Jak přenést exkluzivní obsah TruckersMP do singleplayeru?


Last update: 17 May 18:05 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1486V tomto článku Vám vysvětlíme, jak můžete přenést auto Scout a exkluzivní obsah TruckersMP do singleplayeru.

Přidání úprav mapy do singleplayeru je užitečné pro ty, kteří vytvářejí uložené pozice pro události a konvoje. Pokud jsou tyto uložené pozice vytvořeny bez aktivních úprav mapy, nebudou Vám uložené pozice v TruckersMP fungovat.


Od února 2023 je dostupný nový launcher. Kvůli tomu je cesta k instalaci jiná, než kterou používal předchozí launcher. Mějte prosím na paměti, že se cesty liší podle toho, který launcher používáte. Následující postupy odpovídají novému/aktuálními launcheru.

Nezbytné soubory se nachází ve složce „AppData“, která je skrytá. Také budete muset zapnout přípony názvů souborů. Abyste ji i přípony názvů souborů mohli vidět, musíte provést následující:

 1. Otevřete průzkumník souborů
 2. Klikněte na kartu „Zobrazení“ View Tab
 3. V sekci „Zobrazit či skrýt“ zaškrtněte „Skryté položky“ a „Přípony názvů souborů“ Hidden Items

Nyní byste měli vidět skryté složky i přípony názvů souborů.

Pokud přecházíte z předchozího launcheru do aktuálního a nevidíte složku „data“, jednoduše ji zkopírujte z C:\ProgramData\TruckersMP a vložte do C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation.

Auto Scout

Pokud chcete přidat auto Scout do singleplayeru, budete potřebovat tyto soubory:

 • skoda_car.mp z C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\ats\mods nebo C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\ets2\mods
 • sh_skoda_car.mp z C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\shared\mods

Balíček doplňků

Pokud chcete přidat balíček doplňků TruckersMP do singleplayeru, budete potřebovat následující soubor(y):

 • accessory_pack z C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\ats\mods nebo C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\ets2\mods
 • sh_accessory_pack z C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\shared\mods

Úpravy mapy

Pokud chcete přidat exkluzivní úpravy mapy TruckersMP do singleplayeru, abyste mohli vytvářet uložené pozice k užití na našich serverech, budete potřebovat následující soubor:

 • hq_final from C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\ets2\mods
 • cd_changes from C:\Users\User\AppData\Roaming\TruckersMP\installation\data\ets2\mods

Je pár metod, jak přesunout tyto modifikace do správné lokace pro užití v singleplayeru. 2 z nich Vám vysvětlíme níže. Obě dosáhnou stejného výsledku, ale "metoda 2" je trochu komplexnější.

Metoda 1

Touto metodou manuálně zkopírujeme a vložíme soubory do Vaší složky „mod“ pro singleplayer. Nevýhoda této metody je ta, že pokud je modifikace aktualizována, budete muset následující kroky provést znovu, abyste měli tu nejnovější dostupnou verzi.

 1. Pokud jste se již rozhodli, které soubory potřebujete, označte a zkopírujte je. (Můžete označit více souborů najednou přidržením „Ctrl“ a kliknutím na dané soubory)
 2. Nyní otevřete složku „mod“ pro American Truck Simulator C:\Users\%USERPROFILE%\Documents\American Truck Simulator\mod nebo Euro Truck Simulator 2 C:\Users\%USERPROFILE%\Documents\Euro Truck Simulator 2\mod.
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši ve složce „mod“ a vložte soubory, které jste před chvílí zkopírovali.
 4. Nyní musíte následujícím způsobem všechny soubory přejmenovat, aby fungovaly v singleplayeru:
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a vyberte „Přejmenovat“
  2. Odstraňte z názvu souboru .mp
  3. Na konec názvu souboru přidejte .scs

Poté, co toto dokončíte, máte vše připravené. Pro správné pořadí souborů prosíme, pokračujte ve čtení "metody 2" níže.

Metoda 2

Tato metoda je trochu komplikovanější než ta předchozí. Vytvoříme symbolický odkaz ve Windows, což hře umožní najít soubory z TruckersMP a použít je v singleplayeru. Avšak nebudete muset tyto kroky opakovat pokaždé, když budou soubory aktualizovány. Pokud se tedy nezmění názvy souborů nebo nebudete chtít další soubory.

