Kommandoer, Keybinds & Innstillinger


Last update: 04 Sep 18:17 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1384Kommandoer

 • /blockpm - Brukes til å blokkere / fjerne blokkeringen av private meldinger.
 • /channel [id] - Brukes til å bytte CB-radiokanaler (0 = Deaktivert).
 • /clear - Brukes til å slette chat-historikken.
 • /disconnect - Brukes til å koble fra serveren.
 • /fix - Brukes til å fikse trucken din når en tilhenger er tilkoblet.
 • /follow [id] - Brukes til å spore en annen spillers posisjon gjennom GPS.
 • /job-accept [id] - Godtar en jobb-invitasjon sendt av en annen spiller via Truck Delivery Dispatcher.
 • /job-decline [id] - Avslår en jobb-invitasjon sendt av en annen spiller via Truck Delivery Dispatcher.
 • /pinfo [id] - Brukes til å få bruker-informasjonen til en gitt spiller - Nyttig om du skal rapportere spillere på nettstedet.
 • /players - Brukes til å se antall spillere som er på serveren.
 • /pm [id] [message] - Brukes til å sende en privat melding til den som har den oppgitte server ID'en på dette tidspunktet.
 • /reply - Brukes til å svare spilleren som sendte den siste private meldingen.
 • /search-name [name] - Brukes til å finne spillere med [name] inkludert i deres navn.
 • /search-tag [text] - Brukes til å finne spillere med [text] inkludert i deres tag.
 • /server - Viser informasjon om gjeldende server.
 • /tfm-presenter - Viser nåværende programleder/DJ på TruckersFM.
 • /tfm-request [message] - Sender en sang forespørsel til TruckersFM.
 • /tfm-shoutout [message] - Sender en shoutout melding til TruckersFM.
 • /tfm-song-current - Viser den gjeldende sangen som spilles på TruckersFM.
 • /tfm-song-previous - Viser den siste sangen som ble spilt på TruckersFM.
 • /tfm-traffic [message] - Send en trafikkmelding til TruckersFM.
 • /time - Viser gjeldende server tid (UTC)
 • /toggle-group - Brukes til å skjule gruppens navn og farge (Patron Only)
 • /unfollow [id] - Brukes til å slutte å spore en annen spillers posisjon gjennom GPS.

Keybinds

 • [,] - Brukes til å bytte til en lavere CB-kanal.
 • [.] - Brukes til å bytte til en høyere CB-kanal.
 • [Y] - Brukes til å åpne chat menyen, bruk [ENTER] for å sende meldingen din.
 • [X] - Brukes til å aktivere CB-Radio (voice-chat), slipp for å slutte å snakke.
 • [TAB] - Brukes til å vise spillere i nærheten, rapportere, innstillinger og tidligere spillere.
 • [F9] - Brukes til å deaktivere chat.
 • [F11] - Brukes til å deaktivere navn og [TAB]-menyen.
 • [Høyreklikk] - Brukes til å aktivere musen in-game, for å navigere i [TAB]-menyen.

Vanlige Innstillinger

Du får tilgang til TruckersMP innstillingene ved å trykke på [TAB] og klikke på "tannhjul" ikonet.

 • Season Effects - Tar på/av sesongeffektene.
 • Discord rich presence - Lar deg vise at du spiller TruckersMP på Discord.
 • Tag - Angi en egendefinert tag og farge som skal vises ved siden av navnet ditt.
 • Scale nametags - Flytende brukernavn og ID-er skaleres deretter, avhengig av brukerens avstand.
 • Speed limiter - Begrens maksimal hastighet på simuleringsservere til 90 km/t.
 • Default CB Radio channel - Endrer CB-radiokanalen som er aktivert når du starter spillet.
 • Extended CB Radio sounds - Tar på/av pip lyden i begynnelsen og på slutten av en CB-radio overføring.

I tillegg på Grafikk-tabben, kan du ta på/av “Ekstra lys” til å vise andre spilleres beacon effekter.

Motorlyd Alternativene Du kan endre hvordan motoren til andre spilleres kjøretøy høres ut. Dette ble gjort for å gi litt mangfold; Selv om det ene alternativet kan høres bedre og mer detaljert ut enn det andre, kan det ha visse lydproblemer og begrensninger.

 • Game traffic - dette er standardverdien og støttes først og fremst av TruckersMP. Ulempen er at disse motorlydene er generiske, og alle lastebiler (eller biler) kan høres det samme ut. På toppen av det mangler den de fleste motor lydeffekter, nemlig turbo, motorbrems og retarder.
 • Custom engine sounds - motorlydene tilsvarer lastebilmotoren og har alle effekter. På grunn av kompleksiteten kan det imidlertid oppstå lydfeil. Støtte for denne typen er ikke garantert.

Chat Innstillinger

Disse innstillingene kan også nås i TruckersMP-innstillingene, ved å trykke på [TAB], klikke på "tannhjul"-ikonet og deretter navigere til "Interface"-fanen .

 • Chatten endrer automatisk størrelse avhengig av oppløsning og skjermstørrelse, men kan også skaleres manuelt ved å justere på "HUD scale"-slideren (mellom 80-120%).
 • Tidsstempler for meldinger i chat vises som standard, men denne innstillingen kan deaktiveres ved å fjerne krysset for "Show timestamp of chat messages".
 • Alternativet for å i tillegg vise in-game ID'en for en spiller som er nevnt er deaktivert som standard, men kan aktiveres ved å krysse av for "Show player’s ID for mentions".
 • "Chat mouse input mode" er automatisk satt til "Enabled", noe som betyr at markøren vises når chatten åpnes. Dette kan endres ved å velge de andre tilgjengelige alternativene, for eksempel "Disabled" eller "Enabled on mouse right button" - dette er ideelt for de som styrer med musen.