This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Dedicated Event Server - Request

Dedykowany Serwer Eventowy — Wniosek


Last update: 20 Feb 2022 21:18 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1038Wniosek o Serwer Eventowy

W niektórych sytuacjach zorganizowane wydarzenie może odbywać się na serwerze dedykowanym. Serwer ten zostanie skonfigurowany zgodnie z Twoimi potrzebami na czas trwania imprezy, aby zagwarantować lepsze doświadczenia dla wszystkich uczestników.

Aby upewnić się, że zaczniemy sprawdzać twoje podanie na czas, ty jesteś zobowiązany/-a do wysłania twojego podania co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem twojego wydarzenia.

Możesz zawnioskować o serwer eventowy wchodząc na https://truckersmp.com/event-request

Szczegółowy poradnik o tym, jak skonfigurować serwer eventowy znajdziesz tutaj: https://truckersmp.com/kb/935

Każde podanie o serwer dedykowany jest rozpatrywane indywidualnie. Podczas rozpatrywania wniosku będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 • Konieczność wynikająca z rodzaju i/lub wielkości imprezy (minimum 100 uczestników).

 • Należy się upewnić, że osoby nieuczestniczące w wydarzeniu nie ucierpią z powodu wydarzenia (według uznania Event Management).

 • Wydarzenie zasłużyło się dzięki poprzednim edycjom (wymagane minimum 50 zapisów. Według uznania Event Management).

 • Wydarzenie oficjalnie wspierane przez TruckersMP (np. wydarzenia organizowane przez partnerów).

W twoim wniosku musisz zawrzeć wszystkie informacje dotyczące twojego wydarzenia, włącznie z twoją stroną potwierdzającą obecność w Systemie Eventowym.

Jeżeli jest to Twój pierwszy raz, kiedy składasz taki wniosku, ważne jest, aby udowodnić, że w wydarzeniu weźmie udział co najmniej 100 osób (osoby aktywne w grze i niezbanowane). To pomoże nam ocenić, czy serwer dedykowany jest potrzebny. Rezerwujemy te serwery dla wydarzeń, które naprawdę na nich skorzystają.

Jeśli wniosek zostanie odrzucony, nie zarezerwujemy dla ciebie serwera w wybranym dniu o wybranej godzinie. Jest szansa, że inni organizatorzy mogą chcieć zarezerwować ten sam dzień i godzinę, więc proszę, upewnij się, że twoje wydarzenie spełnia wymagania przed złożeniem wniosku.

Celowe składanie wniosków o serwer dedykowany, w momencie, kiedy nie spełniasz powyższych wymagań, może zawieszeniem z systemu. Proszę się upewnić, że zorganizowany przez ciebie event spełnia wymagania i że przedstawiłeś wystarczające dowody.

W przypadku organizatorów wydarzeń, o których wiadomo, że zawsze spełniają wymagania, nadal czasami będą wymagane dowody.

TruckersMP rezerwuje sobie prawo do zaakceptowania lub odrzucenia twojego wniosku, lub zabrania ci dostępu do systemu za jakikolwiek powód, który uznamy za odpowiedni.

Tymczasowe Zasady Wydarzenia

W szczególnych przypadkach Twoje wydarzenie może wymagać kontrolowania ruchu drogowego, blokowania dróg, jazdy nieprawidłową drogą lub czegokolwiek innego, co narusza Zasady TruckersMP. Dlatego też możesz poprosić o tymczasowe zasady, które zostaną sprawdzone przez Event Managerów. Możesz umieścić je w swoim zgłoszeniu w sekcji temporary rules.

Zasady, które chcesz zastosować podczas swojej imprezy, zostaną sprawdzone i przyznane indywidualnie, w zależności od potrzeb Twojej imprezy. Nasze globalne zasady TruckersMP obowiązują domyślnie, chyba że zasady, o które poprosiłeś, je zastąpią. W przypadku braku żądania tymczasowych zasad nasze zasady TruckersMP obowiązują.

Pomoc Game Moderatorów

Jeśli Twoje wydarzenie ma dużą liczbę uczestników, możesz poprosić o pomoc nasz zespół Game Moderation Team. Jeżeli Game Moderator będzie dostępny, możemy poprosić go o wsparcie Twojego wydarzenia (w zależności od dostępności moderatorów).

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są akceptowalne formy potwierdzenia uczestnictwa?

Jedyną akceptowalną formą dowodu uczestnictwa jest Strona Systemu Wydarzeń TruckersMP — kliknij tutaj

Nieakceptowalne formy dowodu uczestnictwa obejmują (ale nie są ograniczone do):

 • Serwery Discord
 • Obrazki
 • Filmy
 • Arkusze kalkulacyjne
 • Inne platformy do zapisów

Jak mogę używać niestandardowych modów na serwerze eventowym?

Nie możliwie jest korzystanie z własnych modów na serwerze eventowym. Jest to funkcja zarezerwowana dla oficjalnych wydarzeń TruckersMP oraz dla wydarzeń organizowanych przez partnerów TruckersMP.

Każda niestandardowa zawartość, która jest używana na naszych serwerach eventowych, przechodzi przez rygorystyczny proces testowania i zatwierdzania, a następnie jest przesyłana do klienta poprzez aktualizację. Zmodyfikowana zawartość jest następnie pobierana przez setki tysięcy graczy, a każdy z nich pobiera od 1 do 30 MB danych. To zużywa bardzo dużo przepustowości i zasobów w sieci, więc staramy się używać zmodyfikowanych zawartości jak najmniej.

Czy mogę poprosić o akcesoria policyjne dla Scouta?

Akcesoria policyjne są dostępne tylko i wyłącznie dla personelu TruckersMP. Nie są one dostępne dla graczy i nie można o nie prosić. Udostępniliśmy wszystkim akcesoria pilota, które mogą być używane w konwojach.

Tags

  No tags have been found.

Author