Какво е Community Contributor?


Last update: 26 Aug 2020 20:39 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1057През лятото 2020г. преработихме нашата програма за Community Contributor в рамките на TruckersMP. Много от общността имат въпроси каква е тази роля и как могат да станат такива.

Какво е Community Contributor?

По същество участниците в общността са онези членове в нашата мрежа, които отиват по-далеч, отколкото очакваме, създавайки качествено съдържание в нашата мрежа. Можете да намерите повече информация за настоящите членове на програмата тук. Можете да ги видите около нашите платформи със зелената роля на „Community Contributor“. Всички наши сътрудници в общността са представени тук: https://truckersmp.com/contributors

Какви са изискванията за Community Contributor?

  • Трябва да има истински интерес към TruckersMP модификацията.
  • Сътрудниците трябва да се държат и да създават съдържание в съответствие с нашите Общи условия, Официални правила.
  • Съдържанието на сътрудника трябва да има потенциал да достигне и да повлияе на аудиторията (с други думи, сътрудниците трябва да създават качествено съдържание).
  • Сътрудниците трябва да имат истински интерес да ни помогнат да изградим здрава общност около нашия мод чрез споделяне на конструктивна обратна връзка.
  • Сътрудниците трябва да участват активно в поне 1 канал, ориентиран към общността, като Форуми, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch.
  • Сътрудникът трябва да бъде активен член на общността поне 3 месеца
  • Сътрудниците трябва да имат добро и положително положение в общността.
  • Сътрудниците не могат да бъдат част от персонала на TruckersMP.

Как мога да стана Community Contributor?

Няма процес за искане за присъединяване към програмата на Community Contributor. Единственият начин да станете Community Contributor е чрез номинации или забелязване от ръководството на общността на TruckersMP.

И така, как да номинирам някого?

Можете да номинирате някого (не себе си) в в този Google form. След това Community Managers ще разглеждат периодично номинациите.