Chytré značení TruckersMP

Last update: 05 Oct 2020 22:24 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1097Tento návod Vás provede novými signály, kterých si můžete všimnout při řízení na TruckersMP.

První věcí, které si při vjezdu do sekce s chytrým značením můžete všimnout, je varování vstupu do spravované zóny. Takhle vypadají:Značení vstupu do spravované zóny

Po vstupu do takovéto oblasti si všimnete velkých bran s obrazovkami pro každý jízdní pruh. Tyto displeje mohou zobrazovat variabilní rychlostní omezení, uzavření jízdních pruhů nebo červené X signály. Vedle těchto obrazovek můžete nad každým směrem spatřit velkou obrazovku na zprávy. Toto značení Vám bude zobrazovat užitečné informace o stavu silnic před Vámi. Zde na obrázku je brána bez informací, kromě pravého pruhu, který je uzavřen. Když obrazovky nejsou použity, měli byste jet dle národního rychlostního limitu.Prázdná brána


Nyní víme, jak značení vypadá, když je vypnuto. Teď si prostudujeme, jak může být využito pro bezpečné moderování dopravních nehod a pro zmenšení dopravních kolon.

V tomto případě byla rychlost snížena na 90 km/h ve všech třech otevřených pruzích. Všimněte si, že odstavný pruh zobrazuje červené X, což znamená, že by tento pruh měl být využíván jako běžný odstavný pruh, a ne jako jízdní pruh. Odstavný pruh by měl být využíván pouze, pokud bude na jeho značce naznačeno jinak. Můžeme také vidět, že značka Vás upozorňuje na práce na silnici, což je pravděpodobně hlavní důvod, proč byla rychlost snížena.Snížená rychlost


Pozorně sledujte tyto chytré značky, protože nemusí být vždy stejné pro každý pruh. Sjezd z dálnice může mít své restrikce zrušené, ale zbytek dálnice může stále fungovat na snížené rychlosti.Různé restrikce rychlosti

Je také důležité si všimnout informační obrazovky, která Vás varuje před uzavřením jednoho z pruhů tak, abyste se mohli včas připravit na změnu jízdního pruhu. Šipka pro změnu jízdního pruhu se nejspíše bude zobrazovat na další bráně.


Po projetí předchozí brány spatříte šipku sjednocení jízdních pruhů. Po spatření této šipky byste se měli přesunout do naznačeného pruhu. Šipky sjednocení jízdních pruhů si také můžete všimnout díky blikajícím světlům nad a pod značkou. Hlavní informační značka se také změnila! Běžně budete mít před zobrazením červeného X dvě příležitosti pro změnu pruhu.Sjednocení


Na této bráně můžete spatřit červené X. Tento signál může být také rozpoznán blikajícími červenými světly na levé a pravé straně značky. Jízda pod těmito symboly je zakázána, proto je nutné, abyste se přesunuli z těchto jízdných pruhů do těch, co nad sebou mají vyznačený omezení rychlosti. Na tomto snímku můžete vidět několik značek zobrazující červené X, protože v následujícím úseku hrozí nebezpečí.Červené X


Jakmile je nehoda odstraněna, uvidíte nad jízdním pruhem národní rychlostní limit nebo rychlostní omezení, což znamená, že jízdní pruh můžete znovu využívat. Zpráva na značce bude také změněna.Odstraněno


V další sekci se podíváme na to, jak se pro zvětšení kapacity směru může otevřít odstavný pruh pro běžné řízení.


Na tomto obrázku můžete vidět rychlostní limit na značce nad odstavným pruhem a hlavní značku zobrazující zprávu, že můžete používat odstavný pruh. Pokud máte dovoleno v odstavném pruhu jet, je zakázáno v něm zastavovat. V tomto příkladu je odstavný pruh efektivně využitý jako náhrada za jízdní pruh, který se uzavírá. Tak nedojde ke ztrátě kapacity, tudíž se zrychlí i Vaše cesta.Dynamický odstavný pruh


Pokud se odstavný pruh přestane využívat, objeví se nad ním šipka sjednocení jízdních pruhů s varováním o jeho uzavření.Ukončení dynamického jízdního pruhu


Nakonec se po sjednocení zobrazí blikající červené X a hlavní značka bude zobrazovat navrácení odstavného pruhu do jeho původního stavu (Použít pouze ve stavu nouze). Pruh nadále nemůže být využíván jakožto normální jízdní pruh. Jízda v tomto pruhu je zakázána. Dynamicky uzavřený odstavný pruh


Řízením se chytrými značkami napomůžete plynulosti a bezpečnosti dopravy. Červená X se zobrazují z nějakého důvodu, například při práci na silnici, rozbitých vozidlech či objektech na silnici. PAMATUJTE, je zakázáno pod nimi řídit!