Оплакване от репорт


Last update: 07 Jan 13:03 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/923Reporting Правила

§1.4 - Докладване на потребители
Всяко нарушение на следните правила може да доведе до временна или постоянна забрана от уеб системата за докладване.

 • Доказателствата, които предоставяте, не могат да бъдат записани преди повече от 14 дни.
 • Доказателствата, които ни предоставяте, трябва да са на разположение за продължителността на приложената забрана, плюс тридесет дни. Доказателствата за постоянни забрани трябва да са достъпни завинаги.
 • Докладите по причини, посочени в §2, трябва да имат видео доказателства. Доказателствата с продължителност над 2 минути трябва да имат щампа за време, прикрепена в доклада.
 • Доказателствата, представени в доклада, не трябва да бъдат модифицирани (изрязани, преработени или размазани) по начин, който засяга контекста на нарушението. Видеоклиповете могат да бъдат изрязани само с цел време.
 • Изпратените доказателства могат да бъдат качени само в уебсайтове, които предлагат видеоплейър на място. Доказателства, които изискват изтегляне, няма да бъдат приети.
 • Доказателствата за неподходяща употреба на език, използването на какъвто и да е вид неподходящо съдържание, в текстовия чат трябва да съдържат целият чат отворен.
 • Доказателства, съдържащи обиди от репортърът, няма да бъдат приети и репортърът може да бъде забранен за неправилна употреба на езика, в зависимост от значимостта и.
 • Ban Evading нарушенията не могат да бъдат докладвани на екипа на TruckersMP, такива нарушения се обработват чрез вътрешни процеси.
 • Не може да докладвате играчи с доказателства, които не са били записани от вас по време на игра.
 • Спамиране на нашата репорт система с безполезни доклади, отчети, използващи непрекъснато нулева камера (Cam 0) за запис, или нещо подобно.
 • Не е разрешено да искате приоритет от стафф за да се справи с ваш доклад.
 • Не е разрешено да докладвате отново за същия потребител, ако докладът ви срещу него е бил отхвърлен. Жалбата трябва да бъде адресирана до Game Moderation Management чрез системата за обратна връзка.
 • Докладването на членове от екипът на TruckersMP трябва да става чрез системата за обратна връзка.
 • За някои основни насоки за докладване, моля, вижте тази статия.

Стъпка 1

Ако все още смятате, че вашият доклад е бил отхвърлен неправилно след прочитането на горното правило, преминете към системата за обратна връзка.


Стъпка 2

Изберете категорията Game Moderation Management, както е показано по-долу Category


Стъпка 3

Изберете език, ако не говорите английски Language

Поддържани езици от Game Moderation Management: Италиански, Немски, Турски и Английски.


Стъпка 4

Копирайте връзката към репорта си и я поставете в текстовото поле. Може да прегледаме репорта, не е необходимо отново да публикувате доказателствата. Обяснете подробно защо трябва да преразгледаме вашият репорт. Link


Стъпка 5

След като сте готови, щракнете върху бутона за изпращане и изчакайте Game Moderation Manager да се справи с вашият случай Submit

Tags

  No tags have been found.

Author