Оплакване от репорт


Last update: 28 Jan 14:24 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/923Проверете правилата за репортване

Ако репортът ви е бил отхвърлен, това вероятно е, защото е нарушил нашите правила за репорти. Важно е да ги проверите, преди да подадете репорт, както и да си ги напомняте от време на време.

Можете да намерите тези правила в §1.4, като щракнете тук.


Първа Стъпка

Ако сте проверили тези правила и все още смятате, че докладът ви е бил отхвърлен неправилно, преминете към системата за обратна връзка.


Втора Стъпка

Изберете категорията Game Moderation Management, както е показано по-долу Категория


Трета Стъпка

Изберете езика, на който ще напишете своят тикет. Език


Пета Стъпка

След като сте готови, щракнете върху бутона за изпращане и изчакайте екипът на Game Moderation Management да се заеме с вашия тикет. Изпращане

Tags

    No tags have been found.

Author