This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Complaining about a report

Klagen over een report


Last update: 15 Apr 2022 07:15 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/572Regels aangaande reports

§1.4 - Gebruikers rapporteren
Een overtreding van onderstaande regels kan resulteren in een tijdelijke of permanente ontzegging van het web report systeem.

 • Het bewijsmateriaal dat u aanlevert mag niet ouder zijn dan veertien dagen.
 • U mag spelers niet rapporteren met bewijsmateriaal dat niet door uwzelf is opgenomen in het spel.
 • Het spammen van ons report systeem met zinloze reports, reports die oneindig lang freecam (Cam 0) gebruiken om op te nemen of iets dat dat hier op lijkt.
 • Het bewijsmateriaal dat u aanlevert moet beschikbaar blijven gedurende de tijd dat de ban actief is, plus minimaal dertig dagen tot na de ban verlopen is. Bewijs dat resulteert in een permanente ban moet voor altijd beschikbaar blijven.
 • Al het bewijsmateriaal dat u aanlevert mag op geen enkele manier bijgesneden, geretoucheerd of vervaagd zijn. Video's mogen wel ingekort worden en delen mogen versneld of vertraagd worden.
 • Bewijsmateriaal voor een report dat langer dan 2 minuten duurt moet een vermelding naar het tijdstip waarop het incident plaatsvindt bevatten in de report.
 • Bewijsmateriaal dat beledigingen of anderszins aanstootgevende opmerkingen bevat in de titel, beschrijving of iets soortgelijks worden niet geaccepteerd en kunnen afhankelijk van de ernst resulteren in een straf.
 • Reports met redenen die onder §2 worden genoemd moeten videobewijs bevatten.
 • Beledigingen in de tekstchat moeten gerapporteerd worden met chat open.
 • Ban Evading overtredingen kunnen niet aan het TruckersMP team gerapporteerd worden. Dit soort overtredingen worden door interne processen behandeld.
 • Het is niet toegestaan om een teamlid om voorrang te vragen voor het behandelen van een report.
 • Als een web report afgekeurd is, dan is het niet toegestaan een nieuwe report aan te maken tegen dezelfde speler met hetzelfde bewijs. Indien u het niet eens bent met de afwijzing van de report, dan kun u daarover klagen bij het Game Moderation Management via het feedbacksysteem.
 • Het rapporteren van teamleden moet gedaan worden via het feedbacksysteem.
 • Voor verdere basisrichtlijnen over het rapporteren van spelers kunt u dit artikel raadplegen.

Stap 1

Als u na het lezen van de bovenstaande regels nog steeds van mening bent dat uw report onterecht is afgewezen, ga dan naar het feedback systeem.


Stap 2

Selecteer de categorie Game Moderation Management zoals u hieronder kunt zien.

Step 2


Stap 3

Wij prefereren een bericht in het Engels, maar als u die taal niet spreekt of u kunt uw probleem niet dusdanig onder woorden kunt brengen, selecteer dan de taal die u wel spreekt.

Step 3

Ondersteunde talen door het Game Moderation Management zijn: Italiaans, Duits, Turks en Engels.


Stap 4

Kopieer de link naar jouw report en refereer daarnaar in uw ticket. Wij hebben inzage in de report, het is dus niet nodig om opnieuw het bewijs opnieuw te vermelden. Leg in detail uit waarom jouw report opnieuw geëavalueerd zou moeten worden.

Stap 4


Stap 5

Als u alles hebt ingevuld klikt u op de "Submit Feedback" knop. U bent nu klaar. Wacht nu geduldig af tot u een antwoord ontvangt van een Game Moderation Manager.

Stap 5

Tags

  No tags have been found.

Author