování na fórum, tak do hry. Login

  3. Po přihlášení se vrátíte na domovskou stránku. Poté přejděte na "My account" a poté vyberte možnost "Reports". MyAccount

  4. Měli byste být uvítáni tabulkou a tlačítkem, které vám umožní vytvořit "Nový report". Stiskněte tlačítko "New report". Můžete zjistit, kolik reportů můžete vytvořit a kolik reportů můžete vytvořit celkem. Můžete zobrazit aktuální přehled reportů (Otevřené, Přijaté nebo Odmítnuté). Klepnutím na tlačítko "New report" můžete vytvořit "nový report". Report

  5. Nyní budete moci vyplnit informace o hráči, kterého nahlašujete. Zde se dozvíte, jak získat TruckersMP ID hráče Nezapomeňte vyplnit všechny podrobnosti (co se stalo, příslušný čas a odkazy na důkazy) Uvědomte si prosím, že pro většinu reportů nelze přijmout důkazy formou screenshotů. Ne vždy se totiž dá prokázat, co se stalo. Screenshoty mohou být použity pro Insulting / Profanity a Nickname / Tag reporty. Veškeré předložené důkazy musí být k dispozici po dobu trvání daného zákazu PLUS 1 měsíc. Bany mohou být odstraněny v případě, že důkazy budou odstraněny předčasně, a proto může být omezen přístup k reportům. Poznámka: Pokud zadáte ID zaměstnance TruckersMP, dostanete varování. Zadáte-li TruckersMP ID 3500 nebo nižší, zobrazí se varování, že ID, které zadáváte, máte dvakrát zkontrolovat. Information

  6. Vyplňte potřebné informace. Po zadání ID TruckersMP zkontrolujte uživatelské jméno. Ujistěte se, že máte vhodné odkazy na důkazy Po dokončení klikněte na "Submit report". Fields

  7. Poté budete vráceni do přehledu reportů, který by měl vypadat zhruba následovně. Zde najdete stav reportu, včetně komentáře administrátora. Pokud byl report odmítnut, zde najdete vysvětlení. Nebude zobrazeno, zda jste za report dostali kladné nebo záporné hodnocení. Stav svých reportů můžete také zjistit kliknutím na "My account" -> "Reports". Submissions

Jak zde můžete vidět, vaše dostupné reporty nyní klesly o jeden, aby se ukázalo, že máte jeden report čekající na vyřízení. Available

Author

BoSsik2

TruckersMP Translation Manager