Chytré značení TruckersMP


Last update: 13 Mar 2022 08:11 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1097Managed Motorway Sign

Chytré značení TruckersMP

Tento článek Vám poskytne jasné a detailní vysvětlení významu různých návěstních dopravních značek, které můžete na cestách potkat! Je dobré je znát a vědět, jak na ně reagovat.


Vjezd do oblasti s chytrým značením

 • Chytré značení zobrazuje informaci, která Vás varuje o blížícím se nebezpečí nebo nehodě.
 • Chytré značení zobrazují informace, dle kterých se musíte řídit.
 • Nerespektování příkazů na chytrém značení může vyústit ve vyhození ze serveru.
 • V oblasti s chytrým značením si všimněte návěstních portálů, kde je nad každým pruhem obrazovka.
 • Ty mohou informovat o různých omezeních rychlosti, blížících se uzavírkách pruhů nebo uzavřených pruzích.
 • Mimo těchto obrazovek si také všimněte proměnné tabule, která Vás bude informovat o stavu silnice před Vámi.
 • Pokud jsou obrazovky vypnuté, maximální povolená rychlost se nemění a odstavný pruh je uzavřený.

Managed Motorway Sign


Prázdný portál

 • Všechny čtyři portály jsou vypnuty, tudíž je bezpečné pokračovat podle aktuální maximální povolené rychlosti. Odstavný pruh je pro provoz uzavřený.
 • To znamená, že před Vámi nejsou žádné nehody, proto by silnice měla být průjezdná.

Normal Conditions


Stavební portál – Zahrnuje všechny jízdní pruhy

 • Tyto portály mohou zobrazovat údržbu nebo dopravní informace relevantní k silnici, po které zrovna jedete.
 • V tomto případě byla rychlost snížena na 90 km/h ve všech třech otevřených pruzích.
 • Všimněte si, že odstavný pruh zobrazuje červený kříž, což znamená, že by tento pruh měl být využíván jako běžný odstavný pruh, a ne jako jízdní pruh.
 • Velký portál vlevo Vás upozorňuje na blížící se práci na silnici.

Reduced Speed Limit


Uzavření pruhu – Zahrnuje všechny jízdní pruhy

 • Pozorně sledujte tyto chytré značky, protože nemusí být vždy stejné pro každý pruh. Sjezd z dálnice může mít své restrikce zrušené, ale zbytek dálnice může stále fungovat na snížené rychlosti.
 • Také můžete vidět červený kříž nad odstavným pruhem zdůrazňující, že se nejedná o jízdní pruh.
 • Je také důležité si všimnout informační obrazovky, která Vás varuje před uzavřením jednoho z pruhů tak, abyste se mohli včas připravit na změnu jízdního pruhu.

Varying Speed Restriction


Mimořádnost – Příjezd k mimořádnosti

 • Obrázek níže znázorňuje žlutou blikající šipku v levém pruhu. To znamená, že byste měli z levého pruhu přejet do prostředního.
 • Šipka znamená, že byste měli přejet do jiného pruhu co nejdříve (kdy je to bezpečné).
 • Také můžete vidět červený kříž nad odstavným pruhem zdůrazňující, že se nejedná o jízdní pruh.
 • Informační obrazovka vlevo zobrazuje symbol nebezpečí, což znamená, že následuje uzavření pruhu.

Merge


Mimořádnost – U mimořádnosti

 • Zde můžete vidět tři červené kříže, to znamená, že je v provozu pouze jeden jízdní pruh ve snížené rychlosti na 50 km/h.
 • Informační obrazovka vlevo zobrazuje symbol práce na silnici s textem „Roadworks“, což znamená, že se blížíte k práci na silnici.
 • Jízda v kterémkoliv pruhu s červeným křížem není povolena a může vyústit ve vyhození ze serveru, jelikož je to bezohledné.
 • Červené kříže jsou velmi vážné a jsou zobrazeny, pouze pokud následuje nebezpečí, pro bezpečnost Vaši i ostatních účastníků silničního provozu. Neměli byste v těchto pruzích jezdit.
 • Jenom protože v uzavřeném pruhu nic nevidíte, neznamená, že jím můžete jet. Mohou následovat nebezpečné překážky nebo pracující člen týmu pod ochranou červeného kříže.

Red X


Mimořádnost – Konec mimořádnosti

 • Uvidíte buď značku konec všech omezení, nebo značku omezující rychlost nad pruhem znamenající, že jej můžete znovu využít.
 • Zpráva na značce bude také změněna, jak můžete vidět níže:

Cleared


Provoz v dynamickém odstavném pruhu

V této sekci se podíváme na to, jak může být odstavný pruh otevřený jako jízdní pro zvýšení kapacity silnice.

 • Na tomto obrázku můžete vidět rychlostní limit na značce nad odstavným pruhem, tudíž jej můžete využít jako jízdní pruh.
 • Pokud máte dovoleno v odstavném pruhu jet, je zakázáno v něm zastavovat.
 • Pokud musíte zastavit a nepokračovat v jízdě, měli byste se nechat odtáhnout do nejbližšího servisu pomocí F7.

Dynamic Emergency Lane

 • Na křižovatkách možná uvidíte různé značky informující, že můžete využít odstavný pruh jako jízdní místo připojování do pravého jízdního pruhu. V tomto případě můžete na konci připojovacího pruhu pokračovat v odstavném. To bude naznačeno na maticových dopravních značkách, jak můžete vidět níže. Berte na vědomí, že se mohou lišit podle počtu jízdních pruhů, ale budou v podstatě vypadat stejně.

Dynamic Emergency Lane Junction

Ukončení provozu v dynamickém odstavném pruhu

 • Na obrázku níže můžete vidět, že se odstavný pruh znovu uzavírá, proto jste navádění zpět do pravého jízdního pruhu. Neměli byste pokračovat v jízdě odstavným pruhem za touto značkou.

End Dynamic Emergency Lane

 • Odstavný pruh je odsud uzavřený, tudíž by měl být využit pouze v nouzi.

Dynamic Closed Emergency Lane

 • Na křižovatkách budete standardně navedeni k připojení na dálnici šipkou směřující do jízdního pruhu místo do odstavného pruhu.

Dynamic Emergency Lane Not In Operation


Uzavírka dálnice

Poslední sekce ukazuje různé způsoby, jakými lze uzavřít dálnici, když to mimořádnost vyžaduje. Značka Vás jasně navede, kam jet.

 • Odbočovací pruh z dálnice může být uzavřen pomocí návěstních značek níže. Dodatečné navádějící šipky mohou být použity, tak pozor na ně!

Slip Road Closure

 • Pokud to mimořádnost vyžaduje, může být dálnice úplně uzavřena od následujícího sjezdu. Proto musíte dálnici opustit, když Vám to je přikázáno. Všimněte si žlutých šipek nad každým pruhem navádějících ke sjezdu z dálnice pod velkou maticovou obrazovkou.

Motorway Closure

 • V případě, že se na dálnici něco stane, je možné, že bude nutná kompletní uzavírka dálnice. Velká maticová obrazovka Vás upozorní, že byste měli zastavit a že je dálnice uzavřena. To je také znázorněno pomocí červených křížů nad každým pruhem. Ignorování značení bude považováno jako bezohledné a může být potrestáno vyhozením ze serveru.

Motorway Closed

Tags

Author

B&Č Transport ASIR [CZE]'s avatar

B&Č Transport ASIR [CZE]

B&Č Transport je firma, kterou hledáš! Ozvi se nám na Discord serveru!