Oprávnění


Last update: 31 May 2022 20:20 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/354Systém oprávnění ve VTC

Zdravíme Vás!

Nejdříve nám dovolte nastínit, co ta VTC vlastně je. Zkratka VTC stojí za pojmem Virtual Trucking Company (Virtuální firma). Tyto společnosti fungují více méně jako reálné přepravní společnosti s tím rozdílem, že pracují na poli virtuálního světa.

Při tvorbě Vaší VTC si můžete všimnout jedné z mnoha přizpůsobitelných věcí, jako jsou role. Role můžete vytvářet, mazat a měnit jejich oprávnění. Tento článek Vám tato oprávnění vysvětlí, abyste každého ve Vaší VTC mohli lépe spravovat a organizovat Vaše zaměstnance, jak nejlépe možno.

Dostupná oprávnění:

Oprávnění jsou rozdělena do různých kategorií, díky kterým máte ještě lepší přístup k doladění oprávnění Vašich zaměstnanců na stránce Vaší VTC.

Důležité: Přidělením oprávnění „Manage“ v jakékoliv kategorii automaticky přidělíte všechna oprávnění z dané kategorie, změny v ostatních zatrhávacích políčkách nic nezmění. S přiřazováním oprávnění „Manage“ buďte opatrní, zaměstnanci s tímto oprávněním mohou měnit spoustu věcí!


News

Přidělením oprávnění „Manage news“ umožníte Vašim zaměstnancům vytvářet, upravovat, schovat či připnout novinky, které jsou publikovány na hlavní stránku Vaší VTC.

 • Create: Toto oprávnění umožňuje Vašim zaměstnancům vytvářet novinky pro Vaši VTC
 • Delete: Toto oprávnění umožňuje Vašim zaměstnancům odstranit publikované novinky ve Vaší VTC
 • View administration: Zaměstnanci s touto rolí mají k dispozici panel administrace pro všechny novinky Vaší VTC
 • Edit: Toto oprávnění umožňuje editovat prvky již vytvořených novinek, jako jsou obsah novinky, její viditelnost, připnutí či umístění v seznamu novinek
 • View disabled news: Umožňuje přístup ke schovaným novinkám, které jinak nejsou viditelné jak pro členy Vaší VTC, tak pro veřejnost.

Recruitment

Přidělením oprávnění „Manage recruitment“ udělíte Vašim zaměstnancům plný přístup k přihláškám do Vaší VTC. Zaměstnanci s takovým oprávněním mohou přihlášky zobrazit a následně přijmout či zamítnout.

 • Edit applications: Umožní zaměstnancům změnit stav přihlášky na in-progress a zároveň ji přijmout/zamítnout.
 • Comment: Oprávnění pro přidání jak veřejných, tak interních komentářů k přihlášce
 • View administration: Uživatelé s tímto oprávněním mohou zobrazit panel administrace pro všechny přihlášky do Vaší VTC
 • Assign staff: Zaměstnanci s tímto oprávněním mohou za pomocí oprávnění „Edit applications“ přiřazovat přihlášky k jiným zaměstnancům Vaší VTC

Recruitment form

Přidělením oprávnění „Manage VTC recruitment forms“ udělíte Vašim zaměstnancům plný přístup k vytváření a spravování přihláškového formuláře do Vaší VTC, včetně vytváření, mazání a upravování sekcí a jejich obsahu.

 • Create form: Umožní zaměstnancům vytvářet nový přihláškový formulář.
 • Delete form: Umožní zaměstnancům odstraňovat jakýkoliv přihláškový formulář.
 • View form: Umožní zaměstnancům prohlížet jakýkoliv přihláškový formulář.
 • Update form: Umožní zaměstnancům upravovat jakýkoliv přihláškový formulář, včetně jména, popisu a data otevření a uzavření.
 • add form field: Umožňuje zaměstnancům přidávat sekce do přihláškového formuláře.
 • edit form field: Umožňuje zaměstnancům upravovat kterékoliv sekce v přihláškovém formuláři.
 • delete form field: Umožňuje zaměstnancům odstraňovat kterékoliv sekce v přihláškovém formuláři.

Management

Přidělením oprávnění „Manage VTC“ umožníte Vašim zaměstnancům měnit sekce s informacemi, pravidly a požadavky, odkazy na sociální média, aktualizovat roli členům Vaší VTC či je vyhodit. Toto oprávnění je velmi nebezpečné.

 • Manage roles: členové s tímto oprávněním mohou vytvářet, upravovat, či mazat role ve Vaší VTC
 • Can kick members: Umožňuje zaměstnancům Vaší VTC vyhazovat členy z Vaší společnosti.
 • Manage members: Umožňuje zaměstnancům Vaší VTC měnit roli ostatních členů

Blacklist

Přidělením oprávnění Manage blacklist Vaši zaměstnanci získají přistup k černé listině a možnost přidat nebo odebrat lidi z této listiny. Lidé z černé listiny nemohou odeslat přihlášku do Vaší VTC.

 • Create: Zpřístupní možnost přidat lidi na černou listinu
 • Delete: Zpřístupní možnost odebrat lidi z černé listiny
 • View: Zpřístupní náhled do černé listiny
 • Edit: Zpřístupní možnost upravovat informace u lidí na černé listině

Gallery

Přidělením oprávnění „Manage gallery“ udělíte Vašim zaměstnancům plný přístup k modifikování všech částí galerie Vaší VTC včetně nahrávání nových fotografií a úpravu či smazání těch stávajících.

Galerie je dostupná pouze pro validované a verifikované VTC. Žádná z těchto nastavení nefungují pro normální VTC. Pro více informací o galerii klikněte zde.

 • Upload picture: Uživatelé mohou přidávat fotografie do galerie
 • Edit ANY picture: Uživatelé mohou měnit informace o všech fotografiích v galerii Vaší VTC
 • View admin panel: Uživatelé s tímto oprávněním mohou zobrazit panel administrace pro galerii Vaší VTC, ve kterém si mohou rychle zobrazit či editovat obrázky
 • Edit picture: Uživatelé mohou měnit informace o jejich vlastních fotografiích
 • Delete picture: Uživatelé mohou odstranit jejich vlastní fotografie

Events

Přidělením oprávnění „Manage events“ udělíte Vašim zaměstnancům plný přístup k vytváření, modifikaci či smazání jakýchkoliv událostí Vaší VTC v Event systému.

 • Create event: Uživatelé s tímto oprávněním mohou ve jménu Vaší VTC vytvářet události ve VTC systému
 • Edit ANY events: Uživatelé mohou měnit Vámi pořádané události
 • Delete ANY events: Uživatelé mohou odstranit Vámi pořádané události
 • View admin panel: Uživatelé s tímto oprávněním mohou zobrazit panel administrace pro události Vaší VTC
 • Edit event: Uživatelé mohou jménem Vaší VTC měnit události, které sami přidali
 • Delete events: Uživatelé mohou jménem Vaší VTC mazat události, které sami přidali

Pokud máte k VTC systému další otázky, nezapomeňte se podívat na řadu článků znalostní báze o VTC nebo pomocí systému zpětné vazby kontaktujte Community Management.