Система за събития - Общ преглед


Last update: 04 Apr 2021 20:36 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1161  • Ако търсите статията, обясняваща Конфигурацията на сървър за събитие - щракнете тук
  • Ако търсите статията, обясняваща как да използвате системата за събития - щракнете тук

Насоки към системата за събития

За да гарантираме, че системата се използва по подходящ начин и може да се ползва от възможно най-много хора, ние Ви молим да спазвате следните правила и насоки, когато използвате системата.


§1 - Информация за страницата на събитието

§1.1 - Създавайте събития само ако сте домакинът им

Ако нямате намерение да бъдете домакин на събитие в рамките на TruckersMP, тогава нямате право да създавате събитие в системата.

§1.2 - Уверете се, че информацията за събитието е подходяща

Всички полета за информация за вашето събитие (включително, но не само; игра, дата и час и описание) и изображения (включително, но не само; банер и маршрут на събитие) не трябва да съдържат неподходящо съдържание като нецензурни думи, обиди, дискриминация, расизъм, обсъждане/изразяване на (крайни) политически възгледи, незаконни или неподходящи ситуации. Всички използвани изображения трябва да са SFW (безопасни за работа), без авторски права. Те трябва да са ваше собствено творение.

Използвайки системата за събития, вие се съгласявате, че всяка част от вашето събитие (вариращо от информационно поле до цялото събитие) може да бъде премахната без предупреждение от персонала, ако нарушава официалните правила на TruckersMP, или правилата, изброени тук. Едно от най-важните правила, което трябва да се следва, е: §1.5 - Неподходящо използване на език, комуникация и обиди от всякакъв вид

§1.3 - Линкове

Всички линкове, които включвате в раздела за информация за вашето събитие, трябва да бъдат безопасни и да не съдържат злонамерено съдържание, което включва, но не се ограничава до; всяко позоваване на наркотици или други незаконни вещества, порнографско или сексуално съдържание или други неподходящи въпроси.

В случай на благотворителни събития: се изисква одобрение от организацията затова че тя е с непарична цел или официална връзка за дарение за събитието от организацията с непарична цел. Както при всяка друга неподходяща връзка, неофициалните връзки за дарения ще бъдат премахнати без предупреждение и могат да бъдат наложени допълнителни наказания. Примери за подходящи връзки са директните връзки към уебсайта на благотворителната организация или страниците на кампании като justgiving.com или betterplace.org.

§1.4 - Индивидуалност

Трябва да създадете свое собствено събитие, не създавайте събитие с намерението да дублирате съществуващо вече такова и да твърдите, че даденото събитие е ваше.

§1.5 - Реклама

Нямате право да използвате системата за реклама на други събития извън TruckersMP, включително IRL (в реалния живот) събития, които могат да бъдат свързани с TruckersMP. Системата е за събития, които ще бъдат организирани в рамките на TruckersMP - в American Truck Simulator или Euro Truck Simulator 2.


§2 - Организиране на събития

§2.1 - Събитието не ви дава допълнителни права

Всички правила на TruckersMP трябва да се спазват в публичните сървъри, независимо дали имате страница за събитие в системата за вашето събитие или не. Наличието на събитие в системата не ви дава никакви предимства или права в играта или в нашите социални медийни платформи, включително директни съобщения в Discord.

Правило §2 и по-специално §2.6 от нашите официални правила на TruckersMP са правила, които трябва да се спазват по всяко време.

Имането на страница в системата за събития за вашето събитие няма значение, докато провеждате събитието в играта - в публичен сървър.

§2.2 - Временни правила за събития

Не може да създавате или налагате временни правила за вашето събитие, използвайки системата за събития, когато се намирате в публичен сървър; официалните правила на TruckersMP имат предимство пред всяко правило, което твърдите, че имате за вашето събитие. Временните правила за събития са приложими само в специалните сървъри за събития.

За информация относно конфигурирането на вашия сървър за събития, моля, вижте тази статия.

Моля, погледнете секцията: Заявка за сървър за събития по-долу в тази статия за информация кога може да заявите сървър за събития за вашето събитие и впоследствие да поискате временни правила за даденото събитие.