İzinler


Last update: 11 Jul 2022 16:08 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/388VTC Sistem İzinleri

Merhaba tırcılar!

İlk olarak, bir “VTC”nin gerçekte ne olduğunu özetleyelim. VTC, Virtual Trucking Company'nin kısaltmasıdır ve sanal tır dünyasında işletilmesi dışında, gerçek hayatta nakliye şirketleri ile çoğunlukla aynı şekilde çalışırlar.

Bir VTC oluşturduğunuzda, özelleştirebileceğiniz birçok şeyden birinin şirketinizdeki roller olduğunu fark edeceksiniz. Yenilerini oluşturabilir, mevcut olanları kaldırabilir ve her birine atanan izinlerde çeşitli değişiklikler yapabilirsiniz. Bu makale, VTC'nizdeki her bir kişinin neler yapabileceğini kolayca kontrol edebilmeniz ve personelinizi olabildiğince verimli bir şekilde organize edebilmeniz için her bir iznin ne yaptığını açıklayacaktır.

Mevcut İzinler:

İzinler çeşitli kategorilere ayrılarak, üyelerinizin VTC sayfanızın farklı yönleri üzerinde hangi kontrollere sahip olduğu konusunda ince ayar yapmanıza daha da kolay erişim sağlar.

Önemli: Herhangi bir kategori altında “Manage” izni vererek, o kategoriye ait tüm izinleri otomatik olarak atamış olursunuz ve o kategori için diğer onay kutularını değiştirmeniz herhangi bir fark yaratmaz. Üyeler çok değişebileceğinden, yönetim izinlerini atarken dikkatli olun!


Haberler

Üyelerinize Manage news iznini vererek, gönderi oluşturma, değiştirme, gizleme ve sabitleme dahil olmak üzere VTC'nizin ön sayfasında yayınlanan haber gönderilerini yapmalarına ve kontrol etmelerine izin vereceksiniz.

 • Create: Bu izne sahip üyeler, VTC'nize yeni haber gönderileri gönderebilir.
 • Delete: Bu izne sahip üyeler, VTC'nizde yayınlanan haber gönderilerini kaldırabilir.
 • View administration: Üyeler, VTC'nize gönderilen tüm haber gönderileri için yönetici görünümünü görebilir.
 • Edit: Bu izne sahip üyeler, içerik, görünürlük, sabitlenmiş durum ve konum gibi haber gönderilerini düzenleyebilir.
 • View disabled news: VTC'nizin başka herhangi bir üyeye veya genele görünmeyen gizli haber gönderilerine erişime izin verir.

Alım

Üyelerinize Manage recruitment iznini vererek, onlara VTC'nizin başvurular bölümüne tam erişim yetkisi verecek ve başvuruları görüntüleyebilmelerine, üye alabilmelerine ve başvuruları reddedebilmelerine olanak sağlayacaktır.

 • Edit applications: Üyelerin, devam eden başvuruların durumunu değiştirmelerine ve başvuruları kabul etme/reddetmelerine olanak tanır.
 • Comment: bu izne sahip üyelerin başvurulara hem genel hem de özel yorumlar eklemesine izin verir.
 • View administration: üyeler, VTC'nize gönderilen tüm başvurular için yönetici görünümünü görebilir.
 • Assign staff: bu izne sahip üyeler, kendilerinin yapmasına gerek kalmadan “edit applications” izniyle VTC'nizin bir üyesine başvuruları atayabilir.

Alım Formu

Üyelerinize Manage VTC recruitment forms iznini vererek, onlara VTC'niz için alım formları oluşturma ve kontrol etme erişimi vermiş olursunuz. Alım formları ve form alanları oluşturma, silme ve düzenleme yetkisi de bunlara dahildir.

 • Create form: üyelerin yeni bir işe alım formu oluşturmasına olanak tanır
 • Delete form: üyelerin herhangi bir işe alım formunu silmesine olanak tanır
 • View form: üyelerin herhangi bir işe alım formunu görüntülemesine olanak tanır
 • Update form: üyelerin ad, açıklama, açılış ve kapanış tarihleri ​​gibi herhangi bir işe alım formunu güncellemesine olanak tanır
 • Add form field: üyelerin işe alım formuna bir form alanı eklemesine olanak tanır
 • Edit form field: üyelerin bir işe alım formundaki herhangi bir form alanını düzenlemesine olanak tanır
 • Delete form field: üyelerin bir işe alım formundaki herhangi bir form alanını silmesine olanak tanır

Yönetim

Üyelerinize Manage VTC iznini vererek, onlara VTC bilgilerini, kuralları ve gereksinimler bölümünü değiştirmenin yanı sıra sosyal bağlantıları değiştirme, üye rollerini güncelleme ve kişileri VTC'nizden kaldırma erişimi verirsiniz. Bu, verilmesi tehlikeli bir izindir.

