Vyhrazený server pro události – žádost


Last update: 05 Mar 2022 09:06 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/702Za jistých okolností lze uskutečnit organizovanou událost na vyhrazeném serveru. Tento server bude nastaven dle Vašich požadavků po dobu trvání Vaší události k zajištění lepšího zážitku našich hráčů a Vašich účastníků.

Aby Event Management měl dostatek času zpracovat Vaši žádost, musíte odeslat Vaši žádost alespoň 14 dní před začátkem Vaší události. To znamená, že poslední den k odeslání žádosti je 15. den před začátkem události.

O server můžete požádat kliknutím na tlačítko „Request Event Server“ na stránce s Vaší událostí. Toto tlačítko se Vám zobrazí pouze tehdy, když budou splněny následující kritéria.

 • Aktuálně nemáte otevřenou žádnou další žádost o server

 • Datum začátku události je od dnešního data vzdálené alespoň 14 dní.

 • Datum začátku události je od dnešního data vzdálené maximálně 60 dní.

 • Máte alespoň 50 potvrzených účastí. (Čtěte dále pro informace o požadované účasti při žádosti o vyhrazený server)

 • Na stránce s Vaší událostí máte mapu s trasou.

Kompletní návod na konfiguraci serveru můžete najít zde: https://truckersmp.com/kb/940

Každá žádost o vyhrazený server bude přezkoumána případ od případu. Následující kritéria budou zvažována při přezkoumávání Vaší žádosti:

 • Nezbytnost kvůli typu a/nebo velikosti události.

 • Vaše aktivita na našich službách.

 • Lidé, kteří se neúčastnili, nebudou znevýhodněni (podle uvážení Event Managementu).

 • Událost se ukazuje být úspěšná podle předchozích zkušeností (Podle uvážení Event Managementu).

 • Událost oficiálně podporovaná TruckersMP (např. událost organizovaná našimi partnery).

V žádosti musíte uvést veškeré informace o Vaší události včetně stránky s registrovanými účastmi na stránkách Event Systému.

Při první žádosti o vyhrazený server je důležité doložit důkaz, že Vaše událost dosáhne minimálně 100 účastníků (lidé, kteří jsou aktivní ve hře a nemají ban). To nám pomůže rozhodnout, zda je vyhrazený server nezbytný. Vyhrazujeme tyto servery pro události, které z nich budou opravdu benefitovat.

Pokud je Vaše událost součástí jasně pojmenované série událostí, které probíhají alespoň poslední dva měsíce, tak můžete odeslat žádost o vyhrazený server již s 50 potvrzenými účastmi. Avšak pokud Vaše události nedosahují konzistentně 100 účastníků, budete muset doložit 100 potvrzených účastí při odesílání příští žádosti.

Pokud je Vaše žádost zamítnuta, nebudeme na požadované datum a čas server rezervovat. Je možné, že by ostatní organizátoři událostí mohli rezervovat stejné datum a čas, proto prosíme, před odesláním žádosti zajistěte, že Vaše událost splňuje požadavky.

Záměrné odesílání žádostí o vyhrazený server, přestože Vaše událost nesplňuje výše uvedené požadavky, může vyústit v odepření přístupu k systému. Prosíme, dvakrát si zkontrolujte, že Vámi organizovaná událost splňuje všechny požadavky a uvedete dostatečné důkazy.

Důkazy budou stále periodicky požadovány po organizátorech událostí, které jsou známy, že dlouhodobě splňují požadavky.

TruckersMP si vyhrazuje právo schválit, nebo zamítnout Vaši žádost nebo Vám odepřít přístup k systému z jakéhokoliv důvodu, který považujeme za relevantní.

Dočasná pravidla pro událost

Ve speciálních případech Vaše událost může zahrnovat řízení provozu, blokování cest, jízdu v protisměru nebo něco jiného, co porušuje pravidla TruckersMP. Kvůli tomu můžete požádat o dočasná pravidla, která budou posuzována Event Managery. Toto můžete zahrnout do stránky s Vaší událostí v sekci temporary rules.

Pravidla, která chcete během události uplatnit budou posuzována a zavedena Event Managery případ od případu podle požadavků Vaší události. Naše všeobecná pravidla TruckersMP normálně platí, pokud nejsou přepsány Vašimi dočasnými pravidly. Proto pokud žádné změny pravidel nejsou požadovány, tak naše pravidla TruckersMP nadále platí.

Asistence Game Moderatora

Pokud by Vaše událost měla značný počet účastníku, můžete požádat o asistenci náším Game Moderation Teamem. Pokud je Game Moderator dostupný, můžeme jej požádat o poskytnutí asistence Vaší události (podle jejich dostupnosti).

Často kladené dotazy

Co jsou platné důkazy počtu účastníků?

Jediný platný způsob prokázání počtu účastníků je stránka event systému TruckersMP – klikněte zde

Mezi neplatné formy důkazů o počtu účastníků patří (ale nejsou omezeny na):

 • Discord servery
 • Fotky
 • Videa
 • Tabulky
 • Jiné systémy potvrzování účasti

Proč si nemohu zarezervovat server, když má probíhat oficiální událost TruckersMP:

Vyhrazujeme si právo mít k dispozici serverovou kapacitu pro případ, že ji budeme potřebovat k zajištění přístupu všech zájemců na naši událost. Můžete se podívat na kalendář, kde se snažíme rezervovat události měsíce dopředu, abychom zamezili možným konfliktům.

Mohu na vyhrazeném serveru využívat vlastní modifikace?

Využívat vlastní modifikace na vyhrazeném serveru není možné. Tato funkce je rezervovaná pro oficiální události TruckersMP a události partnerů TruckersMP.

Jakýkoliv modifikovaný obsah, který je využíván na našich vyhrazených serverech prochází pečlivým procesem testování, schvalovacím procesem a poté je přidán do klientu skrz aktualizaci. Modifikovaný obsah je poté stahován stovkami tisíci hráči, kdy každý hráč stahuje něco mezi 1-30MB dat. To využívá mnoho přenosové rychlosti a zdrojů na naší síti.

Mohu požádat o policejní příslušenství pro Scout?

Policejní příslušenství je exkluzivně pro tým TruckersMP. Tudíž není dostupné pro hráče a je nemožné o ně žádat. Poskytujeme všem Pilot příslušenství pro užití v konvojích.

Tags

  No tags have been found.

Author

B&Č Transport ASIR [CZE]'s avatar

B&Č Transport ASIR [CZE]

B&Č Transport je firma, kterou hledáš! Ozvi se nám na Discord serveru!