Regels Changelog


Last update: 19 Sep 19:52 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1313Van tijd tot tijd moeten we aanpassingen maken aan de officiële TruckersMP regels. Sommige bestaande regels kunnen verwijderd worden, sommige regels kunnen toegevoegd worden, en sommige regels kunnen kleine aanpassingen nodig hebben om de duidelijkheid te verbeteren. Terwijl de meest recente aanpassingen altijd bovenaan de TruckersMP Regels pagina verschijnen, zijn de details en gedachtegangen achter deze veranderen niet altijd duidelijk. Vandaar dat we dit artikel gemaakt hebben om aanpassingen aan de regels te noteren in meer detail, wat ons toestaat om zo transparant mogelijk te zijn met de community over waarom een aanpassing plaatsgevonden heeft.

Mocht je vragen hebben over de TruckersMP regels, neem dan contact op met ons via het Feedback Systeem voor verduidelijking.


September 2023

Kleine aanpassingen

 • §1.4 - Aanpassing: Tijd om een rapport in te sturen via de website is verlaagd van veertien naar zeven dagen.
 • §2.4 en §2.5 - dubbelzinnige regels verwijderd. Racen is nu toegestaan op alle in-game racebanen, dragstrips, en proefterreinen.
 • §3 - Toevoeging: het is nu duidelijk verboden om vrachtwagenonderdelen te combineren met auto's en bussen.
 • §5.1 - Toevoeging: Checks toegevoegd met betrekking tot ontduiken van bans.

Februari 2023

Herwerking van §1.2 - Ontwijken van bans

Na raadpleging werd er beslist om de manier waarop we omgaan met het ontwijken van bans aan te passen. We begrijpen dat het gedrag van spelers kan veranderen na verloop van tijd, daarom willen we diegene die fouten gemaakt hebben in het verleden een nieuwe kans geven om met andere spelers te spelen op TruckersMP. Het ontwijken van bans zal niet langer resulteren in een permanente ban van ons netwerk, enkel in bepaalde omstandigheden, en deze die eerder geband werden zullen hun bans met terugwerkende kracht aangepast worden om dit te reflecteren.

Herdefiniëren van een regel in §2.1 - Hacken/Bug/Feature misbruik

"*Het omzeilen van de automatische kicks door het systeem via save editing" is aangepast naar "Het omzeilen van de automatische kicks door het systeem". Het omzeilen van het systeem wordt in het algemeen niet getolereerd, en is niet enkel beperkt tot het doen via save editing. De triggers voor de automatische kicks zijn opgelijst in §5.1.


November 2022

Herwerking van §2.7 - Event Servers

Als voorbereiding voor een toekomstig evenement-geraleteerde "Featured Zone" initiatief is de volledige regel §2.7 herwerkt. en uitgelichte zone is een gebied met een verhoogde staff aanwezigheid waardoor de plaatselijke verkeerssituatie verandert. Deze lokale en tijdelijke veranderingen kunnen de globale regels terzijde schuiven wanneer deze zone actief is, en worden derhalve in de regels weerspiegeld.

Kleine aanpassingen

 • §1.4 - Verduidelijking:
  • Bewijsmateriaal voor ongepast taalgebruik in de in-game chat moet niet enkel de chat open tonen, maar moet ook onbewerkt zijn.
  • Reports die bewijs bevatten dat opgenomen is door het constante gebruik van de freecam (ook gekend als "dev cam") zijn toegelaten, behalve als de report alleen maar gebaseerd is op zo'n bewijs.
  • Om verwarring te vermijden omtrent wanneer bewijs niet meer geldig is hebben we de regel geherformuleerd. Bewijs is toegestaan zolang de incidenten gerapporteerd worden aan ons binnen de 14 dagen na het incident. Bijvoorbeeld: als een incident plaatsvond op de 1ste, dan mag de report niet ingevuld worden na de 15de om door ons team behandeld te worden.
 • §2 - Toevoeging: weerspiegelen van de lokale rijstrookafsluitingen weergegeven door smart signs in de regels.
 • §2.5 - Toevoeging: versnellen om een andere gebruiker te belemmeren van het inhalen is niet toegestaan.
 • §5.1 - Correctie: gemodificeerde aanhanger combinaties kunnen bestaan uit maximum 6 onderdelen in ATS, in plaats van 5 onderdelen.

Mei 2022

Herwerkingen aan §2.8 - De volgorde van bans

Na overweging werd er besloten om permanente bans door §2.8 te verwijderen. We begrijpen dat mensen hun gedrag tegenover de regels kan veranderen met de tijd dus willen we die die fouten gemaakt hebben in het verleden een nieuwe kans geven om op TruckersMP te komen rijden. Daarom als een gebruiker 5 actieve bans heeft zal deze nu voor 90 dagen worden verbannen in plaats van permanent. Dit is genoeg tijd om spelers te laten realiseren dat ze fout zaten maar ook de kans te geven voor hen om te leren van het incident.
Als u permanent verbannen bent binnen de laatste 90 dagen zal uw ban worden aangepast om te verlopen na 90 dagen vanaf de dag dat deze was uitgegeven. Enige permanente §2.8 ban die ouder is dan 90 dagen zijn uitgeschakeld en daarom zullen deze gebruikers meteen naar TruckersMP kunnen terugkeren.

