Jak si podat přihlášku a stát se Game Moderatorem


Last update: 23 Mar 2021 23:51 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/288Game Moderator je součástí našeho týmu, trénován Game Moderation Trainery, hlídaný Game Moderation Leaderama a veden Game Moderation Managementem. Game Moderation tým je zodpovědný za krásnou a přátelskou atmosféru na našich herních serverech a za vymáhání pravidel v podobě trestů pro ty, který porušují naše pravidla. Game Moderatoři také na denní bázi interagují s hráči.

Tato role se nejčastěji potýká s včasnými zásahy u hráčů, kteří porušují pravidla a uvědomuje je s následky nedodržování těchto pravidel tak, aby se tito hráči mohli vyhnout závažnějším trestům. Game Moderatoři mají k dispozici několik nástrojů, jako je nekonečná dev kamera, přístup k policejnímu autu a vynikající "Admin Panel", které jim pomáhají s jejich prací a díky kterým mají moderátoři přístup k různým informacím, příkazům, nástrojům a nahlášením, se kterými ve hře mohou udržovat příjemnou atmosféru.


➥ Základní požadavky

━━━━━━━━━━━━━━━━━

Dobrá angličtina. Musíte rozumět ostatním a ostatní rozumět Vám.
 • U této role je preferována plynná angličtina, ale schopnost mluvit, psát a rozumět postačí. Vaší angličtinu musíte částečně demonstrovat během Vašeho náboru.
Mít registrovaný účet na stránce TruckersMP po dobu 1 roku a na fóru po dobu alespoň šesti měsíců
 • Je samozřejmě vyžadováno určité množství zkušeností, bez kterých nemůžete mít nutné znalosti o hře, které jsou pro člennství v TruckersMP týmu nutné.
Být aktivní na službách TruckersMP
 • Být zaangažovaný v naší komunitě Vám pomůže při Vašem náboru a je důležité pro to být členem TruckersMP staff týmu. Toto zahrnuje naše herní serery, fórum a oficiální Discord.
Být před podáním přihlášky aktivní na všech výše zmíněných platformách po dobu alespoň dvou měsíců
 • Rádi vidíme, že si hraní na našich serverech užíváte a je to pro nás ukazatel, že nejste aktivní pouze pro to, aby jste se stali členem staffu.
Během posledního roku být na fóru a discordu bez trestu - Nemít více než 3 bany za posledních 24 měsíců
 • Je preferovaný účet bez trestu. S přihláškou neuspějete, pokud jste v nedávné době na jedné z našich platforem dostali ban/trest. Jako Game Moderator budete vymáhat pravidla, takže než obdržíte nástroje nutné pro vymáhání těchto pravidel, je důležité, abyste je nejdříve byli schopni dodržovat sami.
Mít chuť se učit novým věcem a vyvíjet se, mít motivaci a vřelou komunikaci
 • Je důležité umět komunikovat, protože pracujeme jako tým. Pro Váš úspěch v Game Moderation týmu musíte být zároveň motivováni Vašimi úspěchy, protože často budete pracovat na vlastní pěst.
V komunitě musíte mít dobré postavení
 • Je dobré mít na TruckersMP vysokou reputaci, tu můžete získat angažováním se v komunitních událostech a na platformách.
Být zodpovědný, profesionální a odolný vůči kritice
 • Jste tváří TruckersMP týmu a ve spoustě případů musíte jakožto člen Game Moderation týmu vykazovat profesionalitu a zároveň uvnitř i navenek snášet zpětnou vazbu. Tímto způsobem se lze ve své práci zlepšit.
Mít dobré schopnosti rozhodovat se a řešit problémy, schopnost rychle činit autoritativní a rázné rozhnodnutí
 • Velkou součástí Vaší role v Game Moderation týmu jsou náročná a rázná řešení, takže je důležité mít společně s danými znalostmi i sebedůvěru a zkušenosti s vynášením takovýchto rosudků.
Být znalý ve hře a v případě otázek či problémů poskytovat tipy ostatním hráčům
 • Tato role ve velmi úzkém kontaktu s uživateli, budete s nimi komunikovat na denní bázi. Hluboké znalosti hry, běžných problémů a určitých okrohů Vám pomohou při poskytování tipů uživatelům.

Mít hluboké znalosti o TruckersMP, jeho pravidlech i Evropských a Amerických silničních zákonů

 • Společně s pravidly TruckersMP byste měli znát i pravidla Evropského/Amerického silničního provozu, jelikož některé z těchto pravidel budete také vymáhat.
Být obeznámen s herními mechanikami
 • Určité aspekty Game Moderator role po Vás vyžadují metodičnost a technickou znalost, takže je důležité do určité míry chápat, jak základní hra funguje.
Být aktivní ve hře
 • Spousta Vaší práce se bude odehrávat ve hře, takže musíte dokázat, že jste ve hře byli aktivní po delší dobu.
Být schopni dosáhnout na vyžadovanou míru aktivity
 • Pro úspěch v Game Moderation týmu a dodržení lhůt je potřeba být aktivní. S touto rolí nanelze být aktivní pouze o víkendu.

