Разрешения


Last update: 31 May 2022 20:24 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/466VTC система разрешения

Здравейте шофьори на камиони!

Първо, нека подчертаем какво всъщност е „VTC“. VTC означава Virtual Trucking Company и те работят предимно по същия начин като превозвачите в реалния живот, с изключение на това, че управлявате тези в света на виртуалните превози.

Когато създавате VTC, ще забележите едно от многото неща, които може да персонализирате, това са ролите във вашата компания. Може да създавате нови, да премахвате съществуващи и да правите различни промени в разрешенията, дадени на всеки. Тази статия ще обясни какво прави всяко разрешение, така че лесно да контролирате какво може да направи всеки човек във вашата VTC и да организирате персонала си възможно най-ефективно.

Налични разрешения:

Разрешенията са разделени на различни категории, което ви дава още по-лесен достъп за фина настройка на контрола на персонала ви върху различни аспекти на вашата VTC страница.

Важно: Предоставяйки разрешението „Manage“ за която и да е категория, вие автоматично присвоявате всички разрешения, свързани с тази категория, и промяната на останалите отметки за тази категория няма да направи разлика. Бъдете внимателни, когато задавате разрешения за управление, тъй като членовете могат много да се променят!


Новини

Като предоставите на членовете си разрешението Manage news, ще им позволите да създават и контролират публикациите с новини, които се публикуват на първата страница на вашата VTC, включително да могат да създават, модифицират, скриват и фиксират публикации.

 • Create: членовете с това разрешение могат да публикуват нови публикации за новини във вашата VTC
 • Delete: членовете с това разрешение могат да премахват публикации с новини, публикувани във вашата VTC
 • View administration: членовете могат да видят администраторския преглед за всички новинарски публикации, изпратени във вашата VTC
 • Edit: членовете с това разрешение могат да редактират новинарски публикации, като съдържание, видимост, фиксиран статус и позиция
 • View disabled news: позволява достъп до скрити новинарски публикации, които не се виждат от никой друг член на вашата VTC или от обществеността

Подбор на персонал

Като предоставите на членовете си разрешение Manage recruitment, ще им предоставите пълен достъп до раздела за апликации на вашата VTC и ще може да преглеждате приложения, да наемате членове и да отхвърляте апликации.

 • Edit applications: позволява на членовете да променят състоянието на апликациите като текущи, както и да приемат/отказват апликации
 • Comment: позволява на членовете с това разрешение да добавят публични и частни коментари към апликации
 • View administration: членовете могат да видят администраторския преглед за всички апликации, подадени във вашата VTC
 • Assign staff: членовете с това разрешение могат да прехвърлят апликации на член на вашата VTC с разрешението „edit applications“, без да е необходимо да го правят сами

Формуляр за набиране на персонал

Предоставяйки на членовете си разрешението Manage VTC recruitment forms, вие им давате достъп да създават и контролират формулярите за набиране за вашата VTC. Включително създаване, изтриване и редактиране на формуляри за набиране на персонал и полетата на формуляра.

 • Create form: позволява на членовете да създадат нов формуляр за набиране на персонал
 • Delete form: позволява на членовете да изтрият всеки формуляр за набиране на персонал
 • View form: позволява на членовете да виждат всеки формуляр за набиране на персонал
 • Update form: позволява на членовете да актуализират всеки формуляр за набиране на персонал, като например име, описание, начални и крайни дати
 • add form field: позволява на членовете да добавят поле във формуляра за набиране на персонал
 • edit form field: позволява на членовете да редактират всяко поле във формуляра за набиране на персонал
 • delete form field: позволява на членовете да изтриват всяко поле във формуляра за набиране на персонал

Управление

Като предоставяте на членовете си разрешение Manage VTC, вие им давате достъп за промяна на VTC информация, правила и изисквания, както и промяна на социални връзки, актуализиране на ролите на членове и премахване на хора от вашата VTC. Това е опасно разрешение за предоставяне.

 • Manage roles: членовете с това разрешение могат да създават нови, да изтриват съществуващи и да променят разрешенията за роли във вашата VTC
 • Can kick members: позволява на персонала във вашата VTC да премахва членове от компанията
 • Manage members: позволява на персонала във вашата VTC да променя ролята, която имат другите членове

Черен списък

Като предоставяте на членовете си разрешение Manage blacklist, вие им позволявате пълен контрол да виждат кой е в черния списък и да добавяте/премахвате хора от списъка. Потребителите във вашия черен списък на VTC няма да могат да кандидатстват за вашата VTC.

 • Create: позволява на персонала да добавя нови хора към черния списък
 • Delete: позволява на персонала да премахва хората от черния списък
 • View: позволява на персонала да види кой е в черния списък
 • Edit: позволява на персонала да редактира информация за потребителите в черния списък

Галерия

Предоставяйки на членовете си разрешение Manage gallery, вие им давате пълен достъп за промяна на всички области на VTC галерията, включително качване на изображения и редактиране или изтриване на всяко изображение.

Функцията на галерията е достъпна само за валидирани и потвърдени VTC, така че тези опции няма да имат ефект за роли в нормална VTC. Щракнете тук, за да научите повече за функцията на галерията.

 • Upload picture: членовете могат да добавят изображения в галерията
 • Edit ANY picture: членовете могат да променят информацията за изображенията в галерията, включително тези, които не са техни
 • Delete ANY picture: членовете могат да премахват изображения от галерията, включително тези, които не са техни
 • View admin panel: членовете могат да видят администраторския преглед за своята VTC галерия, за бързо разглеждане и редактиране на изображения
 • Edit picture: членовете могат да променят информацията за собствените си изображения
 • Delete picture: членовете могат да премахнат свои собствени изображения от галерията

Събития

Предоставяйки на членовете си разрешение Manage events, вие им давате пълен достъп за създаване, модифициране и изтриване на всяко планирано събитие, хоствано от вашата VTC в системата за събития.

 • Create event: членовете с това разрешение могат да създават събития в системата на VTC, от името на вашата VTC, за разлика от себе си
 • Edit ANY events: членовете могат да редактират информацията за всяко събитие, създадено от името на вашата VTC
 • Delete ANY events: членовете могат да премахнат всяко събитие, насрочено от името на вашата VTC
 • View admin panel: членовете могат да видят администраторския преглед за събития, създадени от името на вашата VTC
 • Edit event: членовете могат да правят промени в събитията, които са планирали индивидуално от името на вашата VTC
 • Delete events: членовете могат да премахват събития, които са планирали индивидуално от името на вашата VTC

Ако имате други въпроси относно системата за VTC, не забравяйте да разгледате пълния набор от свързани с VTC статии от базата знания или се свържете с Community Management чрез системата за обратна връзка.