Klagen over een report

Last update: 22 Jan 01:33 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/572Regels aangaande reports

§1.4 - Gebruikers rapporteren
Een overtreding van onderstaande regels kan resulteren in een tijdelijke of permanente ontzegging van het web report systeem.

 • Het bewijsmateriaal dat je aanlevert mag niet ouder zijn dan veertien dagen.
 • Je mag spelers niet rapporteren met bewijsmateriaal dat niet door jezelf is opgenomen in het spel.
 • Het spammen van ons report systeem met zinloze reports, reports die oneindig lang freecam (Cam 0) gebruiken om op te nemen of iets dat dat hier op lijkt.
 • Het bewijsmateriaal dat je aanlevert moet beschikbaar blijven gedurende de tijd dat de ban actief is, plus minimaal dertig dagen tot na de ban verlopen is. Bewijs dat resulteert in een permanente ban moet voor altijd beschikbaar blijven.
 • Al het bewijsmateriaal dat je aanlevert mag op geen enkele manier bijgesneden, geretoucheerd of vervaagd zijn. Video's mogen wel ingekort worden en delen mogen versneld of vertraagd worden.
 • Bewijsmateriaal voor een report dat langer dan 5 minuten duurt moet een vermelding naar het tijdstip waarop het incident plaatsvindt bevatten in de report.
 • Bewijsmateriaal dat beledigingen of anderszins aanstootgevende opmerkingen bevat in de titel, beschrijving of iets soortgelijks worden niet geaccepteerd en kunnen afhankelijk van de ernst resulteren in een straf.
 • Het is verplicht om alle vereiste velden correct in te vullen wanneer je een report aanmaakt.
 • Reports met redenen die onder §2 worden genoemd moeten videobewijs bevatten.
 • Beledigingen in de tekstchat moeten gerapporteerd worden met chat open.
 • Reports met de reden Ban Evading moeten enig bewijs bevatten dat suggereert of aantoont dat de speler een ban omzeilt op een ander account; reports zonder enkele aanwijzing is niet toegestaan worden gezien als slechts een ongefundeerde verdenking en zullen niet in behandeling worden genomen.
 • Het is niet toegestaan om een teamlid om voorrang te vragen voor het behandelen van een report.
 • Als een web report afgekeurd is, dan is het niet toegestaan een nieuwe report aan te maken tegen dezelfde speler met hetzelfde bewijs. Indien je het niet eens bent met de afwijzing van de report, dan kun je daarover klagen bij het Game Moderation Management via het feedbacksysteem.
 • Het rapporteren van teamleden moet gedaan worden via het feedbacksysteem.
 • Voor verdere basisrichtlijnen over het rapporteren van spelers kun je dit artikel raadplegen.

Stap 1

Als je na het lezen van de bovenstaande regels nog steeds van mening bent dat je report onterecht is afgewezen, ga dan naar het feedback systeem.


Stap 2

Selecteer de categorie Game Moderation Management.

Step 2


Stap 3

Wij prefereren een bericht in het Engels, maar als je die taal niet spreekt of je kunt je probleem niet dusdanig onder woorden kunt brengen, selecteer dan de taal die je wel spreekt.

Step 3

Ondersteunde talen door het Game Moderation Management zijn: Italiaans, Duits, Turks en Engels.


Stap 4

Kopieer de link naar jouw report en refereer daarnaar in je ticket. Wij hebben inzage in de report, het is dus niet nodig om opnieuw het bewijs opnieuw te vermelden. Leg in detail uit waarom jouw report opnieuw geëavalueerd zou moeten worden.

Stap 4


Stap 5

Als je alles hebt ingevuld klik je op de "Submit Feedback" knop. Je bent nu klaar. Wacht nu geduldig af tot je een antwoord ontvangt van een Game Moderation Manager.

Stap 5