Система за събития - Препоръчани събития


Last update: 22 May 2022 14:45 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1214Ако търсите статията за това как да използвате системата за събития, щракнете тук. Ако търсите статията за правила, насоки и информация относно системата за събития, щракнете тук.


Тази статия ще ви обясни как може да включите вашето събитие в нашата Система за събития и VTC System, както и допълнителните предимства които осигурява вашето събитие. Препоръчаните събития имат шанс да се появят на началната страница на TruckersMP и на главните страници на системата за събития и VTC системата. Освен това вашето събитие ще се покаже първо, когато някой търси събитие и има звезда до името. Препоръчването е малко по-различно за всяка система, така че тази статия ще обясни разликата между двете!


Кои събития са препоръчани?

Следните събития винаги автоматично отговарят на условията за препоръчване в системата за събития:

  • Събития, организирани от нашите партньори
  • Събития, организирани от Community Contributors

Ако сте организатор на събитие, пряко свързано с Verified VTC (като седмичен или месечен конвой), може също да поискате да бъде препоръчано едно събитие на месец; за което можете да се свържете с Community Management чрез специалния VTC Leader Discord.


Забележими събития в общността, които не отговарят на един от горните критерии, могат също да бъдат избрани да бъдат препоръчани от Event Management или Community Management, ако са били многократно организирани и провеждани по висок стандарт и са широко признати от общността. Моля, имайте предвид, че включването на тези видове събития не може да бъде поискано, изборът на събития зависи от преценката на Event Management или на Community Management.

Изисквания за препоръчани събития

Всяко събитие, което е препоръчано, ще трябва да се придържа към следните критерии;

  • Подробности за събитието като дата и час, място за начало и край на събитието, като информационните полета трябва да са правилно и подходящо попълнени.
  • Подходящ банер с размери 1920x500 пиксела.
  • *Минимум 50 регистрации за по-ранни значими събития в поредица или 100 регистрации за нови събития. Отговорите „Unsure“ не се броят.

*Не се отнася за събития на партньори, Community Contributor и потвърдени VTC.


Във VTC System ще забележите секцията Upcoming Events, която показва различен набор от събития. На случаен принцип 5 събития от всяка потвърдена VTC ще бъдат избрани да се покажат и не е необходимо те да бъдат препоръчани в системата за събития, за да бъдат избрани.


Опровержение

Състоянието на препоръчване на събитие може да бъде отменено по всяко време от Event Management или Community Management, ако изискванията вече не са изпълнени или ако събитието стане неподходящо за препоръчване. Това важи независимо от приложимостта на препоръчвания статус.

Tags

    No tags have been found.

Author