This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Rules Changelog

Zmiany w regulaminie


Last update: 11 Jan 2022 10:59 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1431Po wielu komplikacjach z ruchem drogowym w kamieniołomie Kirkenes i okolicznych obszarach, podjęto decyzję o ograniczeniu używania podwójnych i potrójnych przyczep w okolicy Kirkenes.Od czasu do czasu musimy wprowadzać zmiany w oficjalnym regulaminie TruckersMP. Niektóre istniejące zasady mogą wymagać usunięcia, niektóre mogą wymagać dodania, a niektóre mogą wymagać drobnych poprawek w celu poprawy przejrzystości. Podczas gdy najnowsze zmiany zawsze pojawiają się na górze strony TruckersMP Rules, szczegóły i powody tych zmian nie zawsze są jasne. W związku z tym, stworzyliśmy ten artykuł, aby rejestrować aktualizacje zasad w sposób bardziej szczegółowy, co pozwala nam być tak przejrzystym, jak to tylko możliwe, dla społeczności, dlaczego dana zmiana została wprowadzona.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad TruckersMP, skontaktuj się z nami poprzez system feedback (komentarzy) w celu uzyskania wyjaśnień.


Lipiec 2021

Strefa bez podwójnych i potrójnych naczep w Kirkenes (ProMods)

Po wielu komplikacjach z ruchem drogowym w kamieniołomie Kirkenes i okolicznych obszarach, podjęto decyzję o ograniczeniu używania podwójnych i potrójnych przyczep wszędzie poza obszarem Kirkenes. Mamy nadzieję, że pomoże to zmniejszyć ruch w tej okolicy i ułatwi dojazdy w tym obszarze. Obecnie nie ma planów rozszerzenia tego zakazu na inne obszary, takie jak droga C-D. Dotknięta jest tylko sama droga do kamieniołomu, możecie zobaczyć ostrzeżenie na czacie w grze informujące o tym gdy będzie się zbliżać do tej okolicy.

mapa strefy

Konwoje na obszarach o dużej gęstości zaludnienia

Być może pamiętasz, że definicja obszarów o wysokim zaludnieniu była wspomniana w zasadzie §2.4, ale teraz została ona przeniesiona do zasady §2, aby łatwiej było ją zrozumieć. Teraz jasno określono, kiedy obszary są uznawane za "gęsto zaludnione". Ponadto, ograniczenia konwojów zostały wspomniane w przepisie §2.6, ale były one dość niejasne. Poprawiliśmy definicję tego, co jest uważane za konwój i ustaliliśmy obszary, w których konwoje są zabronione. Chcielibyśmy podkreślić, że nie jest to próba jeszcze większego ograniczenia konwojów, ponieważ tak naprawdę nic się nie zmieniło, po prostu teraz jest to o wiele łatwiejsze do zrozumienia. Zwracamy również uwagę, że teraz możecie organizować konwoje do i z każdego obszaru, z wyjątkiem tych wymienionych w zasadzie §2.6, gdy są one bardzo zaludnione.

Drobne zmiany

 • §2.4 i §5.2 - Przeformułowano dla większej przejrzystości.
 • §5.1 - Dodano podwójne/potrójne przyczepy.
 • §5.3 - Podkreślenie stosowania systemu odwołań.

Maj 2021

Przeformułowanie §1.5 - Niewłaściwe użycie języka, komunikacja i podszywanie się każdego rodzaju.

W ciągu ostatnich lat, zasada §1.5 stała się jedną z największych zasad i była wielokrotnie zmieniana, z różną treścią i formą. W tej aktualizacji chcemy, aby każdy mógł łatwiej zrozumieć, o co chodzi w tej regule.
Dlatego podzieliliśmy §1.5 na trzy zasady:

 • §1.5 - Nieodpowiednie użycie języka
 • §1.6 Podszywanie się każdego rodzaju
 • §1.7 - Nieodpowiednia treść

W wyniku tej zmiany, zasady §1.6 - Prawo i piractwo, §1.7 - Moderacja z tylnego siedzenia, §1.8 - Podżeganie i §1.9 - Dwuznaczność zostały zmienione odpowiednio na §1.8, §1.9, §1.10 i §1.11.

Pulsujące i migające obrazki/GIFy

GIF-y są popularne w polach informacyjnych Wirtualnej Firmy Transportowej (VTC) i profilach firmowych. Mogą one być miłym dodatkiem, ale mogą też być nadużywane.
Osoby cierpiące na epilepsję światłoczułą lub podobne schorzenia mogą być poszkodowane, dlatego musimy ograniczyć użycie tego typu treści.
Wraz z tą aktualizacją zasad ograniczyliśmy użycie GIF-ów do treści, które nie są migające, obowiązuje to w całym serwisie (§1.7). To, czy GIF jest uważany za migający czy nie, zależy od uznania personelu TruckersMP. Teraz, gdy jest to zasada obowiązująca w całym serwisie, usunęliśmy ją z regulaminu forum (§4.2).

Zmiany w zgłaszaniu na stronie internetowej

System zgłoszeń na stronie internetowej jest jedną z naszych najbardziej popularnych funkcji i przy każdej aktualizacji staramy się poprawić jego dostępność, aby jak najbardziej zoptymalizować wasze doświadczenia. Nasza zasada §1.4 - Zgłaszanie użytkowników zawiera najważniejsze wytyczne, których należy przestrzegać podczas korzystania z systemu zgłoszeń internetowych. Przeredagowaliśmy jej część, aby była bardziej zrozumiała.
Aby poprawić wydajność pracy naszych moderatorów, raporty internetowe z dowodami dłuższymi niż 2 minuty muszą zawierać znacznik czasowy wykroczenia, co jest zmianą w stosunku do poprzednich 5 minut.

Niewielkie zmiany

 • §2 - Wyjaśnienie, że "zasady drogowe" (zasady oznaczone gwiazdką (*)) nie mają zastosowania w Strefach Bezkolizyjnych (No Collision Zones/NCZ)
 • §4.1 - Wyjaśnienie, że maksymalny rozmiar pliku obrazów nie obejmuje plików umieszczanych na serwerach zewnętrznych
 • §4.5 - Przeniesienie systemu kar na forum z postu na forum do naszego regulaminu
 • §5.1 - Automatyczne wyłączanie świateł przednich zostało zmienione na 21:00 (9 PM) - 05:00 (5 AM)
 • §2.6, §2.8, §3, §4, §4.3, §5.4, §5.7 - zmienione na poprawne gramatycznie.

Pełny regulamin: https://truckersmp.com/kb/705