This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Commands, Keybinds & Settings

Команди, зададени клавиши и настройки


Last update: 03 Jul 2021 21:33 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/551Команди

 • /fix - Използва се за поправяне на вашия камион, когато е прикачено ремарке.
 • /c(lear) - Използва се за изчистване на историята на чата.
 • /disconnect - Използва се за излизане от сървъра
 • /blockpm - Използва се за блокиране / деблокиране на лични съобщения.
 • /cest-time - показване на текущото време в сървъра (CEST)
 • /pm - [id] [съобщение] Използва се за изпращане на лично съобщение до всеки, който има даденото ид в сървъра по това време.
 • /r(eply) - Използва се за отговор към потребителят, който е изпратил най-скоро лично съобщение.
 • /p(layers) - Използва се за показване на общият брой играчи в сървъра.
 • /pinfo [id] - Използва се за получаване на потребителска информация за даден играч - Полезно за докладване в уебсайта.
 • /channel [id] - Използва се за промяна на каналите на CB Radio (0 = деактивиран).
 • /time - показване на текущото време в сървъра (UTC)
 • /s(earch) [име] - Използва се за намиране на играчи с помощта на тяхното име.
 • /server - показва информация за текущия сървър
 • /s(earch)t(ag) [име] - Използва се за намиране на играчи с помощта на техния таг.
 • /h(elp) - Използва се за показване на всички налични команди.
 • /t(oggle-)g(roup) - Използва се за скриване на името и цвета на вашата група (само за Патрони)
 • /tfm-dj - Информация за текущия водещ/DJ на TruckersFM
 • /tfm-request - Изпращате заявка за песен към TruckersFM
 • /tfm-shoutout - Изпращате съобщение за shoutout към TruckersFM
 • /tfm-traffic - Изпраща доклад за трафика на TruckersFM
 • /tfm-currentsong - Получавате информация за текущата песен, която се изпълнява по TruckersFM
 • /tfm-lastsong - Получавате информация за последната песен, пусната на TruckersFM

Зададени клавиши

 • [,] - Използва се за преминаване към по-нисък CB канал.
 • [.] - Използва се за преминаване към по-висок CB канал.
 • [Y] - Използва се за отваряне на менюто за чат, използвайте [ENTER], за да изпратите вашето съобщение.
 • [X] - Използва се за активиране на CB Radio (гласов чат), пуснете бутонът, за да спрете да говорите.
 • [TAB] - Използва се за показване играчите около вас, докладване, настройки и предишни играчи.
 • [F9] - Използва се за деактивиране на чата.
 • [F11] - Използва се за деактивиране на таговете и [TAB] менюто.

Общи настройки

Може да получите достъп до настройките на TruckersMP, като натиснете [TAB] и щракнете върху иконата „gear“ .

 • Season Effects - Превключване на падащия снежен ефект
 • Discord rich presence - Позволява ви да се показвате като играещи TruckersMP в Discord.
 • Tag - Задайте персонализиран таг и цвят, които ще се показват до вашето име.
 • Scale nametags - плаващи потребителски имена и ид-та ще се мащабират съответно, в зависимост от разстоянието на потребителя.
 • Speed limiter - Ограничава вашата максимална скорост в симулационните сървъри до 90 км/ч.
 • Default CB Radio channel - Променя CB каналът, който е зададен при стартирането на играта.
 • Extended CB Radio sounds - Превключва звуковия beep сигнал в началото и в края на говоренето по CB Radio-то.

Освен това, в раздела Graphics, „Additional lights“ превключва ефекта от бийкъните на другите играчи.

Тип звук на двигателя Може да промените начина, по който да звучи двигателят на превозните средства на другите играчи. Това беше направено, за да се осигури известно разнообразие; докато една опция може да звучи по-добре и подробно от другата, може да има определени проблеми със звука и ограничения.

 • Game traffic - това е стойността по подразбиране и се поддържа предимно от TruckersMP. Недостатъкът е, че тези звуци на двигателя са общи и всички камиони (или автомобили) може да звучат еднакво. На всичкото отгоре липсват повечето звукови ефекти на двигателя, а именно турбо, спирачка на двигателя и ретардер.
 • Custom engine sounds - звуците на двигателя съответстват на двигателя на камиона и се предлагат с всички ефекти. Поради сложността им обаче може да се появят звукови проблеми. Поддръжката за този тип не е гарантирана.