Bany z nahlašovacího a odvolacího systému


Last update: 05 Sep 2021 15:10 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1240Obecné informace

Od každého uživatele je očekáváno dodržování pravidel a pokynů Game Moderation Managementu. Zneužití našich systémů může vyústit v odebrání Vašich pravomocí. Tento článek Vám pomůže s tím, co můžete dělat dál, pokud jste takový ban obdrželi.

Doporučujeme využít dobu tohoto banu k opětovnému prostudování našeho pravidla §1.4 ohledně nahlašování uživatelů, aby se takové incidenty a přestupky znovu neopakovaly a abyste za ně případně nedostali další bany. Je předpokládáno, že hráč při udělení souhlasu s pravidly TruckersMP, se zásadami o ochraně osobních údajů a s podmínkami služeb těmto pravidlům rozumí. Bany tohoto typu jsou udělovány ve snaze Vás poučit o Vašich prohřešcích.


Bany z odvolacího systému

Bany z odvolacího systému jsou většinou následkem následujících věcí

  • Nadávky/rasismus v odvoláních
  • Užívání odvolacího systému v rozporu s jeho původním záměrem

Bany z nahlašovacího systému

Bany z nahlašovacího systému jsou většinou udělovány z následujících důvodů

  • Závažné nebo opakované porušování pravidla §1.4
  • Zabanování kvůli pravidlu §1.2

Co dělat, když jste byli zabanováni?

Systém nahlašování
Ban ze systému nahlašování trvá 30 dnů ode dne, kdy byl udělen. Po uplynutí této doby budete muset vytvořit ticket zpětné vazby a požádat o jeho zrušení, aby Vaše práva byla manuálně přidělena zpět. Pokud se ale nejedná o Váš první ban ze systému nahlašování, tak toto může vyústit v permanentní ban, to ale záleží na situaci. Pro upřesnění budete muset kontaktovat Game Moderation Management.

Odvolací systém
Proti každému banu se můžete odvolat pouze dvakrát, abychom zamezili uživatelům v opakovaném bezdůvodném odvolávání. Kromě toho může být Váš přístup k odvolacímu systému kdykoliv zrušen, pokud budete splňovat výše zmíněná kritéria. Ban z odvolacího systému je většinou permanentní.


Často kladené otázky

Kdy tedy mohu používat volnou kameru (0-cam)?
Volná kamera (0-cam) může být využívána dokud s ní nevyhledáváte uživatele porušující pravidla. Pokud jste účastníkem dopravní nehody a viník od nehody ujel, můžete využít volnou kameru.

Proč se mé skóre za nahlášení nezvětšuje?
Toto je pravděpodobně zapříčiněno Vašimi nahlášeními z rušných lokací, jako je silnice C-D nebo Kirkenes. Tato nahlášení jsou označována jako neutrální i když jsou přijata. Toto bylo zavedeno pro snížení celkového počtu nahlášení, která nám zahlcují náš nahlašovací systém a aby nebylo promováno nahlašování z těchto rušných lokací. Smysl naší hry je umožnit hráčům užít si všechny silnice ve hře. Vaše skóre za nahlášení se spíše zvýší, pokud budete jezdit v ne příliš rušných oblastech.