Pasākuma Iekļaujamības Prasības


Last update: 02 Feb 2021 16:50 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1215Ja meklējat rakstu kā izmantot Pasākumu Sistēmu, klikšķiniet šeit.
Ja meklējat noteikumu rakstu, vadlīnijas un informāciju par Pasākumu Sistēmu, klikšķiniet šeit.


Šis raksts paskaidros kā Jūs varat panākt sava pasākuma iekļaušanu Pasākumu Sistēmā un VTC Sistēmā, un papildus iespējas, kuras garantē šī papildus funkcija. Iekļautiem Pasākumiem ir iespēja uzrādīties TruckersMP sākumlapā kā arī galvenajā lapā Pasākumu Sistēmā & VTC Sistēmā. Papildus tam, Jūsu pasākums uzrādīsies pirmais līdz ar lietotāja meklēšanas funkcijas izmantošanu, kuram papildus atradīsies zvaigzne tam. Tikt iekļautam atšķirās no katras sistēmas, līdz ar to šis raksts paskaidros atšķirību starp šiem diviem!


Kuri pasākumi tiek iekļauti?

Sekojošie pasākumi tiek pakļauti automātiskai iekļaušanai mūsu Pasākumu Sistēmā:

  • Pasākumi, kurus organizē mūsu Sadarbības Partneri
  • Pasākumi, kurus organizē mūsu Kopienas Ieguldītāji

Ja Jūs esat organizētājs, kurš tieši saistīts ar Verificētu VTC (pieņemsim, iknedēļas vai ikmēneša konvojs), Jūs arī drīkstat pieprasīt vienu pasākumu mēnesī, kurš tiek iekļauts; kura nolūkos Jūs drīkstat kontaktēties ar Community Management pārstāvi caur paredzēto VTC Leader Discord platformu.


Pamanāmi Kopienas Pasākumi, kuri neatbilst augstākminētajai kritērijai, var arī tikt izvēlēti tikt iekļauti zem Event Management vai Community Management lēmuma, ja minētais pasākums atkārtoti ir organizēts pie augstiem standartiem, un to atpazīst liela daļa kopienas. Lūdzu ņemiet vērā ka šāda tipa pasākuma nevar tikt pieprasīti iekļauti, par šo lēmumu pieņemšanu atbild Event Management vai Community Management, kas izvēlās pasākumus.

Prasības iekļautajiem pasākumiem

Jebkurš pasākums, kurš tiek iekļauts, jāseko sekojošajām vadlīnijām;

  • Pasākuma detaļas kā datums & laiks, pasākuma sākums & beigas, un informāciju sadaļas pareizi & korekti aizpildītas.
  • Banera izmērs, kuram jābūt 1920x500 pikseļi pēc izmēra.
  • *Minimums 50 pieteikumi jau iepriekš organizētiem pasākumiem, vai 100 pieteikumi jaunam pasākumam. “Unsure” atbildes pasākumu reģistrācijām neskaitās.

*Nav attiecināms uz Sadarbības Partneru, Kopienas Ieguldītāju un Verificētu VTC pasākumiem.


Zem VTC Sistēmas, Jūs pamanīsiet Upcoming Events Sadaļu, kurš uzrāda dažāda spektra pasākumus. Pēc nejaušības principa, 5 pasākumi no jebkura Verificēta VTC tiek izvēlēti pieejamībai šajā izvelnē un tiem nav jāatrodās iekļautajā sadaļā zem Pasākumu Sistēmas, lai tiktu izvēlēti iepriekšēji minētajā sadaļā.


Atruna

Iekļautais statuss pasākumam var tikt atņemts jebkurā brīdī zem Event Management vai Community Management lēmuma, ja prasības vairs nesakrīt, vai pasākums kļūst neatbilstams, lai to iekļauta kopienas saturā. Tas attiecās neatkarīgi no piemērojamības statusa pasākumiem.

Tags

    No tags have been found.

Author