System Eventów - Przegląd


Last update: 04 Apr 2021 20:35 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1154  • Jeżeli szukasz artykułu tłumaczącego Konfiguracje Serwera Eventowego - kliknij tutaj
  • Jeżeli szukasz artykułu tłumaczącego jak używać Systemu Eventowego - kliknij tutaj

Wytyczne Systemu Eventów

Aby upewnić się, że system jest używany w sposób odpowiedni i przyjemny dla wszystkich, prosimy o stosowanie się do następujących zasad i wytycznych podczas korzystania z niego.


§1 - Informacja o stronie eventu

§1.1 - Możesz stworzyć event tylko wtedy, gdy jesteś jego gospodarzem

Jeżeli nie jesteś gospodarzem wydarzenia na TruckersMP, nie jesteś upoważniony do stworzenia go w systemie.

§1.2 - Upewnij się, że informacje o evencie są prawidłowe

Wszystkie pola informacyjne odnośnie twojego eventu (między innymi gra, data, godzina i opis) oraz zdjęcia (między innymi baner wydarzenia i trasa) nie mogą zawierać nieodpowiedniej zawartości, takiej jak przekleństwa, wyzwiska, dyskryminacja, rasizm, dyskutowanie/ekspresja (ekstremalnych) poglądów politycznych, nielegalne lub nieodpowiednie sytuacje. Wszystkie zdjęcia muszą być SFW (odpowiednie w pracy) i muszą być wolne od praw autorskich, lub stworzone przez siebie.

Używając Systemu Eventów zgadzasz się na to, że jakakolwiek część twojego eventu (zaczynając od pola informacyjnego, a kończąc na całym wydarzeniu) może zostać usunięta bez ostrzeżenia przez zespół, jeżeli będzie naruszać jakiekolwiek Zasady TruckersMP lub zasady wypisane tutaj. Jedną z najważniejszych zasad do przestrzegania jest: §1.5 Niewłaściwy język, komunikacja i podszywanie się pod inne osoby.

§1.3 - Linki

Jakiekolwiek linki zawarte w sekcji informacyjnej twojego wydarzenia muszą być bezpieczne i nie mogą zawierać szkodliwych zawartości, takich jak odniesienia do narkotyków lub innych nielegalnych substancji, zawartość pornograficzna lub seksualna, czy innych nieodpowiednich treści.

W przypadku eventów charytatywnych: zaznaczenie organizacji non-profit lub oficjalnego linku dotacji dla wydarzenia organizacji non-profit jest wymagane. Podobnie jak w przypadku nieodpowiednich linków, nieoficjalne linki do dotacji będą usuwane bez ostrzeżenia i może zostać nadana dodatkowa kara. Przykładem nieodpowiednich linków są bezpośrednie odnośniki do stron charytatywnych lub kampanii typu justgiving.com czy betterplace.org.

§1.4 - Indywidualność

Musisz stworzyć swoje własne wydarzenie. Nie twórz eventu z intencją duplikacji istniejącego i nie przypisuj go sobie.

§1.5 - Reklamowanie

Nie możesz wykorzystywać systemu w celu reklamowania innych wydarzeń spoza TruckersMP, łącznie z wydarzeniami w rzeczywistym świecie, które mogą być powiązane z TruckersMP. System jest dla eventów, które będą się odbywały na TruckersMP w American Truck Simulator lub Euro Truck Simulator 2.


§2 - Organizacja Eventów

§2.1 - Posiadanie eventu nie nadaje ci dodatkowych praw

Wszystkie zasady TruckersMP muszą być wciąż przestrzegane na publicznych serwerach niezależnie od tego, czy posiadasz stronę eventu w systemie dla swojego wydarzenia, czy nie. Posiadanie eventu w systemie nie dodaje ci jakiejkolwiek przewagi lub praw w grze, czy na naszych social mediach, łącznie z prywatnymi wiadomościami na Discordzie.

Zasada §2 i w szczególności punkt §2.6 naszych oficjalnych Zasad TruckersMP to zasady, które muszą być przestrzegane przez cały czas.

Istnienie strony twojego wydarzenia w Systemie Eventów nie ma znaczenia. gdy prowadzisz je w grze na publicznym serwerze.

§2.2 - Tymczasowe zasady eventu

Nie możesz tworzyć lub egzekwować tymczasowych zasad twojego wydarzenia przy użyciu Systemu Eventów, gdy znajdują się na publicznym serwerze; oficjalne zasady TruckersMP mają priorytet nad każdą zasadą, którą zarządzasz dla swojego wydarzenia. Tymczasowe zasady eventu mogą być egzekwowane wyłącznie na specjalnych serwerach eventowych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji twojego serwera eventowego, przejdź do tego artykułu.

Prosimy zapoznać się z sekcją Prośba o Serwer Eventowy poniżej, aby uzyskać więcej informacji o przypadkach, w których możesz poprosić o serwer dla wydarzenia i o przydzielenie tymczasowych zasad.


Tags

Author

InvisibleRaptor's avatar

InvisibleRaptor

SeniorTranslationManager

Ex Translation Manager - 18.08.2019