Jak spravovat nábory a černou listinu


Last update: 13 Jun 2022 18:13 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1183Toto je návod, jak spravovat nábory a černou listinu Vaší VTC.

Poznámka: Ujistěte se, že Vaše role má pro správu rolí, vstupních formulářů a členů Vaší VTC dostatečná oprávnění. (Více informací o VTC oprávněních zde)


Nábory

Při tvorbě Vaší VTC potřebujete také vědět, jak vytvořit vstupní formulář a jak do Vaší VTC přijímat nové členy.

Vstupní formuláře

Tato první část Vám vysvětlí, jak vytvářet a spravovat vstupní formuláře do Vaší VTC.

 1. Tlačítko v menu
  • Pomocí menu na levé straně stránky Vaší VTC otevřete stránku se vstupními formuláři.
 2. Stránka se vstupními formuláři Na této stránce máte k dispozici seznam všech vstupních formulářů do Vaší VTC. Podle Vašich pravomocí uvidíte tlačítka na správu a tvorbu vstupních formulářů.
  Recruitment Form Page

 1. Tvorba vstupního formuláře
  • Vyplňte všechny údaje jako jméno, popis a uspořádání formuláře, což je požadováno. Případně můžete vybrat barvu (doporučujeme tmavší, jelikož u pozadí bude název formuláře v bílé), data otevření a uzavření (pokud budou ponechány prázdné, formulář bude otevřen na neurčito).
  • Klikněte na tlačítko „Create“ k vytvoření vstupního formuláře. Tento formulář bude neveřejný a nebude se zobrazovat členům bez požadovaných pravomocí.
 2. Přidání otázky
  • Po vytvoření vstupního formuláře budete přesměrování k souhrnu. Klikněte na tlačítko „Edit“ Edit Button na formuláři, který jste právě vytvořili.
  • Dole naleznete novou sekci „Form Builder“. Pro přidání otázky do Vašeho formuláře klikněte na tlačítko „+“.
  • Vyplňte „label“, což je otázka, kterou chcete přidat a vyberte typ otázky. Poté klikněte na tlačítko „Add Question“ Add Question Button pro přidání otázky do formuláře.
  • Pokud jste již přidali otázku, klikněte na tlačítko „Edit“ Edit Button pro úpravu nastavení otázky. Podle typu otázky se Vám zobrazí pár možností.
  • Opakujte tento krok podle toho, kolik otázek chcete ve svém formuláři. Až budete mít hotovo, klikněte na tlačítko „Update“ pro aktualizaci formuláře. Pokud je Váš formulář připraven pro veřejnost, zaškrtněte políčko, aby byl Váš formulář aktivní.

Mějte na mysli, že jakmile obdržíte přes formulář přihlášku, nebudete moci z formuláře odstraňovat otázky.


Přihlášky

Tato druhá část Vám vysvětlí, jak spravovat a prohlížet přihlášky do Vaší VTC.

 1. Tlačítko v menu
  • Pomocí menu na levé straně stránky Vaší VTC otevřete stránku s přihláškami.
  • Číslo vpravo je počet aktuálně otevřených přihlášek.

TlačítkoVMenu


 1. Stránka s nábory Na této stránce máte k dispozici seznam všech aktuálních a předešlých přihlášek do Vaší VTC.

  • V horní části seznamu můžete vyfiltrovat přihlášky výběrem filtrů a stisknutím tlačítka „Go“. Tlačítko Go
  • Pro zobrazení přihlášky klikněte v pravé části na tlačítko „View“.

  StránkaSNábory


 1. Kontrolování přihlášek

  Na této stránce máte k dispozici podrobný náhled na přihlášku.

  • Jako první musíte přihlášku přiřadit, klikněte na tlačítko „Reassign“. TlačítkoReassign
  • Vyberte, komu chcete přihlášku přiřadit a klikněte znovu na tlačítko „Reassign“.
  • Pro aktualizaci statusu přihlášky klikněte na tlačítko „In-Progress“. TlačítkoInProgress
  • Nyní můžete zkontrolovat přihlášku:
   • Pro zobrazení více informací o uchazečovi klikněte na ikonu „i“ v pravém horním rohu. TlačítkoInformation
   • Uchazečův komentář si můžete přečíst ve spodní části stránky.
  • Ve spodní části stránky můžete také k přihlášce přidat komentář. Tento komentář může být buď soukromý (pouze pro zaměstnance), anebo veřejný.

InformaceOPřihlášce

 1. Zamítnutí přihlášky

  • Pro zamítnutí přihlášky klikněte na tlačítko „Decline“. TlačítkoDecline
  • Pro potvrzení zamítnutí přihlášky klikněte na tlačítko „Yes“. TlačítkoYes
 2. Přijetí přihlášky

  • Pro přijetí přihlášky klikněte na tlačítko „Hire“. TlačítkoHire
  • Poté vyberte roli, kterou chcete uchazeči přiřadit.
  • Pro potvrzení přijetí uchazeče a jeho role klikněte znovu na tlačítko „Hire“.

OknoSPřijmutimUchazeče


Černá listina

Teď když víte, jak do Vaší VTC přijmout nové uchazeče Vám tato druhá část vysvětlí, jak spravovat členy Vaší VTC. Přidáním uživatele na černou listinu zamezíte, aby si daný uživatel mohl do Vaší VTC podat přihlášku.

 1. Tlačítko v menu

  • Pomocí menu na levé straně stránky Vaší VTC otevřete černou listinu.

   TlačítkoVMenu

 2. Černá listina

  • Na této stránce máte k dispozici seznam uživatelů na černé listině Vaší VTC. Tento seznam si můžete vzestupně či sestupně seřadit.
  • Pro zobrazení důvodu přidání uživatele na černou listinu můžete kliknout na tlačítko „View“ v pravé části záznamu. Tato akce Vám poté zobrazí poznámky, které byly sepsány k danému uživateli.

  Blacklist

 3. Přidání uživatele na černou listinu

  • Pro přidání uživatele na černou listinu klikněte na tlačítko „Add member to the blacklist“. TlačítkoAdd
  • Otevře se nová stránka. Na této stránce musíte vyplnit SteamID64 uživatele, kterého chcete zabanovat. Pro získání uživatelovo SteamID64 udělejte následující:
   • Otevřete profil uživatele, kterého chcete přidat na černou listinu.
   • Zkopírujte Steam ID.

  SteamID

  • Vložte jej do pole ID a přidejte poznámky. Do těchto poznámek doporučujeme přidat důvod přidání daného uživatele na černou listinu.
  • Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko „Create“ a uživatel bude přidán na černou listinu Vaší VTC. TlačítkoCreate
 4. Úprava záznamu na černé listině

  • Pro úpravu záznamu na černé listině klikněte na tlačítko „Edit“ v pravé části záznamu uživatele.
  • Zde můžete změnit SteamID64 a poznámky uživatele.
  • Jakmile aktualizujete informace, klikněte na tlačítko „Update“ a potvrďte změnu. TlačítkoUpdate

ÚpravaUživatele

 1. Odstranění uživatele z černé listiny
  • Pro odstranění uživatele z černé listiny klikněte na tlačítko „Edit“ v pravé části záznamu uživatele.
  • Poté klikněte na tlačítko „Delete“ a potvrďte, že daného uživatele chcete z černé listiny odstranit. OdstranitUživatele

Tags

Author