Seznam změn pravidel


Last update: 04 Mar 19:00 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1306Čas od času musíme oficiální pravidla TruckersMP pozměnit. Některá existující pravidla je třeba odstranit, jiná přidat, nebo se pro ujasnění některá drobně upravují. Zatímco poslední změny se vždy zobrazí nad stránkou s pravidly TruckersMP, detaily a důvody za těmito změnami nemusí být vždy jasné. Proto jsme vytvořili tento podrobný seznam změn pravidel, díky kterému můžeme komunitě co nejtransparentněji vylíčit, co nás k daným změnám vedlo.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně pravidel TruckersMP, neváhejte nás pro ujasnění kontaktovat skrz systém zpětné vazby.


Únor 2023

Přepracování §1.2 - Obcházení banu

Po konzultaci jsme se rozhodli upravit způsob, jakým je obcházení banů rešeno. Chápeme, že chování hráčů se může časem měnit. Proto chceme těm, kteří udělali v minulosti chyby, dát šanci přidat se k ostatním v TruckersMP. Obcházení banu již nadále nevyústí v permanentní ban z naší sítě, s výjimkou určitých okolností. Těm, kterým byl dříve udělen ban, budou jejich bany případně zpětně upraveny tak, aby to odpovídalo aktuálním změnám.

Redefining a line in §2.1 - Hacking/Bug/Feature abusing

Obcházení automatického systému vyhazování úpravami uložené pozice“ bylo změněno na „Obcházení automatického systému vyhazování“. Obcházení systému není obecně povoleno, a neomezuje se pouze na úpravy uložené pozice. Spouštěče automatického vyhození ze serveru jsou uvedeny v §5.1.


Listopad 2022

Přepracování §2.7 - Servery pro události

S očekáváním budoucích událostí typu vybraných oblastí bylo pravidlo §2.7 přepracováno. Vybraná oblast je oblast se zvýšenou přítomností členů týmu, kteří mění místní jízdní podmínky. Tyto lokální dočasné změny jsou ve vybrané zóně nadřazeny obecným pravidlům a tímto pravidlem definovány.

Drobné změny

 • §1.4 - Objasnění:
  • Důkazy o nepatřičné mluvě v chatu musí být pořízeny s otevřeným chatem a poskytnuty neupravené.
  • Nahlášení obsahující záznamy pouze s nepřetržitou volnou kameru (vývojářskou kamerou) jsou vyhovující, pokud nahlášení není založeno pouze na tomto záznamu.
  • Abychom se vyhnuli zmatku, zda je důkaz vyhovující, přepsali jsme toto pravidlo. Důkaz je vyhovující, pokud nám byl incident nahlášen do 14 dnů od doby, kdy k němu došlo. Například pokud se stal incident první den v měsíci, nahlášení musí být odesláno před patnáctým dnem v měsíci, aby se jím náš tým zabýval.
 • §2 – Doplněno: Lokální uzavírky jízdních pruhů chytrým značením zmíněny v pravidlech.
 • §2.5 - Doplněno: Zrychlování s úmyslem bránění v předjíždění je zakázáno.
 • §5.1 - Opraveno: Upravená kombinace návěsů v ATS může nyní obsahovat místo pěti prvků šest.

Květen 2022

Přepracování pravidla §2.8 - Jak jsou udělovány bany

Po důkladném zvážení jsme se rozhodli odstranit permanentní bany kvůli §2.8. Chápeme, že se chování a přístup lidí k pravidlům může časem měnit, proto chceme těm, kteří udělali nějaké chyby, dát šanci znovu hrát TruckersMP. Proto pokud má uživatel 5 aktivních banů, nyní bude zabanován na 90 dní místo permanentního banu. To dá hráčům dost času pochopit, že jejich chyby byly závažné, ale také jim dá příležitost se z toho ponaučit.
Pokud jste byli permanentně zabanování během posledních 90 dní, váš ban bude upraven tak, aby vypršel 90 dní po vydání. Všechny permanentní bany kvůli §2.8 a zároveň starší 90 dní byly deaktivovány, takže se tito uživatelé mohou do TruckersMP okamžitě vrátit.

Drobné změny

 • §1.4, §2.4, §2.2 – Přeformulováno pro srozumitelnost
 • §5.3 – Nadále již nelze kontaktovat člena TruckersMP Staffu ohledně nahlášení, které bylo vyřízeno před více než 14 dny.

