Skarga na temat reporta

Last update: 01 Feb 2019 10:21 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/31


Jeśli Twój report został odrzucony, a uważasz, że administrator podjął złą decyzje, przejdź do strony z opiniami.

Wybierz kategorię Zarządzanie Moderacją Gry (Game Moderation Management), jak pokazano poniżej: Category

Najpierw skopiuj link do swojego reportu i wstaw go w polu tekstowym
Link

Po drugie, napisz nam krótkie wyjaśnienie, dlaczego Twoje zgłoszenie powinno zostać zaakceptowane. Widzimy report, nie trzeba ponownie zamieszczać dowodów.

Po trzecie, wybierz swój język, jeśli nie znasz angielskiego
Language

Nie oferujemy wszystkich języków, możesz wybrać tylko te, które są obecnie obsługiwane. W zależności od wybranego języka, może potrwać dłużej, zanim Twój bilet zostanie sprawdzony, lub możemy odpowiedzieć po angielsku, jeśli nie ma dostępnego tłumaczenia.

Na koniec kliknij przycisk Prześlij i poczekaj, aż Menedżer gier zajmie się Twoim biletem.
Submit

Author

BoSsik2

TruckersMP Translation Manager