Een eigen evenement server aanvragen

Last update: 05 Jun 18:01 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/790Evenement server aanvragen

In sommige situaties kan een event georganiseerd worden op een eigen, toegewijde server. Deze server zal op maat gemaakt worden met instellingen die de organisator aanvraagt. Zodoende kunt u de bezoekers van uw evenement een betere ervaring garanderen.

Hoewel we creativiteit van onze community aanmoedigen, kunnen we helaas niet iedereen een toegewijde evenement server aanbieden. In het proces waarin bepaalt wordt wie wel en wie niet een server toegewezen krijgt, zal er dan ook zeer selectief gewerkt worden.

U bent verplicht om een aanvraag minimaal 14 dagen vóór de start van uw evenement in te dienen, zodat we er zeker van zijn dat alle aanvragen op tijd behandeld kunnen worden.

U kunt hier een evenement server aanvragen: https://truckersmp.com/event-request

Een gedetailleerde handleiding die de verschillende configuraties voor een evenement server uitlegt vind u hier: https://truckersmp.com/kb/935

Elk verzoek voor een toegewijde server zal per geval beoordeeld worden. Bij de beoordeling hiervan houden we rekening met de volgende criteria:

  • Het evenement heeft zich tijdens vorige edities verdienstelijk bewezen (ter beoordeling van Event Management);
  • Het evenement wordt officieel ondersteund door TruckersMP;
  • Een evenement server is nodig vanwege het type en/of de grootte van uw evenement (minimaal 100 deelnemers);
  • Een evenement server is nodig om ervoor te zorgen dat spelers die niet deelnemen aan het evenement er geen last van ondervinden.

In uw verzoek bent u verplicht om ons volledig te information over uw evenement. Hierbij moet u denken aan het toevoegen van een pagina waarop de aanwezigheid van deelnemers wordt bevestigd (zoals ETS2C.com) en uw community events forum topic (raadpleeg hiervoor https://truckersmp.com/kb/789).

Als dit uw eerste keer is dat u een evenement server aanvraagt, dan is het belangrijk dat u bewijs toont van het feit dat uw evenement minimaal 100 deelnemers zal behalen. Dit helpt ons in de beoordeling of het inzetten van een toegewijde server nodig is, aangezien we die servers enkel behouden voor evenementen die er daadwerkelijk baat bij zullen hebben.

Als uw aanvraag afgewezen wordt, dan betekent dat dat wij geen evenement server zullen reserveren op de datum en tijd die u hebt doorgegeven. Er bestaat altijd een kans dat organisatoren van andere evenementen een server aanvragen voor op dezelfde datum en tijd als uw evenement; in dat geval is het zeer belangrijk dat u aan de bovenstaande criteria voldoet, anders bestaat de mogelijkheid dat de server aan de ander toegewezen wordt.

Indien u bewust een aanvraag indient terwijl u niet aan de criteria voldoet, dan kan dat mogelijk leiden tot het opschorten van uw rechten om een server aan te vragen; wanneer dat gebeurt kunt u dus geen aanvragen meer indienen. Alvorens het indienen van de aanvraag is het daarom zeer belangrijk dat u meerdere keren controleert of uw evenement wel aan de criteria voldoet en of u daar voldoende bewijs voor hebt aangeleverd.

Bewijs zal niet nodig zijn voor organisatoren van evenementen die in het verleden consistent hebben bewezen dat zij aan de criteria voldoen.

TruckersMP behoudt het recht om uw verzoek te accepteren of af te wijzen om welke reden dan ook.


Tijdelijke regels tijdens uw evenement

In sommige gevallen is het mogelijk dat het tijdens uw evenement nodig is om verkeer te blokkeren, wegen af te sluiten, te racen, op de verkeerde weghelft te rijden of om de TruckersMP regels op een andere manier te overtreden. Het is toegestaan om dit te doen op uw evenement server, maar hier moet u wel expliciet toestemming voor vragen door een lijst samen te stellen van tijdelijke regels die tijdens uw evenement zullen gelden. Event Managers en Game Managers zullen uw aanvraag beoordelen en (deels) goed- of afkeuren. Deze aanvraag kunt u toevoegen aan uw Event Request in de temporary rules sectie.

De regels die u wilt toepassen tijdens uw evenement zullen per geval beoordeeld worden en de acceptatie ervan zal afhankelijk zijn van wat u nodig hebt tijdens het evenement. Onze TruckersMP regels zullen standaard van toepassing zijn, ook op evenement servers, tenzij u aangepaste regels hebt aangevraagd en deze goedgekeurd zijn; in dat geval overrulen de aangepaste regels onze standaard regels. Mocht u geen tijdelijke regels hebben aangevraagd, dan gelden de officiële TruckersMP regels.


Assistentie van Game Moderators

Indien uw evenement een substantieel grote hoeveelheid deelnemers geniet, dan kunt u assistentie van het Game Moderation team aanvragen. Game Moderators zullen geattendeerd worden op uw wens en indien zij beschikbaar zijn tijdens uw evenement, dan kunnen zij assistentie aanbieden.


Veelgestelde vragen

Wat zijn geldige vormen van bewijs van deelname?

Geldige vormen van bewijs van deelname omvatten (maar beperken zich niet tot) iedere website die het voor deelnemers mogelijk maakt om zich in te schrijven. Op die manier kunnen wij controleren of het gaat om legitieme deelnemers (en dus bijvoorbeeld niet enkel een nummer dat het totaal aantal deelnemers laat zien). Dergelijke website zijn:

  • ets2c.com
  • trucky.events
  • trucksbook.eu/convoys

Als deze websites niet toegankelijk zijn voor jou, neem dan gerust contact met ons op via het feedback systeem. We zullen dan kijken hoe we dat kunnen oplossen om u daarin tegemoet te komen.

Ongeldige vormen van bewijs van deelname omvatten (maar beperken zich niet tot):

  • Discord servers
  • Afbeeldingen

Hoe kan ik een zelfgekozen mod op mijn server aanbrengen?

Het is niet mogelijk om zelfgekozen mods aan te brengen op evenement servers. De feature die dat mogelijk maakt is enkel voor officiële evenementen van TruckersMP en onze partners bestemd.

Iedere mod die wordt aangebracht op onze evenement servers ondergaat een rigoreuze testfase en een goedkeuringsproces. Pas daarna wordt het via een update naar de client doorgevoerd. Deze inhoud, vaak variërend van 1 tot 30 MB aan data, wordt vervolgens door honderdduizenden spelers gedownload. Alle data van iedere speler bij elkaar opgeteld betekent dat er veel bandbreedte en middelen van het netwerk worden belast, om die reden houden we de hoeveelheid en grootte van gemodereerde inhoud tot een minimum.

Kan ik de politie accessoires voor de Skoda Scout aanvragen?

Nee, de politie accessoires zijn exclusief bestemd voor TruckersMP staff. Ze zijn om die reden niet beschikbaar voor spelers en het is ook niet mogelijk om ze aan te vragen. Voor spelers zijn er pilot accessoires beschikbaar om konvooien te begeleiden.