Abyste mohli použít tuto metodu, musíte mít administrátorská práva na vášem počítači.

Nyní můžeme začít s nezbytnými kroky:

 1. Vytvořte nový textový (.txt) soubor. (Na názvu ani lokaci souboru nezáleží)
 2. Otevřete tento soubor a vložte následující kód podle toho, které soubory chcete použít:
  Scout:
  (Tuto proceduru lze aplikovat i na ostatní soubory) mklink %USERPROFILE%\Documents\"Euro Truck Simulator 2"\mod\sh_skoda_car.scs %APPDATA%\TruckersMP\installation\data\shared\mods\sh_skoda_car.mp
  mklink %USERPROFILE%\Documents\"American Truck Simulator"\mod\sh_skoda_car.scs %APPDATA%\TruckersMP\installation\data\shared\mods\sh_skoda_car.mp
  mklink %USERPROFILE%\Documents\"Euro Truck Simulator 2"\mod\skoda_car.scs %APPDATA%\TruckersMP\installation\data\ets2\mods\skoda_car.mp
  mklink %USERPROFILE%\Documents\"American Truck Simulator"\mod\skoda_car.scs %APPDATA%\TruckersMP\installation\data\ats\mods\skoda_car.mp
  pause
  Úpravy mapy:
  mklink %USERPROFILE%\Documents\"Euro Truck Simulator 2"\mod\hq_final.scs %APPDATA%\TruckersMP\installation\data\shared\mods\hq_final.mp
  mklink %USERPROFILE%\Documents\"Euro Truck Simulator 2"\mod\cd_changes.scs %APPDATA%\TruckersMP\installation\data\shared\mods\cd_changes.mp
  pause
 3. Změňte název souboru v první a druhé cestě na název souboru úpravy mapy, který chcete. (To samé se Scoutem, můžete přidat více souborů, pokud potřebujete)
 4. Uložte soubor a změňte příponu souboru z .txt na .bat.
 5. Klikněte pravým tlačítkem myši na soubor a spusťte jej jako správce. (Pokud nemáte obě hry a vložili jste kód výše, uvidíte 2 chybové hlášky, to je normální, protože se to snaží najít hru, kterou nevlastníte)

Nyní můžete spustit hru a zkontrolovat „Správce modifikací“. Pokud vše funguje správně, uvidíte všechny soubory, které jste přidali. Aktivujte tyto modifikace a budete je moci používat v singleplayeru.

Scout

Ujistěte se, že jste modifikace aktivovali v následujícím pořadí, jinak nebudou fungovat správně.
Scout Mod Order

Balíček doplňků

Ujistěte se, že jste modifikace aktivovali v následujícím pořadí, jinak nebudou fungovat správně. Accessory Pack Order

Úpravy mapy

Ujistěte se, že jste modifikace aktivovali v následujícím pořadí, jinak nebudou fungovat správně. Map Edits Order

Pokud používáte úpravy mapy k vytvoření uložených pozic pro konvoje na našich serverech, ujistěte se, než začnete, že vše funguje. To můžete ověřit vytvořením uložené pozice v singleplayeru. Poté spusťte TruckersMP, připojte se na server „Arcade“ a zkuste načíst vaši uloženou pozici.


Protože jsou soubory aktualizovány periodicky kvůli opravám chyb a přidání dalšího obsahu, budeme list níže udržovat aktuální kdykoliv dokončíme změny se soubory. Tímto způsobem si můžete ověřovat, zda je nutné zopakovat některé kroky, aby e soubory byly aktuální. Hlavně pokud toto používáte k vytváření uložených pozic, kontrolujte tento článek pravidelně, aby vše bylo stále aktuální.

Seznam změn souborů:

 • 13/09/2022 - Aktualizováno: accessory_pack, sh_accessory_pack, skoda_car, sh_skoda_car, cd_changes Více informací
 • 14/03/2022 - Odstraněno: hq_stage. Přidáno: hq_final, accessory_pack, sh_accessory_pack.
 • 14/02/2022 - Přidáno: hq_stage