Специализиран сървър за събития - заявка


Last update: 05 Mar 2022 09:08 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/677В определени ситуации организирано събитие може да се проведе в специален сървър. Този сървър ще бъде настроен според вашите нужди по време на вашето събитие, за да гарантира по-добро изживяване за всички наши играчи и ваши участници.

За да бъде сигурно, че Event Management разполага с достатъчно време да обработи вашата заявка, от вас се изисква да подадете заявката си най-малко 14 дни преди началото на вашето събитие. Това означава, че последният ден, в който можете да заявите сървър, е на 15-ти ден.

Може да заявите сървър за събития, като щракнете върху бутона “Request Event Server” на страницата за събития. Този бутон ще се появи само след като изпълните следните критерии:

 • В момента нямате отворени заявки за събития.

 • Началната дата е поне 14 дни в бъдещето.

 • Началната дата е по-малко от 60 дни в бъдещето.

 • Имате поне 50 потвърдени регистрации. (Моля, вижте по-долу за повече информация относно необходимите регистрации при заявка за сървър)

 • Имате добавена карта на маршрута към страницата на вашето събитие.

Подробно ръководство за конфигурациите на сървъра за събития можете да намерите тук: https://truckersmp.com/kb/945

Всяка заявка за специален сървър ще бъде разглеждана за всеки отделен случай. Следните критерии ще бъдат взети предвид при разглеждането на вашата заявка:

 • Необходимост за вида и/или размера на вашето събитие.

 • Вашата активност в нашите услуги.

 • Изискване да се гарантира, че неприсъстващите няма да пострадат от събитието (по преценка на Event Management).

 • Събитието се e доказало поради предишни издания (необходими са минимум 50 регистрации. По преценка на Event Management).

 • Официално се поддържа от TruckersMP (напр. събития, организирани от партньори).

Във вашата заявка трябва да предоставите пълна информация за вашето събитие, включително страницата за потвърждение на присъствието в системата за събития.

Ако за първи път заявявате сървър, важно е да покажете доказателства, че вашето събитие ще достигне минимум 100 участници. Това ни помага да преценим дали е необходим специален сървър. Ние запазваме тези сървъри за събития за потребители, които наистина ще се възползват от тях.

Ако вашето събитие е част от ясно назована поредица от събития, които са се случвали през последните два месеца, тогава можете да подадете заявка с минимум 50 регистрации. Въпреки това, ако вашите събития не успеят да достигнат постоянно 100 участници, ще трябва да придобиете 100 регистрации, когато подавате заявка в бъдеще.

Ако заявката ви бъде отхвърлена, ние няма да запазим заявената от вас дата и час за сървър. Има вероятност други организатори на събитие да резервират същата дата и час, така че моля, уверете се, че вашето събитие отговаря на изискванията, преди да подадете заявката си.

Умишленото изпращане на заявка за специален сървър за събития, когато не отговаряте на горните изисквания, може да доведе до забрана от системата. Моля, проверете отново дали организираното ви събитие отговаря на изискванията, като предоставите достатъчно доказателства.

Периодично ще се изискват доказателства за организаторите на събития, за които е известно, че последователно отговарят на изискванията.

TruckersMP си запазва правото да приеме или отхвърли вашата заявка или да деактивира достъпа ви до системата, по каквато и да е причина, която сметнем за подходяща.


Временни правила за събитие

В специални случаи вашето събитие може да включва контрол на трафика, блокиране на пътища, шофиране по неправилен път или нещо друго, което нарушава правилата на TruckersMP. За това може да поискате временни правила, които се преглеждат от Event Managers. Може да включите това в заявката си за събитие в раздела temporary rules.

Правилата, които искате да приложите по време на вашето събитие, ще бъдат прегледани и предоставени от Event Managers за всеки отделен случай, в зависимост от нуждите на вашето събитие. Нашите глобални правила на TruckersMP винаги се прилагат по подразбиране, освен ако правило, което сте поискали, не отменя това. Следователно, ако не са поискани правила, нашите правила на TruckersMP продължават да важат.

Помощ от Game Moderator

Ако вашето събитие има значително количество участници, може да поискате помощ от нашия Game Moderation Team. Ако е наличен Game Moderator, можем да ги помолим да подкрепят вашето събитие (в зависимост от наличността им).


Често задавани въпроси

Какви са валидните форми на доказателство за участие?

Единствената валидна форма на доказателство за участие е страницата на системата за събития на TruckersMP - щракнете тук

Невалидните форми на доказателство за участие включват (но не се ограничават до):

 • Discord сървъри
 • Изображения
 • Видеоклипове
 • Електронни таблици
 • Други платформи за регистрация

Защо не мога да резервирам своето събитие по време на официално събитие на TruckersMP?

Запазваме си правото да поддържаме капацитета на нашия сървър за събития достъпен, когато ни е необходим, за да гарантираме, че можем да поберем всеки, който желае да присъства. Може да проверите календара, където се стремим да резервираме събития няколко месеца предварително, за да се опитаме да избегнем съвпадения.

Как мога да използвам персонализиран мод в сървъра за събития?

Не е възможно да използвате персонализирани модове в сървър за събития. Това е функция, която е запазена за официалните събития и партньорите на TruckersMP.

Всяко персонализирано модифицирано съдържание, което се използва в нашите сървъри за събития, преминава през строг процес на тестване и одобрение и след това се изпраща към клиента чрез актуализация. След това модифицираното съдържание се изтегля от стотици хиляди играчи, като всеки играч изтегля между 1-30MB данни. Това използва много честотна лента и ресурси в мрежата, затова се стремим да запазим модифицираното съдържание на минимум.

Мога ли да поискам аксесоарите на полицейският скаут?

Полицейските аксесоари са изключение за персонала на TruckersMP. Те не са достъпни за играчи и е невъзможно да ги поискате. Предоставили сме Pilot аксесоари на всички за използване в конвои.

Tags

  No tags have been found.

Author