Bans van het Report & Appeal Systeem


Last update: 11 Sep 2021 13:01 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1301Algemene Informatie

Elke gebruiker wordt verwacht zich te houden aan de regels en richtlijnen die door het Game Moderation Management zijn opgesteld. Misbruik maken van onze systemen voor de daarvoor bestemde doeleinden kan zeer zeker leiden tot het intrekken van jouw rechten. Dit artikel is bedoeld om jou te helpen met de stappen die je moet nemen wanneer je een ban zoals beschreven ontvangen hebt.

We raden aan deze verbanningsperiode te gebruiken om jezelf te herinneren aan onze regels met betrekking tot het rapporteren van gebruikers §1.4 om ervoor te zorgen dat dergelijke incidenten en overtredingen niet in de toekomst herhaald worden, wat zal leiden tot meer verbanningen. Wanneer een gebruiker akkoord gaat met de TruckersMP Regels, Privacy Policy en Terms of Service, wordt verwacht dat zij de regels van de dienst begrijpen. Verbanningen van dit type worden gegeven in een poging om je te helpen te leren en verbeteren van je eigen acties.


Bans van het Appeal Systeem

Een ban van het appealing systeem ontstaat meestal nadat een van de volgende situaties zich voordoet

  • Beledigingen/Racisme in appeals
  • Misbruik maken van het doel waarvoor het appeal system bedoeld is

Bans van het Report Systeem

Een ban van het reporting systeem ontstaat meestal nadat een van de volgende situaties zich voordoet

  • Ernstige of herhaalde overtredingen van regel §1.4
  • Verbannen wegens §1.2

Wat te doen wanneer je verbannen bent

Report Systeem
De ban op het report systeem zal 30 dagen duren vanaf de datum waarop deze is uitgegeven. Als het zover is moet je een feedback ticket aanmaken om een unban aan te vragen om je rechten handmatig hersteld te krijgen. Echter, als dit niet de eerste keer is dat je een report/appeal ban gekregen hebt, kan dit heel goed resulteren in een permanente ban, hoewel dit situatie gebonden kan zijn, en zal je contact op moeten nemen met Game Moderation Management om dat te verifiëren.

Appeal Systeem
Elke ban kan tot twee keer aangevochten worden om te voorkomen dat mensen hun ban herhaaldelijk appealen zonder echte reden. Daarnaast kan je toegang tot het appeal systeem op elk moment teruggetrokken worden als je aan bovenstaande criteria voldoet. Een ban van het ban appeal systeem is meestal permanent.


Veel Gestelde Vragen

Wanneer kan ik de 0-camera optie gebruiken?
De 0-camera optie kan gebruikt worden zolang het niet gebruikt wordt om mensen op te zoeken die regels verbreken. Als je betrokken bent bij een ongeval en de verantwoordelijke niet in zicht is kan je het gebruiken.

Waarom is mijn score niet aan het toenemen? Dit komt waarschijnlijk doordat je reports bewijsmateriaal bevatten dat plaatsvindt in drukke gebieden op de kaart, zoals de weg Calais-Duisburg of Kirkenes. Deze reports worden een neutrale beoordeling gegeven, zelfs wanneer ze geaccepteerd worden, om te voorkomen dat mensen op en neer de drukke wegen rijden om te filmen en andere mensen te reporten, wat leidt tot een overvol report systeem. Het punt van ons spel is om gebruikers van alle wegen op de kaart te laten genieten. Je maakt meer kans om je score te verhogen door te rijden in gebieden die minder druk zijn.

Tags

Author

Doggo.'s avatar

Doggo.

Thanks for all the happy memories