 • Manage roles: Bu izne sahip üyeler, VTC'nizdeki roller için yeni oluşturabilir, mevcut olanları silebilir ve izinleri değiştirebilir.
 • Can kick members: VTC'nizdeki üyelerin şirketten üyeleri atmasına izin verir.
 • Manage members: VTC'nizdeki üyelerin diğer üyelerin sahip olduğu rolü değiştirmesine izin verir.

Kara Liste

Üyelerinize Manage blacklist iznini vererek, kara listede kimlerin olduğunu görmeleri ve listeye kişi ekleme/çıkarma konusunda tam kontrol sahibi olmalarına izin vermiş olursunuz. VTC kara listenizdeki kullanıcılar VTC'nize başvuramaz.

 • Create: Üyelerin kara listeye yeni kişiler eklemesine izin verir.
 • Delete: Üyelerin kişileri kara listeden çıkarmasına izin verir.
 • View: Üyelerin kimlerin kara listede olduğunu görmesini sağlar.
 • Edit: Üyelerin kara listedeki kullanıcılar için bilgileri düzenlemesine izin verir.

Galeri

Üyelerinize Manage gallery izni vererek, onlara VTC galerisinin tüm alanlarını değiştirme, resim yükleme ve herhangi bir resmi düzenleme veya silme de dahil olmak üzere tam erişim vermiş olursunuz.

Galeri özelliği yalnızca doğrulanmış ve onaylanmış VTC'ler tarafından kullanılabilir, dolayısıyla bu seçeneklerin normal bir VTC'deki roller için hiçbir etkisi olmayacaktır. Galeri özelliği hakkında daha fazla bilgi edinmek için burayı tıklayın.

 • Upload picture: Üyeler galeriye resim ekleyebilir.
 • Edit ANY picture: Üyeler, kendilerine ait olmayanlar da dahil olmak üzere galerideki görsellerin bilgilerini değiştirebilirler.
 • Delete ANY picture: üyeler, kendilerine ait olmayanlar da dahil olmak üzere galeriden resimleri kaldırabilir.
 • View admin panel: üyeler, görüntüleri hızlı bir şekilde görüntülemek ve düzenlemek için VTC galerilerinin yönetici görünümünü görebilir.
 • Edit picture: Üyeler kendi görsellerinin bilgilerini değiştirebilirler.
 • Delete picture: Üyeler kendi resimlerini galeriden kaldırabilir.

Etkinlikler

Üyelerinize Manage events iznini vererek, onlara Etkinlik Sisteminde VTC'niz tarafından barındırılan herhangi bir planlanmış etkinliği oluşturma, değiştirme ve silme konusunda tam erişim vermiş olursunuz.

 • Create event: Bu izne sahip üyeler, VTC sisteminde, kendi isimleri yerine VTC'niz adına etkinlikler oluşturabilir.
 • Edit ANY events: Üyeler, VTC'niz adına oluşturulan herhangi bir etkinliğin bilgilerini düzenleyebilir.
 • Delete ANY events: Üyeler, VTC'niz adına planlanmış herhangi bir etkinliği kaldırabilir.
 • View admin panel: Üyeler, VTC'niz adına oluşturulan etkinlikler için yönetici görünümünü görebilir.
 • Edit event: Üyeler, VTC'niz adına bireysel olarak planladıkları etkinliklerde değişiklik yapabilir.
 • Delete events: Üyeler, VTC'niz adına bireysel olarak planladıkları etkinlikleri kaldırabilir.

VTC sistemiyle ilgili başka sorularınız varsa, VTC ile ilgili tüm makaleleri kontrol ettiğinizden emin olun veya şu adres üzerinden feedback sistemini kullanarak Community Management ile iletişime geçin.

Tags

Author

LadyAndromeda's avatar

LadyAndromeda

Annual Community Awards Rankings

 • 2017 : 3rd in "Trial Administrator of the Year"
 • 2018 : 3rd in "Game Moderator of the Year"
 • 2020 : 1st in "Game Moderator of the Year"

nth