Jak spravovat nábory a blacklist


Last update: 03 Feb 2021 15:54 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1183Toto je návod na to, jak spravovat nábory a blacklist Vašeho VTC!

Poznámka: Ujistěte se, že Vaše role má pro správu rolí a členů Vašeho VTC dostatečná oprávnění. (Více informací o VTC oprávněních zde)


Nábory

Při tvorbě Vašeho VTC potřebujete také vědět jak do Vašeho VTC přijímat nové členy. Tato první část Vám vysvětlí jak spravovat a kontrolovat přihlášky ve Vašem VTC.

 1. Tlačítko v menu
  • Pomocí menu na levé straně stránky Vašeho VTC otevřete stránku s přihláškami
  • Číslo vpravo je počet aktuálně otevřených přihlášek

TlačítkoVMenu

 1. Stránka s nábory Na této stránce máte k dispozici seznam všech aktuálních a předešlých přihlášek do Vašeho VTC

  • V horní části seznamu můžete vyfiltrovat přihlášky výběrem filtrů a stisknutím tlačítka "Go".Tlačítko Go
  • Pro zobrazení přihlášky klikněte v pravé části na tlačítko "View"

  StránkaSNábory

 2. Kontrolování přihlášek

  Na této stránce máte k dispozici podrobný náhled na přihlášku.

  • Jako první musíte přihlášku přiřadit, klikněte na tlačítko "Reassign". TlačítkoReassign
  • Vyberte, komu chcete přihlášku přiřadit a klikněte znovu na tlačítko "Reassign".
  • Pro aktualizaci statusu přihlášky klikněte na tlačítko "In-Progress" TlačítkoInProgress
  • Nyní můžete zkontrolovat přihlášku:
   • Pro zobrazení více informací o uchazečovi klikněte na ikonu "i" v pravém horním rohu.TlačítkoInformation
   • Uchazečovo komentář si můžete přečíst ve spodní části stránky.
  • Ve spodní části stránky můžete také ke přihlášce přidat komentář. Tento komentář může být buď soukromý (pouze pro zaměstnance), a nebo veřejný.

InformaceOPřihlášce

 1. Zamítnutí přihlášky

  • Pro zamítnutí přihlášky klikněte na tlačítko "Decline". TlačítkoDecline
  • Pro potvrzení zamítnutí přihlášky klikněte na tlačítko "Yes". TlačítkoYes
 2. Přijmutí přihlášky

  • Pro přijmutí přihlášky klikněte na tlačítko "Hire". TlačítkoHire
  • Poté uchazečovi vyberte roli, kterou mu chcete přiřadit.
  • Pro potvrzení přijmutí uchazeče a jeho role klikněte znovu na tlačítko "Hire".

OknoSPřijmutimUchazeče


Blacklist

Teď když víte jak do Vašeho VTC přijmout nové uchazeče Vám tato druhá část vysvětlí jak spravovat členy Vašeho VTC. Přidáním uživatele do blacklistu zamezíte, aby si daný uživatel mohl do Vašeho VTC podat přihlášku.

 1. Tlačítko v menu

  • Pomocí menu na levé straně stránky Vašeho VTC otevřete Blacklist

   TlačítkoVMenu

 2. Blacklist

  • Na této stránce máte k dispozici seznam blacklistnutých uživatelů Vašeho VTC. Tento seznam si můžete vzestupně či sestupně seřadit.
  • Pro zobrazení důvodu blacklistnutí uživatele můžete kliknout na tlačítko "View" v pravé části záznamu. Tato akce Vám poté zobrazí poznámky, které byly sepsány k danému uživateli.

  Blacklist

 3. Přidání uživatele do blacklistu

  • Pro přidání uživatele do blacklistu klikněte na tlačítko "Add member to the blacklist". TlačítkoAdd
  • Otevře se nová stránka. Na této stránce musíte vyplnit SteamID64 uživatele, kterého chcete zabanovat. Pro získání uživatelovo SteamID64 udělejte následující:
   • Otevřete profil uživatele, kterého chcete blacklistnout.
   • Zkopírujte Steam ID.

  SteamID

  • Vložte do pole ID a přidejte poznámky. Do těchto poznámek doporučujeme přidat důvody pro blacklistnutí daného uživatele.
  • Jakmile budete hotovi, klikněte na tlačítko "Create" a uživatel se přidá do blacklistu Vašeho VTC. TlačítkoCreate
 4. Úprava záznamu v blacklistu

  • Pro úpravu záznamu v Blacklistu klikněte na tlačítko "Edit" v pravé části záznamu uživatele.
  • Zde můžete změnit SteamID64 a poznámky uživatele.
  • Jakmile aktualizujete informace, klikněte na tlačítko "Update" a potvrďte změnu. TlačítkoUpdate

ÚpravaUživatele

 1. Odstranění uživatele z Blacklistu
  • Pro odstranění uživatele z blacklistu klikněte na tlačítko "Edit" v pravé části záznamu uživatele.
  • Poté klikněte na tlačítko "Delete" a potvrďte, že daného uživatele chcete z blacklistu odstranit. OdstranitUživatele

Tags

Author