Kleine aanpassingen

 • §1.4, §2.4 - Beter verwoord voor duidelijkheid.
 • §2.2 - Vernoemd van 'Rammen' naar 'Botsingen' en beter verwoord voor duidelijkheid.
 • §5.3 - Het is nu niet mogelijk om enig lid van de TruckersMP Staff te contacteren over een report die meer dan veertien dagen geleden behandeld is.

Juli 2021

Geen dubbele/driedubbele trailer zone in Kirkenes (ProMods)

Na veel complicaties met het verkeer in de Kirkenes quarry en omliggende gebieden werd besloten het gebruik van dubbele en driedubbele trailers te beperken tot overal behalve het Kirkenes gebied. Wij hopen dat dit zal helpen met het verminderen van verkeer in dit gebied en het iets makkelijker zal maken om te reizen. Momenteel zijn er geen plannen om dit uit te breiden naar andere plekken, zoals de C-D weg.
Alleen de weg van de quarry zelf wordt beïnvloed, je kunt een waarschuwing zien in de in-game chat die je informeert over het gebied wanneer je dichtbij bent.
zone map

Konvooien in dichtbevolkte gebieden

Je herinnert je wellicht dat de definitie van dichtbevolkte gebieden werd genoemd in regel §2.4, maar deze is nu verplaatst naar regel §2 om dit begrijpelijker te maken. Er wordt nu duidelijk aangegeven wanneer gebieden als "dichtbevolkt" worden beschouwd. Tevens werden konvooibeperkingen genoemd in regel §2.6, maar deze waren nogal vaag. Wij hebben de definitie van wat als konvooi beschouwd wordt verbeterd en gebieden vastgesteld waar konvooien verboden zijn.
Wij willen hier benadrukken dat dit geen poging is om konvooien nog meer te beperken, aangezien er niet echt iets is veranderd, het is nu alleen makkelijker om te begrijpen. Let ook op dat je nu konvooien kunt organiseren van en naar elk gebied, met als enige uitzondering de gebieden die in regel §2.6 worden genoemd.

Kleine aanpassingen

 • §2.4 & §5.2 - Geherformuleerd voor duidelijkheid.
 • §5.1 - Dubbele/driedubbele trailers toegevoegd.
 • §5.3 - Benadrukt het gebruik van het appeal systeem.

Mei 2021

Herwerking van §1.5 - Ongepast taalgebruik, communicatie en imiteren in welke vorm dan ook

Over de afgelopen jaren is regel §1.5 een van de grootste regels geworden, en is het meerdere keren gereviseerd met verschillende versies van inhoud en opmaak. Met deze update willen we het voor iedereen makkelijker maken om te begrijpen waar deze regel over gaat.
Daarom hebben we §1.5 in drie regels opgesplitst:

 • §1.5 - Ongepast taalgebruik
 • §1.6 - Het imiteren in welke vorm dan ook
 • §1.7 - Ongepaste inhoud
  Als resultaat van deze veranderen zijn regels §1.6 - Wet en piraterij, §1.7 - Backseat moderation, §1.8 - Aansporing, en §1.9 - Dubbelzinnigheid veranderd naar respectievelijk §1.8, §1.9, §1.10, en §1.11.

Flitsende en knipperende afbeeldingen/GIFs

GIFs zijn populair en Virtual Trucking Company informatievelden en biografieën op profielen. Ze kunnen een goede toevoeging zijn, maar kunnen ook makkelijk misbruikt worden.
Mensen met lichtflitsgevoelige epilepsie of vergelijkbaar kunnen hierdoor aangedaan worden, en daarom moeten we het gebruik van zulke inhoud beperken.
Met deze update van de regel hebben we het gebruik van GIFs beperkt naar niet-flitsende/niet-knipperende inhoud, over de gehele service (§1.7). Of een GIF wel of niet als flitsend/knipperend telt is aan het oordeel van TruckersMP teamleden. Nu dat dit een regel over de gehele service is hebben we hem verwijderd van de forum regels (§4.2).

Aanpassingen aan rapporteren via de website

Het web report systeem is een van onze meest populaire functies op de website en we proberen de toegankelijkheid met iedere update te verbeteren om jouw ervaring zo veel mogelijk te optimaliseren. Onze regel §1.4 - Gebruikers rapporteren bevat de meest belangrijke richtlijnen om te volgen wanneer je het web report systeem gebruikt. We hebben delen ervan herschreven zodat het makkelijker te begrijpen is.
Om de efficiëntie van het werk van onze moderatie teamleden te verbeteren moeten web reports met bewijsmateriaal van langer dan 2 minuten een tijdstempel van de overtreden hebben, een verandering van de eerdere 5 minuten.

Kleine aanpassingen

 • §2 - Verhelderd dat "verkeersregels" (regels gemarkeerd met een asterisk (*)) niet gelden in No Collision zones
 • §4.1 - Verhelderd dat de maximale bestandsgrootte van afbeeldingen niet geldt voor afbeeldingen gehost op externe websites
 • §4.5 - Uitleg van straffen op het forum verplaatst van een forum post naar onze regels
 • §5.1 - Auto kick voor koplampen aangepast naar 21:00 - 05:00
 • §2.6, §2.8, §3, §4, §4.3, §5.4, §5.7 - Aangepast om grammaticaal correct te zijn Volledige regels: https://truckersmp.com/kb/743