Systém událostí – doporučená událost


Last update: 24 May 2022 18:38 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1211Pokud hledáte článek o tom, jak používat systém událostí, klikněte zde. Pokud hledáte článek s pravidly, osnovami a informacemi o systému událostí, klikněte zde.


Tento článek Vám vysvětlí jak v našem systému událostí a VTC systému zviditelnit Vaši událost pomocí „Featured“ sekce a s tím spojené benefity pro Vaše události. **Doporučené události mají šanci se objevit na domovské stránce TruckersMP a na hlavních stránkách systémů VTC a událostí. Dodatečně se Vaše událost bude ukazovat při vyhledávání jako první a vedle jména bude mít hvězdičku. Doporučení se na každém systému trochu liší, tento článek tyto rozdíly vysvětlí!


Které události mohou být doporučeny?

Následující události mají nárok na doporučení v systému událostí automaticky:

  • Události organizované našimi partnery
  • Události organizované našimi Community Contributory

Pokud organizujete událost, která se vztahuje k verifikované VTC (například týdenní či měsíční konvoj), můžete si zažádat o doporučení jedné události za měsíc – lze si zažádat u Community Managementu v dedikovaném VTC Leader Discordu.


Známé komunitní události, které nesplňují výše zmíněná kritéria, mohou být doporučeny Event Managementem nebo Community Managementem, pokud byly opakovaně organizovány k vysokým standardům a jsou obecně uznávány komunitou. Mějte prosím na paměti, že o doporučení těchto událostí nelze zažádat a výběr těchto událostí je na uvážení Event Managementu a Community Managementu.

Požadavky pro doporučení události

Jakákoliv událost musí při doporučení podléhat následujícím pravidlům:

  • Podrobnosti o události jako je datum a čas, lokace začátku a konce události a políčka s informacemi musí být správně a řádně vyplněny.
  • Vhodný banner o velikosti 1920x500 pixelů.
  • *Pro již uznávané události je třeba 50 přihlášek, pro nové události je třeba 100 podpisů. Odpovědi „Unsure“ se nepočítají.

*Nevztahuje se pro Partnery, Community Contributory a události verifikovaných VTC.


Ve VTC systému si můžete všimnout sekce „Upcoming Events“, ve které se zobrazují různé události. Pět událostí jakékoli verifikované VTC se zobrazí v tomto slideru a pro výběr nemusí být doporučeny v systému událostí.


Zřeknutí se odpovědnosti

Status doporučení události může být kdykoliv zrušen Event Managementem nebo Community Managementem, pokud budou porušeny podmínky doporučení, nebo pokud událost nebude nedále vhodná pro doporučení. Toto platí nehledě na nárok na doporučení.

Tags

    No tags have been found.

Author