Oprávnění


Last update: 29 Jun 23:58 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/354Systém oprávnění ve VTC

Zdravíme Vás!

Nejdříve nám dovolte nastínit, co VTC vlastně je. Zkratka VTC stojí za pojmem Virtual Trucking Company (Virtuální kamionová doprava). Tyto společnosti fungují více méně jako reálné kamionové dopravy s tím rozdílem, že pracují na poli virtuálního světa.

Při tvorbě Vašeho VTC si můžete všimnout jedné z mnoha přizpůsobitelných věcí, rolí. Role můžete vytvářet, mazat a měnit jejich oprávnění. Tento článek Vám tato oprávnění vysvětlí, abyste každého ve Vašem VTC mohli lépe spravovat a organizovat Vaše zaměstnance, jak nejlépe možno.

Dostupná oprávnění:

Oprávnění jsou rozdělena do různých kategorií, díky kterým máte ještě lepší přístup k doladění oprávnění Vašich zaměstnanců na stránce Vašeho VTC.

Důležité: Přidělením oprávnění "Manage" v jakékoliv kategorii automaticky přidělíte všechna oprávnění z dané kategorie, změny v ostatních zatrhávacích políčkách nic nezmění. S přiřazováním oprávnění "Manage" buďte opatrní, zaměstnanci s tímto oprávněním mohou měnit spoustu věcí!


News

Přidělením oprávnění "Manage news" umožníte Vašim zaměstnancům vytvářet, upravovat, schovat či připnout novinky, které jsou publikovány na hlavní stránku Vašeho VTC.

 • Create: Toto oprávnění umožňuje Vašim zaměstnancům vytvářet novinky pro Vaše VTC
 • Delete: Toto oprávnění umožňuje Vašim zaměstnancům odstranit publikované novinky ve Vašem VTC
 • View administration: Zaměstnanci s touto rolí mají k dispozici panel administrace pro všechny novinky Vašeho VTC
 • Edit: Toto oprávnění umožňuje editovat prvky již vytvořených novinek, jako jsou obsah novinky, její viditelnost, připnutí či umístění v seznamu novinek
 • View disabled news: Umožňuje přístup ke schovaným novinkám, které jinak nejsou viditelné jak pro členy Vašeho VTC, tak pro veřejnost.

Recruitment

Přidělením oprávnění "Manage recruitment" udělíte Vašim zaměstnancům plný přístup k přihláškám do Vašeho VTC. Zaměstnanci s takovým oprávněním mohou přihlášky zobrazit a následně přijmout či zamítnout.

 • Edit applications: Umožní zaměstnancům změnit stav přihlášky na in-progress a zároveň ji přijmout/zamítnout.
 • Comment: Oprávnění pro přidání jak veřejných, tak interních komentářů k přihlášce
 • View administration: Uživatelé s tímto oprávněním mohou zobrazit panel administrace pro všechny přihlášky do Vašeho VTC
 • Assign staff: Zaměstnanci s tímto oprávněním mohou za pomocí oprávnění "Edit applications" přiřazovat přihlášky k jiným zaměstnancům Vašeho VTC

Management

Přidělením oprávnění "Manage VTC" umožníte Vašim zaměstnancům měnit sekce s informacemi, pravidly a požadavky, odkazy na sociální média, aktualizovat roli členům Vašeho VTC či je vyhodit. Toto oprávnění je velmi nebezpečné.

 • Manage roles: členové s tímto oprávněním mohou vytvářet, upravovat, či mazat role ve Vašem VTC
 • Can kick members: Umožňuje zaměstnancům Vašeho VTC vyhazovat členy z Vaší společnosti.
 • Manage members: Umožňuje zaměstnancům Vašeho VTC měnit roli ostatních členů

Blacklist

Přidělením oprávnění "Manage gallery" udělíte Vašim zaměstnancům plný přístup k modifikování všech částí galerie Vašeho VTC včetně nahrávání nových fotografií a úpravu či smazání těch stávajících.

Galerie je dostupná pouze pro validovaná a verifikovaná VTC. Žádná z těchto nastavení nefungují pro normální VTC. Pro více informací o galerii klikněte zde.

 • Upload picture: Uživatelé mohou přidávat fotografie do galerie
 • Edit ANY picture: Uživatelé mohou měnit informace o všech fotografiích v galerii Vašeho VTC
 • View admin panel: Uživatelé s tímto oprávněním mohou zobrazit panel administrace pro galerii Vašeho VTC, ve kterém si mohou rychle zobrazit či editovat obrázky
 • Edit picture: Uživatelé mohou měnit informace o jejich vlastních fotografiích
 • Delete picture: Uživatelé mohou odstranit jejich vlastní fotografie

Events

Přidělením oprávnění "Manage events" udělíte Vašim zaměstnancům plný přístup k vytváření, modifikaci či smazání jakýchkoliv událostí Vašeho VTC v Event systému.

 • Create event: Uživatelé s tímto oprávněním mohou ve jménu Vašeho VTC vytvářet události ve VTC systému
 • Edit ANY events: Uživatelé mohou měnit Vámi pořádané události
 • Delete ANY events: Uživatelé mohou odstanit Vámi pořádané události
 • View admin panel: Uživatelé s tímto oprávněním mohou zobrazit panel administrace pro Vaše události Vašeho VTC
 • Edit event: Uživatelé mohou jménem Vašeho VTC měnit události, které sami přidali
 • Delete events: Uživatelé mohou jménem Vašeho VTC mazat události, které sami přidali

Pokud máte o VTC systému další otázky, nezapomeňte se podívat na řadu článků znalostní báze o VTC nebo pomocí systému zpětné vazby kontaktujte Community Management.

Tags

Author