Event systém - Přehled


Last update: 04 Apr 2021 20:35 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1159
Pokyny pro používání Event systému

Pro zajištění správného užívání systému tak, aby si ho mohlo užít co nejvíce lidí, Vás prosíme, ať systém používáte v souladu s následujícími pravidly a pokyny.


§1 - Informace na stránce události

§1.1 - Událost vytvářejte pouze pokud ji organizujete

Pokud nemáte v úmyslu na událost TruckersMP organizovat, nemáte právo ji v systému vytvářet.

§1.2 - Zajistěte korektnost informací o události

Všechna políčka s informacemi pro Vaši událost (včetně, ale nejen hry, data, času a popisku) a obrázky (včetně, ale nejen banneru události a trasy) nesmí obsahovat nevhodný obsah jako je nevhodné chování, nadávky, diskriminace, rasismus, diskuze/vyjadřování (extrémních) politických názorů, vyobrazení nelegálních či nepatřičných situací. Všechny použité obrázky musí být SFW (safe for work) a osvobozeny od autorských práv, popřípadě Vaše vlastní výtvory.

Používáním Event systému souhlasíte, že jakákoliv část Vaší události (od informačních políček po celou událost) může být při porušení oficiálních TruckersMP pravidel nebo pravidel níže bez varování smazána našim staffem. Mezi jedno z nejdůležitějších pravidel patří: §1.5 - Nevhodné vyjadřování, komunikace a napodobování v jakékoliv podobě.

§1.3 - Odkazy

Všechny odkazy v sekci informací o události musí být bezpečné a neobsahovat škodlivý obsah, včetně, ale nejen jakýchkoliv referencí na drogy či jiné nelegální substance, pornografický či jiný sexuální obsah a další.

V případě charitativní události je zapotřebí doložit souhlas od neziskové organizace a oficiální darovací odkaz. Tak jako s každým jiným nepatřičným odkazem budou i neoficiální darovací odkazy odstraněny bez varování a mohou být rozdány další tresty. Příkladem patřičných odkazů mohou být přímé odkazy na webovou stránku charity či stránky jako jsou justgiving.com nebo betterplace.org.

§1.4 - Jedinečnost

Svou událost si musíte vymyslet, nevytvářejte událost s úmyslem zkopírovat a nárokovat si již tu existující.

§1.5 - Propagace

Je zakázáno používat systém k propagaci událostí mimo TruckersMP včetně událostí v reálném světě, které by se TruckersMP mohli týkat. Systém je určen pouze pro události konané na TruckersMP v American Truck Simulatoru či Euro Truck Simulatoru 2.


§2 - Organizování události

§2.1 - Pořádání události Vám nezajišťuje dodatečná práva

Na veřejných serverech musí být dodržována všechna pravidla TruckersMP, bez ohledu na to, jestli v systému máte pro Vaši událost stránku. To, že máte událost v systému, Vám nad ostatními neposkytuje žádnou výhodu ani práva ve hře, nebo na našich sociálních médiích, včetně soukromých zpráv na Discordu.

Pravidlo §2, konkrétně §2.6 našich oficiálních pravidel TruckersMP musí být dodržováno za všech okolností.

Existence stránky konvoje v Event systému nemá žádný vliv na průběh události na veřejném serveru.

§2.1 - Dočasná pravidla události

Dočasná pravidla pro Vaši událost v Event systému nelze nastolit, pokud se Vaše událost nachází na veřejném serveru. Oficiální pravidla TruckersMP mají přednost před všemi Vámi nárokovanými pravidly pro Vaši událost. Dočasná pravidla události lze nastolit pouze na speciálních event serverech.

Pro více informací o tom jak si nakonfigurovat vlastní event server se obraťte na tento článek.

Pro více informací o tom kdy si pro Vaši událost můžete zažádat o event server a o dočasná pravidla si přečtěte sekci Žádost o Event server níže.