Požadované schopnosti

 • Silná schopnost komunikovat
 • Zkušenosti s mezilidským kontaktem
 • Schopnost multitaskingu
 • Silná znalost hry, jejích mechanik, pravidel a komunity
 • Schopnost zůstat klidný v náročných situacích
 • Trpělivost
 • Schopnost rychle se přizpůsobovat změnám

➥ Tipy

━━━━━

Před oznámením o náboru buďte aktivní
 • Nemůžeme vyjádřit, jak důležité je pro roli Game Moderatora být aktivní ve hře. Jakožto Game Moderator bude Vaší hlavní prací je vymáhání pravidel na všech našich serverech a práce s věcmi okolo hry, jako jsou nahlášení, vášnivé diskuze, těmi, co jednají v rozporu s pravidly, a podobně.
Účast v diskuzích
 • Po každém uchazeči vyžadujeme aktivitu na našich platformách, ať už na Discordu, ve hře nebo na fóru. Interakce s komunitou je velmi důležitá, neboť jakožto Game Moderator budete jednat právě s komunitou.
Kontrola pravopisu
 • Ujistěte se, že si na Vaší přihlášce zkontrolujete pravopis. Je nám jasné, že angličtina není mateřský jazyk každého, ale ujistěte se prosím, že Vaše věty dávají smysl. Pro běžné gramatické chyby jsou k dispozici užitečné nástroje nebo rozšíření, které Vám mohou pomoci.
Vaše přihláška musí být unikátní.
 • Vaše přihláška má odrážet to, kdo ve skutečnosti jste. Všichni máte schopnosti, zkušenosti a osobnost, která Vás od ostatních odlišuje, tyto prvky chceme vidět ve Vaší přihlášce.
Buďte upřímní
 • „S pocivostí nejdál dojdeš.“ Vždy je lepší vše říci na rovinu, než abysme potencionální problémy, které by mohli ohrozit Vaše šance stát se členem týmu, našli sami. Pokud si myslíte, že by něco mohlo ohrozit Vaše šance stát se Game Moderatorem, i když jen trošku, je vždy lepší to do přihlášky napsat. Pokud podáváte přihlášku do Game Moderation týmu, náš projekt Vás nejspíš velmi zaujal. Nesnažte se říkat pravdu, prostě ji řekněte.

➥ Často kladené otázky

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Je důležité mít nahráno spoustu hodin, nebo je to celé jen o kvalitě mé přihlášky?

Uchazeči jsou velmi posuzováni dle kvality jejich přihlášky a jejich odpovědí na otázky a scénáře, ale i čas ve hře může výsledek ovlivnit, jelikož jeden z faktorů je vaše zkušenost s hrou, musíte být obeznámeni s hrou a jejími mechanikami.

Co bych před podáním přihlášky do Game Moderation týmu měl brát v potaz?

Pročtěte si tento článek a ujistěte se, zda-li jste si o roli, požadavcích, očekáváních a tipech od našeho Game Moderation Managementu přečetli dost. Máte na tuto roli dostatek času? Mějte na paměti, že máme stanovené závazky pro aktivitu. Popřemýšlejte o své povaze a zkontrolujte si, zda-li se shodujete se seznamem požadovaných schopností výše.

Na co se v přihláškách soustředíte?

Vaše přihláška je šance nám ukázat, zda-li jste pro roli Game Moderatora vhodní, proto nám v ní neváhejte popsat Vaše předchozí zkušenosti. Mezi skvěle napsané přihlášky patří ty, jenž popisují Vaše vady, Vaši osobnost, ale i věci, které by případně v roli Game Moderatora vynikali. Vyhněte se psaní haldy textu a udržte ho svižný a přesný, tzn. vyhněte se psaní dlouhých odstatvců, namísto toho používejte odrážky a snažte se udržet Vaše věty stručné.

Jak starý bych měl být, pokud se chci přihlásit?

Minimální věk stanovíme na 16 let pro jakoukoliv roli. Kdokoli mladší bude okamžitě zamítnut.

Co se stane po odeslání mé přihlášky? Za jak dlouho dostanu odpověď?

Po obdržení Vaši přihlášky ji zkontroluje Game Moderation Manager a určí, zda-li pro roli Game Moderatora splňujete všechny požadavky a kvalifikace. Pokud přihláška splní stanovené požadavky, bude odeslána na další posouzení. Uchazečům nezakazujeme nás kontaktovat a ptát se, ale vězte, že když budete vybráni na pohovor, budete kontaktováni Game Moderation Managerem s dalšími informacemi. Role Game Moderatora je nejžádanější role na TruckersMP. Vzhledem i k jiným věcem může chvíli trvat, než bude Vaše přihláška posouzena. „Trpělivost je kíčem k úspěchu!“ Jednou se k Vaší přihlášce dostaneme.

Záleží na tom, kolikrát si přihlášku podám?

Ne tak docela. Přihlášek si můžete podat kolik chcete, ale pokud jste již podali větší množství přihlášek a stále nebyli posouzeni, doporučujeme si projít Vaši přihlášku a změnit ji tak, aby odpovídala našim osnovám. Uspěchané přihlášky budou pravděpodobně zamítnuty, takže si na nich dejte záležet a neuspěchejte je.

Dříve jsem byl zabanován. Snižuje mi to šance na to být přijmut?

Vaše reputace a historie Vašich banů má na Vaši přihlášku vliv, členové staffu musí jít komunitě příkladem. Pokud jste v nedávné době porušili pravidla nebo jste se chovali nevhodně, šance na Vaše přijmutí jsou nízké. Vaši přihlášku ale okamžitě nezamítneme. Pokud je Vaše přihláška upřímná a dokazuje, že jste od dob Vašeho trestu dospěli, můžeme Vaše předchozí tresty přehlédnout.