Промяна на правилата


Last update: 09 May 11:14 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1308От време на време трябва да правим промени в официалните правила на TruckersMP. Някои съществуващи правила може да се нуждаят от премахване, някои правила може да се наложи да се добавят, а други може да се нуждаят от незначителни промени, за да се подобри яснотата. Въпреки че най-новите промени винаги се появяват в горната част на страницата Правила на TruckersMP, подробностите и причините за промените не винаги са ясни. Следователно, ние създадохме тази статия, за да регистрираме актуализациите на правилата по-подробно, позволявайки ни да бъдем възможно най-прозрачни с общността относно това защо е направена дадена промяна.

Ако имате въпроси относно правилата на TruckersMP, не се колебайте да се свържете с нас чрез Система за обратна връзка за разяснение.


Май 2022

Преработка на §2.8 - Как се издават забраните

След преразглеждане беше решено да се премахнат постоянните §2.8 забрани. Разбираме, че поведението и отношението на хората към правилата могат да се променят с течение на времето, затова искаме да дадем на тези, които са правили грешки в миналото, още един шанс да шофират в TruckersMP. Следователно, когато потребителят има 5 активни забрани, той вече ще бъде забранен за 90 дни, а не за постоянно. Това дава на играчите достатъчно време да разберат, че грешката им е сериозна, но също така им дава възможност да се поучат от инцидента.

Ако сте били забранени за постоянно през последните 90 дни, вашата забрана ще бъде променена, да изтече 90 дни от деня, в който е била издадена. Всички §2.8 постоянни забрани, по-стари от 90 дни, са деактивирани и следователно тези потребители ще могат да се върнат към TruckersMP незабавно.

Малки промени

 • §1.4, §2.4 - Преформулирани за по-голяма яснота
 • §2.2 – Преименувано от „Ramming“ на „Collisions“ и преформулирано за по-голяма яснота.
 • §5.3 – Вече не е възможно да се свържете с нито един член на екипа на TruckersMP относно репорт, който е бил обработен преди повече от четиринадесет дни.

Юли 2021

Зона против използването на двойни/тройни ремаркета около Киркенес (ProMods)

След много усложнения с движението около Kirkenes кариерата и околните райони беше взето решение да се ограничи използването на двойни и тройни ремаркета навсякъде, освен в района Kirkenes. Надяваме се, че това ще помогне за намаляването на трафика и по-лесното пътуване в тази област. Понастоящем няма планове за разширяване на това в други области, като пътят C-D. Засегнат е само пътят на кариерата, може да видите предупреждение в чата, което ще ви информира за района, когато сте близо. zone map

Конвои в силно населени райони

Може би си спомняте, че дефиницията за силно населени райони е спомената в правило §2.4, но сега това е преместено в правило §2, за да стане това по-лесно за разбиране. Сега е ясно посочено кога районите се считат за „силно населени“. Освен това ограниченията на конвоите бяха споменати в правило §2.6, но те бяха доста неясни. Подобрихме дефиницията на това, което се счита за конвой и установихме зони, в които конвоите са забранени. Бихме искали да подчертаем, че това не е опит да се ограничат още повече конвоите, тъй като всъщност нищо не се е променило, сега е много по-лесно да се разбере. Моля, също имайте предвид също, че вече можете да организирате конвои до и от всяка област, с изключение на тези, споменати в правило §2.6, когато те са силно населени.

Малки промени

 • §2.4 и §5.2 - Преформулирани за яснота.
 • §5.1 - Добавени двойни/тройни ремаркета.
 • §5.3 - Акцентира върху използването на системата за обжалване.

Май 2021

Преработка на §1.5 - Неподходящо използване на език, комуникация и обиди от всякакъв вид

През последните години правило §1.5 се превърна в едно от най-големите правила и е преразглеждано многократно с различно съдържание и формати. С тази актуализация искаме да улесним всички да разберат за какво се отнася това правило. Следователно разделихме §1.5 на три правила:

 • §1.5 - Неподходящо използване на език
 • §1.6 - Влизане в ролята от всякакъв вид
 • §1.7 - Неподходящо съдържание

В резултат на тази промяна правилата §1.6 - Закон и пиратство, §1.7 - Влизане в ролята на модератор, §1.8 - Насърчаване §1.9 - Неяснотите бяха променени до §1.8, §1.9, §1.10 и §1.11 съответно.

Бляскащи и мигащи изображения/GIF файлове

GIF файловете са популярни в информационните полета на виртуалните транспортни компании и биографиите на профила. Те могат да бъдат приятно допълнение, но лесно могат да бъдат злоупотребявани. Хората с фоточувствителна епилепсия или подобни могат да бъдат засегнати и следователно трябва да ограничим използването на такова съдържание. С тази актуализация на правилата ограничихме използването на GIF файлове до не бляскащи/немигащи за цялата услуга (§1.7). Дали GIF се счита за бляскащ илш мигащ е по преценка на персонала на TruckersMP. Сега, когато това е правило за цялата услуга, го премахнахме от правилата на форума (§4.2).

Промени в докладването в уебсайта

Системата за уеб доклади е една от най-популярните ни функции в уебсайта и с всяка актуализация се опитваме да подобрим достъпността, за да направим вашето изживяване възможно най-оптимизирано. Нашето правило §1.4 - Докладване на потребители обхваща най-важните насоки, които трябва да се следвате при използването на системата за уеб доклади. Пренаписали сме части от него, за да улесним разбирането му. За да се подобри ефективността на работния процес на нашия модериращ персонал, уеб докладите с доказателства, по-дълги от 2 минути, трябва да включват щампа за време на нарушението, промяна спрямо предишните 5 минути.

Малки промени

 • §2 - Пояснено е, че „пътните правила“ (правила, отбелязани със звездичка (*)) не се прилагат в зони без сблъсък
 • §4.1 - Изяснено е, че максималният размер на файла на изображенията не включва външно хоствани файлове
 • §4.5 - Преместване на системата за наказание във форума от публикация във форума в нашите правила
 • §5.1 - Автоматичен кик за фарове, настроен на 21:00 (21:00) - 05:00 (5:00)
 • §2.6, §2.8, §3, §4, §4.3, §5.4, §5.7 - Променени, за да бъдат граматически правилни

Пълни правила: https://truckersmp.com/knowledge-base/article/747