This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Commands, Keybinds & Settings

Komendy, skróty klawiszowe oraz ustawienia


Last update: 11 Jan 2022 10:55 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/501Komendy

 • /fix - Służy do naprawy ciężarówki, gdy podłączona jest naczepa.
 • /c(lear) - Służy do usunięcia historii chatu.
 • /disconnect - Służy do odłączania się od serwera.
 • /blockpm - Służy do blokowania / odblokowywania prywatnych wiadomości.
 • /cest-time - Pokaże aktualny czas (CEST)
 • /pm [id] [wiadomość] - Służy do wysyłania prywatnej wiadomości do osoby z określonym ID.
 • /r(eply) - Używane, aby odpowiedzieć graczowi, który ostatni wysłał Ci prywatną wiadomość.
 • /p(layers) - Służy do wyświetlania liczby graczy na serwerze.
 • /pinfo [id] - Służy do uzyskiwania informacji o użytkowniku — przydatna komenda przy reportowaniu na stronie.
 • /channel [id] - Służy do zmiany kanałów CB Radia (0 = dezaktywowane).
 • /time - pokaż aktualny czas (UTC)
 • /s(earch) [imię] - Służy do wyszukiwania graczy z [imię] w ich imieniu.
 • /server - wyświetl informacje o bieżącym serwerze
 • /s(earch)t(ag) [imię] - Służy do wyszukiwania graczy z [imię] w ich tagu.
 • /h(elp) - Wyświetla wszystkie dostępne komendy.
 • /t(oggle-)g(roup) - Służy do ukrycia nazwy grupy oraz koloru imienia (Wyłącznie dla Patronów)
 • /tfm-dj - Informuje o obecnym prowadzącym/DJu na TruckersFM.
 • /tfm-request [wiadomość] - Wysyła żądanie piosenki do TruckersFM.
 • /tfm-shoutout [wiadomość] - Wysyła pozdrowienia do TruckersFM.
 • /tfm-traffic [wiadomość] - Wysyła raport o ruchu ulicznym do TruckersFM.
 • /tfm-currentsong - Informuje o obecnie granej piosence na TruckersFM.
 • /tfm-lastsong - Informuje o poprzednio granej piosence na TruckersFM.

Skróty klawiszowe

 • [,] - Służy do zmieniania kanału w CB radiu na niższy.
 • [.] - Służy do zmieniania kanału w CB radiu na wyższy.
 • [Y] - Służy do otwierania czatu, użyj [ENTER], aby wysłać wiadomość.
 • [X] - Służy do aktywacji CB Radia (czat głosowy), puść, aby przestać mówić.
 • [TAB] - Służy do wyświetlania pobliskich graczy, reportów, ustawień i ostatnio spotkanych graczy.
 • [F9] - Służy do wyłączania czatu.
 • [F11] - Służy do wyłączania imion i menu [TAB].

Ustawienia

Możesz otworzyć ustawienia TruckersMP, klikając [TAB] a następnie klikając ikonę koła zębatego .

 • Season Effects - Przełącza efekt opadów śniegu
 • Discord rich presence - Pozwala na wyświetlanie się jako grającego w TruckersMP na Discord.
 • Tag - Ustaw własny tag i kolor, który będzie wyświetlany obok twojego imienia.
 • Scale nametags - Unoszące się nazwy użytkowników i ID będą zmieniać rozmiar, w zależności od dystansu użytkownika.
 • Speed limiter - Ogranicza maksymalną prędkość na serwerach Simulation do 90 km/h.
 • Default CB Radio channel - Zmienia kanał CB Radia, które jest włączone, gdy uruchamiasz grę.
 • Extended CB Radio sounds - Przełącza odgłos na początku i końcu transmisji CB Radia.

Dodatkowo, w zakładce Graphics, "Additional lights" przełącza efekty świateł innych graczy.

Rodzaje odgłosów silnika
Możesz zmienić odgłosy silników innych graczy. Zostało to wprowadzone, aby zapewnić różnorodność; podczas gdy jedna opcja może brzmieć lepiej i bardziej szczegółowo od drugiej, może za sobą nieść problemy z dźwiękiem i różne ograniczenia z nimi związane.

 • Game traffic - To domyślna wartość i pierwotnie wspierana przez TruckersMP. Minusem jest to, że te odgłosy silników będą mogły brzmieć tak samo dla wszystkich ciężarówek (lub samochodów). Ponadto, brakuje wielu odgłosów silników, mianowicie turbo, hamowanie silnikiem oraz retarder.
 • Custom engine sounds - Odgłosy silnika odpowiadają silnikowi ciężarówki oraz zawierają wszystkie efekty. Jednakże, ze względu na ich skomplikowaną budowę, mogą pojawić się problemy z dźwiękiem. Wsparcie dla tego typu nie jest zagwarantowane.