Event System - Fremhevede Events


Last update: 22 May 2022 14:34 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1551  • Hvis du ser etter artikkelen om hvordan du bruker Event Systemet, klikk her.
  • Hvis du ser etter artikkelen for regler, retningslinjer og informasjon om Event Systemet, klikk her.

Denne artikkelen vil forklare hvordan du kan få eventet ditt fremhevet på Event Systemet og VTC Systemet, og de ekstra fordelene det har for ditt event. Fremhevede events har en sjanse til å vises på TruckersMP-hjemmesiden og hovedsidene til Event Systemet & VTC Systemet. I tillegg vil eventet ditt vises først når noen søker etter et event og har en stjerne ved siden av navnet. Å bli fremhevet er litt forskjellig på hvert system, så denne artikkelen vil forklare forskjellen mellom de to!


Hvilke events er fremhevet?

Følgende events er alltid automatisk kvalifisert for å bli vist på Event Systemet:

  • Events organisert av våre partnere
  • Events organisert av Community Contributors

Hvis du er arrangør av et event som er direkte relatert til en Verified VTC (som en ukentlig eller månedlig convoy), kan du også be om at ett event per måned skal vises; som du kan kontakte Community Management for via vår dedikerte VTC Leader Discord.


Merkbare fellesskaps-events som ikke oppfyller ett av kriteriene ovenfor, kan også velges til å bli fremhevet av Event Management eller Community Management, hvis de gjentatte ganger har blitt organisert og gjennomført til en høy standard, og er allment anerkjent av fellesskapet. Vær oppmerksom på at du ikke kan be om å få denne typen events fremhevet, det er opp til Event Management eller Community Management å velge hendelser.

Krav til fremhevede events

Eventuelle events som er fremhevet, må overholde følgende retningslinjer;

  • Event detaljer som dato og klokkeslett, start- og sluttpunkt for eventet og informasjonsbokser riktig og passende utfylt.
  • Et passende banner som er 1920x500 piksler i størrelse.
  • *Minst 50 påmeldinger for tidligere fremhevede events i en serie, eller 100 påmeldinger for nye events. «Unsure» svar teller ikke.

*Gjelder ikke for Partner, Community Contributor og Verified VTC events.


VTC Systemet vil du legge merke til seksjonen for kommende events, som viser et annet sett med events. Tilfeldig vil 5 events fra en hvilken som helst Verified VTC bli valgt til å vises på denne slideren, og de trenger ikke å vises i Event Systemet for å bli valgt.


Ansvarsfraskrivelse

Den fremhevede statusen til en event kan tilbakekalles når som helst av Event Management eller Community Management hvis kravene ikke lenger oppfylles, eller hvis eventet blir uegnet til å vises. Dette gjelder uavhengig av gyldighet for den fremhevede statusen.

Tags

    No tags have been found.

Author