شرکت حمل و نقل مجازی چیست؟


Last update: 12 Nov 2020 01:36 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/882



یک شرکت حمل و نقل مجازی چیست؟

اصطلاح "وی تی سی" معمولاً در جامعه استفاده می گردد، و مخفف شرکت حمل و نقل مجازی است. اما شرکت حمل و نقل مجازی چیست، و آنها در واقع در رابطه با چه چیزی هستند؟ خوب، این چیزی است که ما در این مقاله به شما توضیح خواهیم داد

بررسی شرکت حمل و نقل مجازی

شرکت های حمل و نقل مجازی یک طرحی است که توسط این جامعه ارائه گردیده و یک مفهومی از بازی رول پلی به جهت اضافه کردن تجریبات یک شرکت حمل و نقل مجازی است

این شرکت ها از ابتدای فعالیت تراکرزام پی وجود داشته اند، زمانی که یورو تراک سیمیولیتر 2 ام پی نامیده می شد و حتی قبل از آن نیز وجود داشته اند

امروزه تعداد صدها، اگر نه هزاران شرکت حمل و نقل مجازی وجود دارد؛ اما در گذشته تنها تعداد محدود و انگشت شماری شرکت حمل و نقل مجازی وجود داشت که شما می توانستید به آنها ملحق شوید. شاید بعضی از اعضای بسیار قدیمی ما آنها را همچنان به یاد داشته باشند

یک شرکت حمل و نقل مجازی چگونه کار می کند؟

امروزه، شرکت های حمل و نقل مجازی به صورت بسیار پیشرفته ای اداره می گردند. همه شرکت های حمل و نقل مجازی خیر، ولی بیشتر آنها دارای یک وبسایت هستند؛ جایی که اشخاص می توانند در رابطه با یک شرکت حمل و نقل مجازی بیاموزند و همچنین الزاماتی که برای عضویت در آن شرکت حمل و نقل مجازی لازم است را به دست آورند. معرفی رسمی سیستم شرکت حمل و نقل مجازی ما که به جولای 2019 بر می گردد این تصویر از شرکت حمل نقل مجازی را کامل کرد

اینکه یک شرکت چگونه اداره می شود به مدیریت آن شرکت مربوط می گردد. آنها تصمیم می گیرند که چگونه در جاده ها حاضر و شناخته شوند. حال با استفاده از یک تگ درون بازی، یا با استفاده از یک رنگ، همه اعضا موظف هستند تا شرکت را اینگونه نشان دهند

عکس های زیر مثال هایی است برای اینکه نشان دهد که رنگ یکسان یک شرکت حمل و نقل مجازی چگونه خواهد بود

این شرکت ها تمایل دارند که تنها از یک رنگ بخصوص در تمامی خودروهای خود تحت عنوان یک برند خاص استفاده کنند. حال این طرح خاص یک لوگو یا مرچاندیز باشد

از کجا و چگونه می توانم درخواست ارائه دهم؟

ارائه درخواست برای یک شرکت حمل و نقل مجازی بسیار ساده است؛ خیلی از شرکت های حمل و نقل مجازی سیستم استخدام مخصوص به خود را ایجاد کرده اند. برای مثال: ارائه درخواست از سیستم بسیار بخصوص خودشان. دیگران ممکن است آن را از طریق سیستم رسمی شرکت حمل و نقل مجازی ما انجام دهند. جایی که اشخاص می توانند در هنگام ارائه درخواست به شرکت حمل و نقل مجازی، مقداری نیز از خودشان در این درخواست بگویند

تیم تراکرزام پی

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.