Příkazy, klávesové zkratky a nastavení


Last update: 01 Sep 10:42 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/158Příkazy

 • /blockpm - Zakáže nebo povolí soukromé zprávy.
 • /channel [id] - Změní kanál hlasové komunikace (0 = vypnuto).
 • /clear - Promazání historie chatu.
 • /disconnect - Odpojí vás ze serveru.
 • /fix - Pokud máte připojený návěs, opraví váš tahač.
 • /follow [id] - Používá se ke sledování polohy jiného hráče prostřednictvím GPS.
 • /job-accept [id] - Přijme pozvánku ke společné zakázce odeslanou jiným uživatelem prostřednictvím Dispečera kamionové dopravy.
 • /job-decline [id] - Odmítne pozvánku ke společné zakázce odeslanou jiným uživatelem prostřednictvím Dispečera kamionové dopravy.
 • /pinfo [id] - Získá informace o daném hráči - užitečné pro následné nahlášení na webu.
 • /players - Zobrazí počet hráčů online.
 • /pm [id] [zpráva] - Pošle soukromou zprávu tomu, kdo právě disponuje daným ID na serveru.
 • /reply - Odpoví hráči, který vám jako poslední zaslal soukromou zprávu.
 • /search-name [jméno] - Hledá hráče, kteří mají ve svém uživatelském jménu daný řetězec.
 • /search-tag [text] - Hledá hráče, kteří mají ve svém tagu daný řetězec.
 • /server - Zobrazí informace o aktuálním herním serveru.
 • /tfm-presenter - Vypíše aktuálního moderátora/DJ TruckersFM.
 • /tfm-request [zpráva] - Odešle do TruckersFM přání o zahrání písničky.
 • /tfm-shoutout [zpráva] - Odešle do TruckersFM shoutout.
 • /tfm-song-current - Vypíše právě hrající písničku na TruckersFM.
 • /tfm-song-previous - Vypíše poslední hranou písničku na TruckersFM.
 • /tfm-traffic [zpráva] - Odešle do TruckersFM zprávu o dopravní situaci
 • /time - Zobrazí aktuální serverový čas (UTC).
 • /toggle-group - Skryje název a barvu vaší skupiny (pouze pro Patreony).
 • /unfollow [id] - Používá se ke zrušení sledování polohy jiného hráče prostřednictvím GPS.

Klávesové zkratky

 • [,] - Změna na vyšší kanál hlasového chatu (CB radia).
 • [.] - Změna na nižší kanál hlasového chatu (CB radia).
 • [Y] - Otevře textový chat. Pro odeslání zprávy použijte [ENTER].
 • [X] - Při podržení lze komunikovat prostřednictvím hlasového chatu (CB radio).
 • [TAB] - Zobrazí hráče poblíž, tlačítko nahlášení, nastavení a nedávno potkané hráče.
 • [F11] - Skryje/zobrazí jména hráčů a znepřístupní [TAB] menu.
 • [Pravé tlačítko myši] - Aktivuje herní kurzor k ovládání [TAB] menu.

Běžná nastavení

Do nastavení TruckersMP se dostanete stisknutím [TAB] a kliknutím na ikonu ozubeného kolečka IkonaOzubenéhoKolečka.

 • Season Effects - Přepínač efektu padajícího sněhu.
 • Discord rich presence - Umožňuje zobrazení TruckersMP v herní aktivitě na Discordu.
 • Tag - Nastavení vlastního tagu a jeho barvy. Bude se zobrazovat vedle vašeho jména.
 • Scale nametags - Velikost uživatelských jmen a ID nad uživateli se bude upravovat v závislosti na vzdálenosti.
 • Speed limiter - Omezí vaši maximální rychlost na Simulation serverech na 90 km/h.
 • Default CB Radio channel - Změní výchozí kanál CB rádia po startu hry.
 • Extended CB Radio sounds - Přepínač pípajícího zvuku na začátku a na konci přenosu CB rádia.

V záložce Graphics poté dodatečně najdete přepínač „Additional lights“, který aktivuje vykreslování efektů majáků ostatních hráčů.

Engine sound type Zde můžete změnit, jak zní motor vozidel ostatních hráčů. Toto nastavení bylo vytvořeno za účelem přinést do hry více diversity. Jedno z nastavení sice může znít lépe a detailněji než to druhé, může ale přinést určité limitace a problémy se zvukem.

 • Game traffic - Toto je výchozí hodnota a TruckersMP ji doporučuje. Nevýhoda této hodnoty je, že tyto zvuky motorů jsou generické a všechny tahače (nebo auta) mohou znít stejně, navíc většina zvukových efektů pro motor chybí, například zvuk turba, zvuk motorové brzdy či retardéru.
 • Custom engine sounds - Zvuky motorů korespondují s motorem tahače a jsou k dispozici všechny zvukové efekty, ale kvůli komplexnosti těchto efektů se mohou objevit chyby ve zvuku. Podpora této hodnoty není zaručena.

Nastavení chatu

Tato nastavení jsou také přístupná v nastavení TruckersMP, a to stisknutím klávesy [TAB], kliknutím na ikonu ozubeného kola a následným přepnutím na kartu „Interface“.

 • Velikost chatu se automaticky mění v závislosti na rozlišení a velikosti obrazovky, ale lze ji také ručně změnit pomocí posuvníku „HUD scale“ (v rozmezí 80-120 %).
 • Ve výchozím nastavení se zobrazují časové značky zpráv v chatu, ale toto nastavení lze vypnout zaškrtnutím políčka „Show timestamp of chat messages“.
 • Možnost zobrazit navíc herní ID hráče, který je zmíněn, je ve výchozím nastavení vypnutá, ale lze ji povolit zaškrtnutím políčka „Show player's ID for mentions“.
 • „Chat mouse input mode“ je automaticky nastaven na „Enabled“ (Povoleno), což znamená, že se kurzor zobrazí při otevření chatu. To lze změnit volbou dalších dostupných možností, například „Disabled“ (Zakázáno) nebo „Enabled on mouse right button“ (Povoleno při stisknutí pravého tlačítka myši) - to je ideální pro ty, kteří používají řízení myší.