This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: How to manage recruitment and blacklist

چگونه استخدام و لیست سیاه را مدیریت کنیم


Last update: 15 Jan 2021 22:15 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1176این یک مقاله بر چگونگی مدیریت استخدام و لیست سیاه (بلک لیست) برای شرکت حمل و نقل مجازی (وی تی سی) شما می باشد

نکته: اطمینان حاصل کنید که رول شما مجوزهای صحیح برای مدیریت اعضا و رول در وی تی سی را دارا می باشد (کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با مجوزها


استخدام

با ایجاد وی تی سی خود، شما همچنین نیاز به دانستن چگونگی پذیرفتن اعضای جدید در شرکت حمل و نقل مجازی خود دارید در قسمت اول به شما نحوه چگونگی مدیریت و بررسی استخدامی ها برای شرکت حمل و نقل مجازی شما را توضیح خواهد داد

 1. دکمه منو
 • صفحه استخدام را با استفاده از منو سمت چپ صفحه وی تی سی خود باز کنید
 • اعداد سمت چپ نشان دهنده تعداد درخواست های استخدام فعلی می باشد

MenuButton

 1. صفحه استخدام در این صفحه، شما می توانید لیستی از تمامی درخواست استخدامی های فعلی و پیشین در شرکت حمل و نقل مجازی خود را مشاهده کنید
  • شما می توانید لیست استخدام را مطابق با انتخاب فیلترهای درخواستی خودتان ، فیلتر کرده و سپس بر روی دکمه "رفتن" کلیک کنید
   "Go" - Go Button
   برای مشاهده درخواست استخدام، بر روی دکمه "مشاهده" در سمت راست کلیک کنید
   "View"

ApplicationPage

 1. مرور استخدامی ها در این صفحه، شما اطلاعات دقیق تری از درخواست استخدامی دریافت می کنید برای شروع، شما می بایستی درخواست استخدام را کِلِیم (مطالبه) کنید، با کلیک بر روی دکمه "ری اساین"ء
  "Reassign" - ReassignButton
 • افرادی که می خواهید بررسی کنید را انتخاب و مجدداً "ری اساین" را بزنید
  "Reassign"
 • بر روی "این-پراگرس" به منظور به روزرسانی وضعیت، کلیک کنید
  "In-Progress" - InProgressButton
 • حال، شما می توانید درخواست استخدام را بررسی کنید
 • برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با شخصی که درخواست استخدام ارسال کرده است بر روی آیکون حرف "آی" در قسمت بالا سمت چپ کلیک کنید
  "i" - InformationButton
  • در پایین صفحه، نظری که شخص مورد نظر نوشته است را مطالعه کنید
  • شما همچنین می توانید در انتها برای استخدامی نظر بگذارید
 • این نظر می تواند هم خصوصی (تنها برای کارمندان) و یا به صورت عمومی باشد

ApplicationInfo

 1. رد کردن استخدام
 • به منظور رد کردن یک درخواست استخدام، بر روی "دیکلاین" کلیک کنید
  "Decline" - DeclineButton
 • به منظور رد کردن یک درخواست استخدام، بر روی "دیکلاین" کلیک کنید
  "Yes" - YesButton
 1. پذیرفتن استخدام
 • به منظور پذیرفتن یک درخواست استخدام، بر روی "هایر" (استخدام) کلیک کنید
  "Hire" - HireButton
 • سپس، شما می بایستی مشخص کنید که می خواهید چه رولی به این شخص متقاضی دهید
 • پس از آن، شما می توانید با کلیک مجدد بر روی دکمه "هایر" تایید کنید که می خواهید این درخواست استخدام را بپذیرید

HireWindow


لیست سیاه

حال که شما می دانید چگونه یک عضو جدید را در شرکت حمل و نقل مجازی خود بپذیرید، در قسمت دوم به شما نحوه چگونگی مدیریت اعضای شرکت حمل و نقل مجازی را توضیح خواهیم داد لیست سیاه کردن یک کاربر در وی تی سی شما به این معنی می باشد که آنها قادر نخواهند بود که برای شرکت حمل و نقل مجازی شما درخواست استخدام دهند

 1. دکمه منو
 • بلک لیست را در منو سمت چپ صفحه وی تی سی خود باز کنید

MenuButton

 1. بلک لیست
 • در این صفحه، شما می توانید لیست کاملی از کاربران بلک لیست شرکت حمل و نقل مجازی خود را مشاهده کنید. شما می توانید این لیست را هم به ترتیب صعودی و هم به ترتیب نزولی تنظیم کنید
 • برای مشاهده اینکه چرا یک کاربر بلک لیست شده است، می توانید بر روی "مشاهده" در سمت راست آن کاربر کلیک کنید. این به شما یادداشت مربوط به آن کاربر را نشان می دهید
  "View"

Blacklist

 1. افزودن یک کاربر به لیست سیاه
 • به منظور افزودن یک کاربر به لیست سیاه، بر روی دکمه "افزودن یک کاربر به لیست سیاه" کلیک کنید
  "Add member to the blacklist" AddButton
 • صفحه جدیدی باز خواهد شد، در این صفحه شما می توانید استیم آی دی 64 آن کاربر را که تمایل به بن کردن او دارید را بنویسید. به منظور دریافت استیم آی دی 64 می توانید موارد زیر را انجام دهید
  • پروفایل شخصی که تمایل به بن کردن او دارید را باز کنید
  • استیم آی دی او را کپی کنید

SteamID

 • آی دی را در فیلد مورد نظر جایگذاری کرده و یادداشت را اضافه نمایید. پیشنهاد می شود که دلیل بلک لیست کردن آن کاربر را در این یادداشت بنویسید
 • زمانی که کارتان به پایان رسید بر روی "ایجاد" کلیک کرده و این کار موجب افزودن کاربر به لیست سیاه وی تی سی شما می شود
  "Create" - CreateButton
 1. ویرایش لیست سیاه از پیش تعیین شده
 • به منظور ویرایش لیست سیاه خود، بر روی "ادیت" در سمت راست هر کاربر کلیک کنید
  "Edit"
 • در اینجا شما می توانید استیم آی دی 64 و یادداشت این کاربر را تغییر دهید
 • زمانی که اطلاعات را به روزرسانی کردید، بر روی "آپدیت" به منظور تایید آن کلیک کنید
  "Update" - UpdateButton

EditUser

 1. حذف یک کاربر از لیست سیاه
 • به منظور حذف یک کاربر از لیست سیاه، بر روی "ادیت" در سمت راست آن کاربر کلیک کنید
  "Edit"
 • سپس بر روی "دیلت" به منظور تایید حذف آنها از لیست سیاه کلیک کنید
  "Delete" - RemoveUser

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.