Klage på en rapport


Last update: 11 Jan 11:09 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1466Rapporteringsregler

§1.4 - Reporting users
Alle brudd på følgende regler kan føre til en midlertidig eller permanent utestengelse fra nettrapporteringssystemet.

 • Bevisene du gir kan ikke ha blitt filmet for mer enn 14 dager siden.
 • Beviset du gir oss må være tilgjengelig gjennom hele utestengelsen, pluss tretti dager. Bevis for permanente utestengelser må være tilgjengelig for alltid.
 • Meldinger av grunner nevnt under §2 skal ha videobevis. Bevis som er lengre enn 2 minutter må ha et tidsstempel vedlagt i rapporten.
 • Bevis som sendes inn i rapporten skal ikke modifiseres (beskjæres, retusjeres eller uskarpes) på en måte som påvirker konteksten av bruddet. Videoer kan bare beskjæres tidsmessig.
 • Rapporter av grunner nevnt under §2 må ha videobevis. Bevis som overstiger 2 minutter må ha en tidsstempel i rapporten.
 • Bevis for upassende språkbruk, imitasjon av noe slag og upassende innhold i tekstchatten må vise hele chatten åpen.
 • Det er ikke tillatt å be staff teamet om å behandle rapporten din med prioritet.
 • Ban Evading brudd kan ikke rapporteres til TruckersMP Teamet. Slike brudd håndteres gjennom interne prosesser.
 • Det er ikke tillatt å rapportere samme bruker igjen hvis rapporten din mot dem ble avvist. Klagen må rettes til Game Moderation Management gjennom feedback systemet vårt.
 • Rapportering av TruckersMP-staff må gjøres gjennom feedback systemet vårt.
 • For noen grunnleggende retningslinjer for rapportering, se dette innlegget.

Steg 1

Hvis du fortsatt mener at rapporten ble avvist ved en feil etter å ha gått gjennom regelen ovenfor, gå over til feedback systemet.


Steg 2

Velg kategorien Game Moderation Management som vist nedenfor
Category


Steg 3

Velg et språk hvis du ikke snakker Engelsk
Language

Støttede språk av Game Moderation Management: Italian, German, Turkish & English.


Steg 4

Kopier lenken til rapporten og sett den inn i tekstboksen. Vi kan se rapporten, det er ikke nødvendig å legge ut bevisene på nytt. Forklar i detalj hvorfor vi bør vurdere å se på rapporten din på nytt.
Link


Steg 5

Når du er ferdig, klikker du på "submit" knappen og venter på at en Game Moderation Manager skal håndtere ticketen din
Submit

Tags

  No tags have been found.

Author