TruckersMP Smart Verkeersborden

Last update: 05 Oct 2020 22:34 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1099Dit artikel legt uit wat de nieuwe verkeersborden en wegsignalen betekenen die je kan tegenkomen als je rondrijd op TruckersMP.

Het eerste wat je tegenkomt als je een gebied in rijdt waar Smart Verkeersborden gebruikt worden zijn de informatieborden die je waarschuwen dat je een "managed zone" ('beheerd gebied') in rijdt. Zo ziet dat eruit: Managed Motorway Sign

Nu je in dit gebied bent merk je misschien de overhangende portalen waar een scherm hangt boven elke strook. Deze kunnen verschillende maximumsnelheden of gesloten stroken via de Rode X signalen weergeven. Er is nuttige informatie te zien over de wegomstangigheden verderop. Hier is een portaal die geen berichten laat zien behalve de vluchtstrook die momenteel niet in gebruik is. Als de schermen niet in gebruik zijn kan je uitgaan van de nationale maximumsnelheid. Empty Gantry


We hebben gezien hoe de borden eruit zien als ze niet in gebruik zijn. We gaan nu bestuderen hoe ze gebruikt kunnen worden om veilig om te gaan met verkeersongevallen en het helpen verminderen van files.

In dit voorbeeld is de maximumsnelheid verlaagt naar 90 km/u op alle drie de vrije rijstroken. Denk eraan dat de vluchtstrook nog steeds een Rode X laat zien wat betekent dat deze gebruikt moet worden als een normale vluchtstrook en niet als een rijstrook. De vluchtstrook moet alleen gebruikt worden zoals aangetoont op de schermen. We zien ook een informatiescherm die ons waarschuwt over wegwerkzaamheden die eraan komen, wat waarschijnlijk de reden is dat de snelheid is verlaagt. Reduced Speed Limit


Let goed op de signalen die de schermen afgeven omdat ze niet altijd hetzelfde zijn voor elke rijstrook. Zo kan bijvoorbeeld de snelheidslimiet opgeheven worden voor een strook die de snelweg verlaat, terwijl de andere rijstroken gewoon met verlaagde snelheden opereren. Varying Speed Restriction

Het is ook belangrijk om op te merken dat het informatiescherm links veranderd is om aan te geven dat een rijstrook verderop gesloten is, en dat je dus voorbereid moet zijn om van rijstroken te wisselen. De strookwisselpijlen zullen waarschijnlijk te zien zijn bij het volgende portaal.


Nu je de vorige signalen voorbij bent ben je nu bij een portaal met een invoegpijl boven een rijstrook. Als je dit ziet moet je richting de strook rijden waar het naar wijst. Je kan zien dat het een invoegpijl is door de knipperende geel-oranje lampjes onder en boven het signaal. Het informatiescherm is ook veranderd! Normaal gesproken krijg je twee kansen om in te voegen voordat je het Rode X signaal tegenkomt. Merge


In deze portaal is de Rode X goed zichtbaar. Dit zie je aan de rode knipperende lampjes aan de rechter- en linkerkant van het bord. Het is niet toegestaan om onder deze signalen te rijden, dus je moet invoegen op een rijstrook die een snelheidslimiet weergeeft. Dit komt omdat er gevaar is verder op de weg en in deze afbeelding zie je verkeerskegels op de rijstroken die een Rode X laten zien. Red X


Als het ongeval voorbij is dan zie je of de nationale maximumsnelheid of een verlaagde snelheidslimiet op het bord boven de rijstrook wat betekent dat je er weer gebruik van kan maken. Het informatiebord heeft ook zijn bericht aangepast. Cleared


In het volgende onderdeel kijken we naar hoe de vluchtstrook gebruikt kan worden als rijstrook om meer verkeer toe te laten.


In deze afbeelding staat er een maximumsnelheid weergegeven op het scherm boven de vluchtstrook. Het informatiebord laat weten dat je op de vluchtstrook mag rijden. Als hier sprake van is dan is het niet toegestaan om op de vluchtstrook stil te staan. Als je niet verder kan rijden dan moet je F7 + Enter doen om naar het dichtsbijzijnde onderhoudsstation te gaan om zo te voorkomen dat je een gebruikte rijstrook blokkeerd. In dit voorbeeld wordt de vluchtstrook gebruikt om in te vallen voor een gesloten rijstrook dus kan er evenveel verkeer rijden als voorheen. Dynamic Hard Shoulder


Wanneer de vluchtstrook niet langer gebruikt wordt als een rijstrook dan komen er invoegpijlen te staan op het scherm, en het informatiescherm waarschuwt ervoor dat een rijstrook gesloten wordt. End Dynamic Hard Shoulder


Na het vorige portaal die ervoor waarschuwt dat er een rijstrook gaat sluiten komt er een knipperende Rode X te staan en het informatiescherm geeft weer dat de vluchtstrook alleen nog maar gebruikt mag worden voor noodgevallen, en dus niet als rijstrook. Het is niet toegestaan om dit wel te doen. Dynamic Closed Shoulder


Door het volgen van de Smart Verkeersborden kan jij ermee helpen om het verkeer rijdende te houden en de veiligheid op de weg te waarborgen. Rode X signalen worden alleen maar weer gegeven met een reden omdat er wegwerkzaamheden, ongevallen met voertuigen of andere objecten op de weg kunnen zijn. ONTHOUD dat het niet toegestaan is om onder deze schermen te rijden!

Author