Seznam změn pravidel


Last update: 23 Aug 22:12 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1306Čas od času musíme oficiální pravidla TruckersMP pozměnit. Některá existující pravidla je třeba odstranit, jiná přidat, nebo se pro ujasnění některá drobně upravují. Zatímco poslední změny se vždy zobrazí nad stránkou s pravidly TruckersMP, detaily a důvody za těmito změnami nemusí být vždy jasné. Proto jsme vytvořili tento podrobný seznam změn pravidel, díky kterému můžeme komunitě co nejtransparentněji vylíčit, co k daným změnám vedlo.

Pokud máte nějaké dotazy ohledně pravidel TruckersMP, neváhejte nás pro ujasnění kontaktovat skrze systém Zpětné Vazby.


Červenec 2021

Zákaz vjezdu double/triple návěsů do dolu Kirkenes (ProMods)

Po spoustě komplikacích s dopravou v dolu Kirkenes a přilehlých oblastech jsme se v této oblasti rozhodli pro omezení double/triple návěsů. Doufáme, že toto omezení pomůže v této oblasti snížit dopravu a ulehčí sjízdnost těchto silnic. Aktuálně neplánujeme toto omezení rozšiřovat na jiné oblasti, například na silnici C-D. Omezena je pouze silnice do dolu. Pokud je tato oblast zrovna uzavřena, v herním chatu se Vám zobrazí varování.

zóna

Konvoje s oblastech s vysokým počtem hráčů

Možná si vzpomínáte na definici oblastí s vysokým počtem hráčů, která byla zmíněna v pravidle §2.4. Tato definice byla pro lepší porozumění přesunuta do pravidla §2. Nyní je jasně stanoveno, které oblasti se počítají jako oblasti s "vysokým počtem" hráčů. K tomu byly pozměněny pravidla pro omezení konvojů, které byly poměrně nejasně zmiňovány v pravidle §2.6. Přidali jsme definici toho, co je počítáno jako konvoj a zavedli pár oblastí, do kterých mají konvoje zákaz vjezdu. Rádi bychom zmínili, že tyto změny nebyly provedeny za účelem ještě většího omezení konvojů, nýbrž jsme tato pravidla chtěli udělat pouze více srozumitelná. K žádným změnám pravidel nedošlo, byly pouze přepracovány. Všimněte si, že nyní můžete organizovat konvoje v jakýchkoliv oblastech kromě oblastí uvedených v pravidle §2.6 (v případě že se v oblasti nachází vysoký počet hráčů).

Drobné změny

 • §2.4 a §5.2 - Přepracováno za účelem ujasnění.
 • §5.1 - Přidány double/triple návěsy.
 • §5.3 - Zvýrazněno používání systému odvolání.

Květen 2021

Přepracování pravidla §1.5 - Nevhodné vyjadřování, komunikace a napodobování v jakékoliv podobě

Během posledních pár let se pravidlo §1.5 stalo jedním z největších pravidel, u kterého bylo několikrát upravován jeho obsah a formát. Touto aktualizací chceme toto pravidla zjednodušit tak, aby ho každý pochopil. Proto jsme pravidlo §1.5 rozdělili do tří pravidel:

 • §1.5 - Nevhodné vyjadřování
 • §1.6 - Napodobování v jakékoliv podobě
 • §1.7 - Nevhodný obsah

Jako výsledek těchto změn byla pravidla §1.6 - Zákony a pirátství, §1.7 - Pomocné moderování, §1.8 - Podněcování a §1.9 - Nejasnosti změněna na §1.8, §1.9, §1.10 a respektive §1.11.

Blikající obrázky/GIFy

GIFy jsou populární v informačních polích Virtuálních Firem a popisech profilů. Mohou být hezkým doplňkem, ale také mohou být snadno zneužívány. Lidé s fotosenzitivní epilepsií apod. mohou být GIFy ovlivněni, a proto musíme omezit používání takového obsahu. S aktualizací tohoto pravidla jsme napříč našimi službami zamezili používání blikajících GIFů (§1.7). Jestli se GIF počítá jako blikající, nebo ne, je na TruckersMP staffu. Doteď toto pravidlo platilo pouze na fóru (§4.2), nyní platí napříč našimi službami.

Změny v nahlašování na webu

Webový systém pro nahlašování hráčů je jednou z nejpopulárnějších funkcí naší webové stránky a s každou aktualizací se snažíme zlepšit jeho přístupnost tak, aby byl pro Vás systém co nejoptimalizovanější. Pravidlo §1.4 - Nahlašování uživatelů pokrývá nejdůležitější pokyny, které je třeba při používání systému nahlašování na webu dodržovat. Pro lepší porozumění jsme některé části tohoto pravidla přepsali. Pro zvýšení efektivity našeho Moderation staffu musí nyní nahlášení na webu, u kterých je důkazní video delší než 2 minuty, obsahovat časová razítka přestupku. Toto razítko bylo zkráceno z původních 5 minut.

Drobné změny

 • §2 - Objasněno, že “dopravní předpisy” (pravidla označená hvězdičkou (*)) neplatí v bezkolizních zónách.
 • §4.1 - Vyjasněno, že maximální velikost souboru se nevztahuje na externě uložené soubory
 • §4.5 - Přesunutí systému trestů na fóru z příspěvku na fóru do našich pravidel
 • §5.1 - Automatické vyhození ze serveru za zhasnutá potkávací světla upraveno na 21:00 - 05:00
 • §2.6, §2.8, §3, §4, §4.3, §5.4, §5.7 - Korekce gramatiky

Celá pravidla: https://truckersmp.com/kb/715

Tags

Author

ASIR [CZE]'s avatar

ASIR [CZE]

easy come, easy go