TruckersMP Smarte Skilt


Last update: 13 Mar 2022 08:04 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1514Managed Motorway Sign

TruckersMP Smarte Skilt

Denne artikkelen vil gi deg en klar og detaljert forklaring på betydningen av ulike trafikkskilt som du kan møte på veiene! Det er alltid en bedre kjøreopplevelse hvis du forstår hva disse betyr, og hvordan du skal reagere.


Ankommer et Smart Skilt Område

 • Smarte skilt vil vise informasjon som vil advare deg om farer eller hendelser som nærmer seg.
 • Når du nærmer deg området, vil smartskiltene vise informasjon som du må følge.
 • Hvis du ikke følger informasjonen som vises på et smartskilt, kan det resultere i en kick fra serveren.
 • Når du har gått inn i dette området, vil du legge merke til overliggende skilt, hvor en skjerm vises over hvert kjørefelt.
 • Disse kan vise varierende hastighetsbegrensninger, nærmer seg sperring av kjørefelt eller stengte kjørefelt.
 • Ved siden av skjermene over hvert kjørefelt vil du legge merke til at det er store oppslagstavler, som viser nyttig informasjon til deg om veiforholdene fremover.
 • Dersom en skjerm ikke er i bruk, bør du anta normal fartsgrense og at nødfeltet er stengt.

Managed Motorway Sign


Tomt Skilt

 • Alle fire skiltene viser ingen informasjon om veien foran, noe som betyr at det er trygt å fortsette med fartsgrensen. Nødfeltet er stengt for løpende trafikk.
 • Dette betyr at det ikke er noen aktive hendelser fremover, derfor bør veien være fri og trygg for deg å kjøre videre.

Normal Conditions


Konstruksjonsskilt – Involverer alle kjørefelt

 • Disse portalene kan vise vedlikeholds- eller trafikkinformasjon som er relevant for veien du er på for øyeblikket.
 • Dette bildet nedenfor viser alle tre kjørefelt åpne og fungerer som normalt, men med redusert fartsgrense på 90 km/t.
 • Dette bildet viser i tillegg et rødt kryss over nødfeltet, noe som betyr at dette kjørefeltet ikke kan brukes eller kjøres videre.
 • Den store tavlen til venstre viser en advarsel som viser at veiarbeid pågår fremover.

Reduced Speed Limit


Stenging av kjørefelt foran – Involverer forskjellige kjørefelt

 • Dette bildet nedenfor viser alle tre kjørefelt som er åpne og kjører med forskjellige hastigheter. For eksempel er hovedfeltet begrenset til 80 km/t mens avkjøringsfeltet avslutter restriksjonene.
 • Dette bildet viser i tillegg et rødt kryss over nødfeltet, noe som betyr at dette kjørefeltet ikke kan benyttes eller kjøres videre på.
 • Den store tavlen til venstre viser et faresymbol som indikerer at det er en kjørefeltstenging lenger opp i veien.

Varying Speed Restriction


Ulykke – Nærmer seg ulykken

 • Dette bildet nedenfor viser en gul blinkende pil i venstre kjørefelt. Dette indikerer at du bør bytte fra venstre til midtre kjørefelt.
 • Pilen som vises betyr at du bør starte å flette så snart som mulig (når det er trygt).
 • Dette bildet viser i tillegg et rødt kryss over nødfeltet, noe som betyr at dette kjørefeltet ikke kan brukes eller kjøres på.
 • Den store tavlen til venstre viser et faresymbol, som indikerer at det er en kjørefeltstenging lenger opp i veien.

Merge


Ulykke - Ved ulykken

 • Tre røde kryss vises her, noe som betyr at kun ett kjørefelt er i drift ved redusert fartsgrense på 50 km/t.
 • Den store tavlen til venstre viser et veiarbeidssymbol med teksten "Roadworks", som betyr at du er ved veiarbeidet.
 • Kjøring i noen av feltene som viser et rødt kryss er ikke tillatt og kan resultere i en kick fra serveren, da det er hensynsløst.
 • Røde kryss er svært alvorlige og vises hvis fare er foran deg, og for din sikkerhet og andre bør du ikke kjøre i disse feltene.
 • Bare fordi du kanskje ikke ser noe i et lukket kjørefelt, betyr ikke dette at du kan kjøre i det. Lenger oppe kan det være en fare som hindrer kjørefeltet eller et staff medlem som arbeider under beskyttelse av et rødt kryss.

Red X


Ulykke – Slutt på ulykken

 • Du vil enten se slutten av restriksjon-skiltet eller en fartsbegrensning over kjørefeltet, noe som betyr at du kan bruke det igjen.
 • Oppslagstavlen vil også ha endret seg, som vist på bildet nedenfor:

Cleared


Dynamisk nødfelt i bruk

I denne delen skal vi se på hvordan nødfeltet kan åpnes som kjørefelt for å øke trafikkapasiteten.

 • På dette bildet vises en fartsgrense over nødfeltet, noe som betyr at du kan bruke dette som kjørefelt.
 • Når denne er i drift er det forbudt å stoppe i nødfeltet.
 • Hvis du ikke kan fortsette reisen, bør du gå til nærmeste verksted ved å bruke F7.

Dynamic Emergency Lane

 • Du kan finne forskjellige skilt ved veikryss som indikerer at du kan kjøre på nødfeltet, i stedet for å slå deg sammen i trafikken. I dette tilfellet, etter innkjøringsrampen, kan nødfeltet brukes. Dette vil vises med piler på det store matrix skiltet som vist nedenfor. Vær oppmerksom på at disse kan variere avhengig av hvor mange kjørefelt motorveien har, men vil i utgangspunktet se like ut.

Dynamic Emergency Lane Junction

Dynamisk nødfelt ikke i bruk

 • På bildet nedenfor kan du se at nødfeltet blir stengt, og derfor leder det deg til å bruke hovedveien igjen. Du bør ikke fortsette å kjøre i nødfeltet etter dette punktet.

End Dynamic Emergency Lane

 • Nødfeltet her er nå stengt og bør derfor kun brukes i nødstilfeller.

Dynamic Closed Emergency Lane

 • Ved veikryss vil du bli henvist til å flette inn i kjørefeltet som normalt, ved en pil som tydelig viser at du skal bli med i den flytende trafikken i stedet for å kjøre i nødfeltet.

Dynamic Emergency Lane Not In Operation


Stengt Motorvei

Denne siste delen viser de ulike måtene en motorvei kan stenges på hvis en hendelse krever det. Skilt vil tydelig lede deg til å kjøre i riktig område.

 • Avkjøringsramper kan bli stengt fra motorveien via skiltet over veien som vises her. Ytterligere retningspiler kan også brukes for å hjelpe til med dette, så se opp for dem!

Slip Road Closure

 • Skulle en hendelse kreve det, kan motorveien bli stengt fra neste avkjørsel. Derfor må du forlate motorveien når du blir bedt om det. Du vil legge merke til de gule pilene, som nå vises over hvert felt ved siden av den store matrix skjermen.

Motorway Closure

 • Dersom det uheldigvis skulle oppstå noe på veien og den midlertidige fulle stengingen av motorveien må skje, vil du se den store matrix skjermen som sier at du bør stoppe og at veien er stengt. Dette vises også med bruk av de røde X'ene på tvers av alle felt. Det vil bli ansett som hensynsløst å passere dette og kan bli straffet med en kick.

Motorway Closed