Hvordan administrere rekruttering og blacklist


Last update: 30 Jun 2022 11:49 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1561Dette er en guide for å forklare hvordan du kan administrere rekruttering og blacklist for din VTC.

Merk: Sørg for at rollen din har de riktige tillatelsene til å administrere rekrutteringsskjemaene, søknadene, medlemmene og rollene til din VTC.
(Lær mer om VTC-tillatelser her)


Recruitment

Når du oppretter din VTC, må du også vite hvordan du kan opprette rekrutteringsskjemaer og godta nye medlemmer til din VTC.

Recruitment forms

Denne første delen vil forklare deg hvordan du kan opprette og administrere rekrutteringsskjemaene for din VTC.

 1. Menu Button

  • Åpne siden for Recruitment Forms ved å bruke menyen til venstre på VTC-siden din.
 2. Recruitment Form Siden På denne siden kan du se en liste over alle rekrutteringsskjemaene for din VTC. Avhengig av tillatelsene dine, vil du se knapper for å administrere hvert skjema eller opprette et nytt.
  Recruitment Form Page


 1. Opprette Recruitment Form

  • Fyll inn alle detaljer, for eksempel navn, beskrivelse og rekkefølge på skjemaet som kreves. I tillegg kan du også velge en farge (vi foreslår å velge en mørkere farge, siden denne bakgrunnen vil ha navnet på skjemaet i hvitt), åpne og stenge datoer (hvis disse står tomme, vil skjemautfyllingen være åpen på ubestemt tid ).
  • Klikk på "Create"-knappen for å opprette rekrutteringsskjemaet. Dette skjemaet vil være privat, og vil ikke bli vist til medlemmer uten de nødvendige tillatelsene.
 2. Legge til spørsmål

  • Etter å ha opprettet et skjema, vil den omdirigere deg til oversikten. Klikk på "Edit" Edit Button knappen på skjemaet du nettopp har opprettet.
  • Nederst finner du en ny seksjon, "Form Builder". For å legge til et spørsmål i skjemaet ditt, klikk på "+"-knappen.
  • Fyll inn "etiketten" som er spørsmålet du vil legge til og velg en spørsmålstype. Og klikk på "Add Question" Add Question Button knappen for å legge til spørsmålet i skjemaet.
  • Hvis du har lagt til et spørsmål, klikk på "Edit" Edit Button knappen for å redigere innstillingene for spørsmålet, avhengig av hvilken spørsmålstype, vil dette gi deg et par alternativer.
  • Gjenta dette trinnet for så mange spørsmål du trenger på skjemaet ditt. Når du er ferdig, klikker du på "Update"-knappen for å oppdatere skjemaet. Sørg for å merke av i boksen for å gjøre skjemaet aktivt hvis du er klar til å åpne dette skjemaet for offentligheten.

Vær oppmerksom på at når et skjema har mottatt en søknad, vil du ikke kunne slette noen spørsmål fra skjemaet ditt.


Applications

Denne andre delen vil forklare deg hvordan du kan administrere og gjennomgå søknadene for din VTC.

 1. Menu Button
  • Åpne Søknadssiden ved å bruke menyen på venstre side av VTC-siden.
  • Tallet til høyre er antallet åpne søknader for øyeblikket.

MenuButton


 1. Application Page
  På denne siden kan du se en liste over alle nåværende og tidligere søknader for din VTC.
  • Du kan filtrere søknadslisten ved å velge de ønskede filtrene øverst på listen og deretter klikke på "Go". Go Button
  • For å se en søknad, klikk på "View" til høyre.

ApplicationPage


 1. Gjennomgang av Søknader
  På denne siden får du en mer detaljert oversikt over søknaden.
  • For å starte må du claime søknaden, klikk på "Reassign". ReassignButton
  • Velg hvem du vil tilordne den til, og klikk på "Reassign" igjen.
  • Klikk på "In-Progress" for å oppdatere statusen. InProgressButton
  • Nå kan du gå gjennom søknaden:
   • Få mer informasjon fra personen som søkte ved å klikke på "i"-ikonet øverst til høyre. InformationButton
   • Les kommentaren til søkeren nederst på siden.
  • Du kan også legge til en kommentar til søknaden nederst. Dette kan enten være en privat (staff only) eller offentlig kommentar.

ApplicationInfo


 1. Avslå en Søknad

  • For å avslå en søknad, klikk på "Decline". DeclineButton
  • Klikk deretter "Yes" for å bekrefte at du vil avslå denne søknaden. YesButton
 2. Akseptere en Søknad

  • For å godta en søknad, klikk på "Hire". HireButton
  • Deretter må du velge hvilken rolle du vil tildele søkeren.
  • Etter det kan du klikke på "Hire" igjen for å bekrefte at du vil akseptere denne søknaden.

HireWindow


Blacklist

Nå som du vet hvordan du godtar nye medlemmer til VTC'en din, vil denne andre delen forklare hvordan du kan administrere VTC-medlemmene dine.
Å blackliste en bruker fra din VTC betyr at de ikke vil kunne sende inn en søknad til din VTC.

 1. Menu Button
  • Åpne blacklisten ved å bruke menyen til venstre på VTC-siden din.

MenuButton

 1. Blacklist
  • På denne siden kan du se hele listen over blacklistede brukere for din VTC. Du kan sortere listen i enten stigende eller synkende rekkefølge.
  • For å se hvorfor en bruker ble blacklistet, kan du klikke på "View" til høyre for brukeren. Dette vil da vise deg notatene til denne brukeren.

Blacklist

 1. Legger til en bruker på Blacklisten
  • For å legge til en bruker på blacklisten, klikk på "Add member to the blacklist"-knappen. AddButton
  • En ny side åpnes, på denne siden må du fylle ut SteamID64 til brukeren du vil utestenge. For å få SteamID64 kan du gjøre følgende:
   • Åpne profilen til brukeren du vil blackliste.
   • Kopier Steam-ID'en.

SteamID

 • Lim inn ID'en i feltet og legg til notater. Det anbefales at du legger begrunnelsen for hvorfor du blacklister brukeren i disse notatene.
 • Når du er ferdig klikker du på "Create" og brukeren legges til blacklisten til VTC'en din. CreateButton
 1. Rediger Blacklist-oppføring
  • For å redigere en oppføring i blacklisten din, klikk på "Edit" til høyre for brukeren.
  • Her kan du endre SteamID64 og notatene for denne brukeren.
  • Når du har oppdatert informasjonen, klikk på "Update" for å bekrefte redigeringen. UpdateButton

EditUser

 1. Fjerner en bruker fra Blacklisten
  • For å fjerne en bruker fra blacklisten, klikk på "Edit" til høyre for brukeren.
  • Klikk deretter på "Delete" og bekreft at du vil slette brukeren fra blacklisten. RemoveUser