Kommandoer, Keybinds & Innstillinger


Last update: 08 Aug 2021 12:49 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1384Kommandoer

 • /fix - Brukes til å fikse trucken din når en tilhenger er tilkoblet.
 • /c(lear) - Brukes til å slette chat historikken.
 • /disconnect - Brukes til å koble fra serveren.
 • /blockpm - Brukes til å blokkere / fjerne blokkeringen av private meldinger.
 • /cest-time - Viser gjeldende server tid (CEST)
 • /pm [id] [message] - Brukes til å sende en privat melding til den som har den oppgitte server ID'en på dette tidspunktet.
 • /r(eply) - Brukes til å svare spilleren som sendte den siste private meldingen.
 • /p(layers) - Brukes til å se antall spillere som er på serveren.
 • /pinfo [id] - Brukes til å få brukerinformasjonen til en gitt spiller - Nyttig om du skal rapportere spillere på nettstedet.
 • /channel [id] - Brukes til å bytte CB radiokanaler (0 = Deaktivert).
 • /time - Viser gjeldende server tid (UTC)
 • /s(earch) [name] - Brukes til å finne spillere med [name] innenfor deres navn.
 • /server - Viser informasjon om gjeldende server.
 • /s(earch)t(ag) [name] - Brukes til å finne spillere med [name] innenfor deres tag.
 • /h(elp) - Brukes til å vise alle tilgjengelige kommandoer.
 • /t(oggle-)g(roup) - Brukes til å skjule gruppens navn og farge (Patron Only)
 • /tfm-dj - Får den nåværende programlederen/DJen på TruckersFM.
 • /tfm-request [message] - Sender en sang forespørsel til TruckersFM.
 • /tfm-shoutout [message] - Sender en shoutout melding til TruckersFM.
 • /tfm-traffic [message] - Sender en trafikkrapport melding til TruckersFM.
 • /tfm-currentsong - Får gjeldende sang som spilles på TruckersFM.
 • /tfm-lastsong - Får den siste sangen som ble spilt på TruckersFM.

Keybinds

 • [,] - Brukes til å bytte til en lavere CB kanal.
 • [.] - Brukes til å bytte til en høyere CB kanal.
 • [Y] - Brukes til å åpne chat menyen, bruk [ENTER] for å sende meldingen din.
 • [X] - Brukes til å aktivere CB Radio (voice chat), slipp for å slutte å snakke.
 • [TAB] - Brukes til å vise spillere i nærheten, rapportere, innstillinger og tidligere spillere.
 • [F9] - Brukes til å deaktivere chat.
 • [F11] - Brukes til å deaktivere navn og [TAB] menyen.

Vanlige Innstillinger

Du får tilgang til TruckersMP innstillingene ved å trykke på [TAB] og klikke på "tannhjul" ikonet.

 • Season Effects - Tar på/av sesongeffektene.
 • Discord rich presence - Lar deg vise at du spiller TruckersMP på Discord.
 • Tag - Angi en egendefinert tag og farge som skal vises ved siden av navnet ditt.
 • Scale nametags - Flytende brukernavn og ID-er skaleres deretter, avhengig av brukerens avstand.
 • Speed limiter - Begrens maksimal hastighet på simuleringsservere til 90 km/t.
 • Default CB Radio channel - Endrer CB radiokanalen som er aktivert når du starter spillet.
 • Extended CB Radio sounds - Tar på/av pip lyden i begynnelsen og på slutten av en CB radio overføring.

I tillegg på Grafikk tabben, kan du ta på/av “Ekstra lys” til å vise andre spilleres beacon effekter.

Motorlyd Alternativene
Du kan endre hvordan motoren til andre spilleres kjøretøy høres ut. Dette ble gjort for å gi litt mangfold; Selv om det ene alternativet kan høres bedre og mer detaljert ut enn det andre, kan det ha visse lydproblemer og begrensninger.

 • Game traffic - dette er standardverdien og støttes først og fremst av TruckersMP. Ulempen er at disse motorlydene er generiske, og alle lastebiler (eller biler) kan høres det samme ut. På toppen av det mangler den de fleste motor lydeffekter, nemlig turbo, motorbrems og retarder.
 • Custom engine sounds - motorlydene tilsvarer lastebilmotoren og har alle effekter. På grunn av kompleksiteten kan det imidlertid oppstå lydfeil. Støtte for denne typen er ikke garantert.