Tillatelser


Last update: 31 May 2022 20:15 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1387VTC System Tillatelser

Heisann!

For det første, la oss skissere hva en "VTC" egentlig er. VTC står for Virtual Trucking Company, og de jobber stort sett på samme måte som transportfirmaer i virkeligheten bortsett fra at du driver disse i den virtuelle lastebilverdenen.

Når du oppretter en VTC, vil du legge merke til en av de mange tingene du kan tilpasse, rollene i din bedrift. Du kan opprette nye, fjerne eksisterende og gjøre forskjellige endringer i tillatelsene som er tildelt hver enkelt rolle. Denne artikkelen vil forklare hva hver tillatelse gjør, slik at du enkelt kan kontrollere hva hver person i din VTC kan gjøre og organisere staff teamet ditt så effektivt som mulig.

Tilgjengelige tillatelser:

Tillatelser er delt inn i forskjellige kategorier, noe som gir deg enda enklere tilgang til å finjustere hvilken kontroll de ansatte har over forskjellige aspekter av VTC-siden din.

Viktig: Ved å gi "Manage" tillatelsen under en hvilken som helst kategori, tildeler du automatisk alle tillatelser knyttet til den kategorien, og endring av de andre avmerkingsboksene for den kategorien vil ikke gjøre noen forskjell. Vær forsiktig når du tildeler administreringstillatelser, da medlemmer kan endre på mye!


News

Ved å gi medlemmene dine tillatelsen Manage news, tillater du dem å lage og kontrollere nyhetsinnleggene som blir publisert på forsiden av VTC-siden, inkludert å kunne opprette, endre, skjule og feste innlegg.

 • Create: medlemmer med denne tillatelsen kan legge ut nye nyhetsinnlegg til din VTC
 • Delete: medlemmer med denne tillatelsen kan fjerne nyhetsinnlegg publisert til din VTC
 • View administration: medlemmer kan se administratoroversikten for alle nyhetsinnlegg som er skrevet til din VTC
 • Edit: medlemmer med denne tillatelsen kan redigere nyhetsinnlegg, for eksempel innhold, synlighet, festet status og posisjon
 • View disabled news: gir tilgang til skjulte nyhetsinnlegg som ikke er synlige for andre medlemmer av din VTC eller offentligheten

Recruitment

Ved å gi medlemmene dine tillatelsen Manage recruitment, gir du dem full tilgang til søknadsdelen av din VTC og vil da kunne se søknader, ansette medlemmer og avvise søknader.

 • Edit applications: lar medlemmene endre statusen til søknader, for eksempel pågående, samt å godta/avslå søknader
 • Comment: lar medlemmer med denne tillatelsen legge til både offentlige og private kommentarer til søknader
 • View administration: medlemmer kan se administratoroversikten for alle søknader som er sendt til din VTC
 • Assign staff: medlemmer med denne tillatelsen kan tildele søknader til et medlem av din VTC med tillatelsen "edit applications", uten å måtte gjøre det selv

Recruitment form

Ved å gi medlemmene dine tillatelsen Manage VTC recruitment forms, gir du dem tilgang til å lage og kontrollere rekrutteringsskjemaene for VTC'en din. Inkludert opprette, slette og redigere rekrutteringsskjemaer og skjemafeltene.

 • Create form: lar medlemmer opprette et nytt rekrutteringsskjema
 • Delete form: lar medlemmer slette ethvert rekrutteringsskjema
 • View form: lar medlemmer se alle rekrutteringsskjemaer
 • Update form: lar medlemmer oppdatere ethvert rekrutteringsskjema, som for eksempel navn, beskrivelse, åpnings- og avslutningsdatoer
 • Add form field: lar medlemmer legge til et skjemafelt på et rekrutteringsskjema
 • Edit form field: lar medlemmer redigere et hvilket som helst skjemafelt på et rekrutteringsskjema
 • Delete form field: lar medlemmer slette et hvilket som helst skjemafelt på et rekrutteringsskjema

Management

Ved å gi medlemmene dine tillatelsen Manage VTC, gir du dem tilgang til å endre VTC informasjon, regler og krav, i tillegg til å endre lenker til sosiale medier, oppdatere medlemsroller og fjerne folk fra din VTC. Dette er en farlig tillatelse å gi.

 • Manage roles: medlemmer med denne tillatelsen kan opprette nye, slette eksisterende og endre tillatelser for roller i din VTC
 • Can kick members: lar ansatte i din VTC fjerne medlemmer fra selskapet
 • Manage members: lar ansatte i din VTC endre hvilken rolle andre medlemmer har

Blacklist

Ved å gi medlemmene dine tillatelsen Manage Blacklist, gir du dem full kontroll til å kunne se hvem som er på svartelisten, og legge til/fjerne personer fra listen. Brukere på svartelisten til VTC'en din kan ikke sende inn en søknad.

 • Create: lar ansatte legge til nye personer på svartelisten
 • Delete: lar ansatte fjerne folk fra svartelisten
 • View: lar staff medlemmer se hvem som er på svartelisten
 • Edit: lar staff medlemmer redigere informasjon for brukere på svartelisten

Gallery

Ved å gi medlemmene dine tillatelsen Manage gallery, gir du dem full tilgang til å endre alle områder av VTC galleriet, inkludert opplasting av bilder og redigering eller sletting av bilder.

Gallerifunksjonen er bare tilgjengelig for validerte og verifiserte VTC'er, så disse alternativene har ingen effekt for roller i en normal VTC. Klikk her for å lære mer om gallerifunksjonen.

 • Upload picture: medlemmer kan legge til bilder i galleriet
 • Edit ANY picture: medlemmer kan endre informasjonen til bildene i galleriet, inkludert de som ikke er deres egne
 • Delete ANY picture: medlemmer kan fjerne bilder fra galleriet, inkludert de som ikke er deres egne
 • View admin panel: medlemmer kan se administratoroversikten for sitt VTC galleri, for rask visning og redigering av bilder
 • Edit picture: medlemmer kan endre informasjonen for sine egne bilder
 • Delete picture: medlemmer kan fjerne sine egne bilder fra galleriet

Events

Ved å gi medlemmene dine tillatelsen Manage events, gir du dem full tilgang til å opprette, endre og slette alle planlagte events som din VTC arrangerer på eventsystemet.

 • Create event: medlemmer med denne tillatelsen kan opprette events på VTC systemet, i navnet på din VTC i motsetning til seg selv
 • Edit ANY events: medlemmer kan redigere informasjonen om enhver event som er opprettet i navnet på din VTC
 • Delete ANY events: medlemmer kan fjerne enhver event som er planlagt i navnet på din VTC
 • View admin panel: medlemmer kan se administratoroversikten for events som er opprettet i navnet på din VTC
 • Edit event: medlemmer kan gjøre endringer i events de individuelt har planlagt i navnet på din VTC
 • Delete events: medlemmer kan fjerne events de individuelt har planlagt i navnet på din VTC

Hvis du har andre spørsmål om VTC systemet, kan du sjekke ut flere knowledge base artikler eller kontakte Community Management via feedback systemet.