Červenec 2021

Zákaz vjezdu double/triple návěsů do dolu Kirkenes (ProMods)

Po spoustě komplikacích s dopravou v dolu Kirkenes a přilehlých oblastech jsme se v této oblasti rozhodli pro omezení double/triple návěsů. Doufáme, že toto omezení pomůže v této oblasti snížit dopravu a ulehčí sjízdnost těchto silnic. Aktuálně neplánujeme toto omezení rozšiřovat na jiné oblasti, například na silnici C-D. Omezena je pouze silnice do dolu. Pokud je tato oblast zrovna uzavřena, v herním chatu se Vám zobrazí varování.

zóna

Konvoje v oblastech s vysokým počtem hráčů

Možná si vzpomínáte na definici oblastí s vysokým počtem hráčů, která byla zmíněna v pravidle §2.4. Tato definice byla pro lepší porozumění přesunuta do pravidla §2. Nyní je jasně stanoveno, které oblasti se počítají jako oblasti s „vysokým počtem“ hráčů. K tomu byly pozměněny pravidla pro omezení konvojů, které byly poměrně nejasně zmiňovány v pravidle §2.6. Přidali jsme definici toho, co je počítáno jako konvoj a zavedli pár oblastí, do kterých mají konvoje zákaz vjezdu. Rádi bychom zmínili, že tyto změny nebyly provedeny za účelem ještě většího omezení konvojů, nýbrž jsme tato pravidla chtěli udělat pouze více srozumitelná. K žádným změnám pravidel nedošlo, byly pouze přepracovány. Všimněte si, že nyní můžete organizovat konvoje v jakýchkoliv oblastech kromě oblastí uvedených v pravidle §2.6 (v případě že se v oblasti nachází vysoký počet hráčů).

Drobné změny

 • §2.4 a §5.2 - Přepracováno za účelem ujasnění.
 • §5.1 - Přidány double/triple návěsy.
 • §5.3 - Zvýrazněno používání systému odvolání.

Květen 2021

Přepracování pravidla §1.5 - Nevhodné vyjadřování, komunikace a napodobování v jakékoliv podobě

Během posledních pár let se pravidlo §1.5 stalo jedním z největších pravidel, u kterého bylo několikrát upravován jeho obsah a formát. Touto aktualizací chceme toto pravidla zjednodušit tak, aby ho každý pochopil. Proto jsme pravidlo §1.5 rozdělili do tří pravidel:

 • §1.5 - Nevhodné vyjadřování
 • §1.6 - Napodobování v jakékoliv podobě
 • §1.7 - Nevhodný obsah

Jako výsledek těchto změn byla pravidla §1.6 - Zákony a pirátství, §1.7 - Pomocné moderování, §1.8 - Podněcování a §1.9 - Nejasnosti změněna na §1.8, §1.9, §1.10 a respektive §1.11.

Blikající obrázky/GIFy

GIFy jsou populární v informačních polích Virtuálních Firem a popisech profilů. Mohou být hezkým doplňkem, ale také mohou být snadno zneužívány. Lidé s fotosenzitivní epilepsií apod. mohou být GIFy ovlivněni, a proto musíme omezit používání takového obsahu. S aktualizací tohoto pravidla jsme napříč našimi službami zamezili používání blikajících GIFů (§1.7). Jestli se GIF počítá jako blikající, nebo ne, je na TruckersMP Staffu. Doteď toto pravidlo platilo pouze na fóru (§4.2), nyní platí napříč našimi službami.

Změny v nahlašování na webu

Webový systém pro nahlašování hráčů je jednou z nejpopulárnějších funkcí naší webové stránky a s každou aktualizací se snažíme zlepšit jeho přístupnost tak, aby byl pro Vás systém co nejoptimalizovanější. Pravidlo §1.4 - Nahlašování uživatelů pokrývá nejdůležitější pokyny, které je třeba při používání systému nahlašování na webu dodržovat. Pro lepší porozumění jsme některé části tohoto pravidla přepsali. Pro zvýšení efektivity našeho Moderation Teamu musí nyní nahlášení na webu, u kterých je důkazní video delší než 2 minuty, obsahovat časová razítka přestupku. Toto razítko bylo zkráceno z původních 5 minut.

Drobné změny

 • §2 - Objasněno, že “dopravní předpisy” (pravidla označená hvězdičkou (*)) neplatí v bezkolizních zónách.
 • §4.1 - Vyjasněno, že maximální velikost souboru se nevztahuje na externě uložené soubory
 • §4.5 - Přesunutí systému trestů na fóru z příspěvku na fóru do našich pravidel
 • §5.1 - Automatické vyhození ze serveru za zhasnutá potkávací světla upraveno na 21:00 - 05:00
 • §2.6, §2.8, §3, §4, §4.3, §5.4, §5.7 - Korekce gramatiky

Celá pravidla: https://truckersmp.com/kb/715

Tags

Author

B&Č Transport ASIR [CZE]'s avatar

B&Č Transport ASIR [CZE]

B&Č Transport je firma, kterou hledáš! Ozvi se nám na Discord serveru!