Jak získat validaci nebo ověření


Last update: 28 May 2022 20:09 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/355V tomto článku zjistíte, jak požádat o validaci nebo ověření Vaší VTC a co to znamená pro Vaši virtuální firmu.


VTC je jedním z nejlepších způsobů, jak se spojit s ostatními členy komunity, potkat nové lidi a přinést ždibec reálného průmyslu do světa TruckersMP. Jeden z nejlepších způsobů, jak zajistit další růst Vaší VTC, je požádání o validaci nebo ověření, což Vám umožní rozšířit Vaší VTC na skutečně skvělou komunitu.


Co je validace?

Validace je první krok směrem k uznání Vaší VTC, což Vám zpřístupní některé funkce na webové stránce. Hlavní výhodou je jednoduše status; Validovanou VTC ukazujete ostatním, že jste pilně pracovali na vytvoření základů profesionální a organizované firmy.

 • Budete mít šanci se objevit na domovské stránce systému VTC v sekci "Aspiring VTCs".
 • Jméno Vaší VTC bude zlatě zbarvené napříč webovou stránkou TruckersMP, včetně systému VTC a uživatelských profilů Vašich členů.
 • Vaše VTC se bude objevovat výše ve výsledcích hledání.
 • Získáte přístup ke galerii našeho VTC systému, která Vám umožní nahrávat nejlepší fotografie firmy, aby si je každý mohl prohlédnout.
 • Aktuality publikované Vaší VTC budou zobrazeny na domovské stránce systému VTC a také na stránce s VTC novinkami.

Požadavky pro získání validace:

Abyste byli způsobilí pro validaci, musí Vaše VTC splňovat následující kritéria:

 • Vaše VTC musí mít alespoň 10 členů a aktivně nabírat.
 • Vaše VTC musí mít alespoň 5 veřejných článků, ze kterých jeden článek nesmí být starší než 1 měsíc. Články by měly být originální a různorodé.
 • Vaše VTC musí mít profesionálně vypadající stránku VTC s řádnými informacemi ve všech sekcích (jméno, slogan, logo, banner, informace, pravidla, požadavky a jména rolí).
 • Vaše VTC musí mít funkční a profesionální webovou stránku, která říká: o čem Vaše VTC je a odkaz na komunikační platformu jako Discord, TeamSpeak, Slack nebo QQ.
 • Majitel VTC musí mít propojený Discord nebo forum účet.

Žádost o validaci:

Pokud chcete Vaši VTC validovat, odešlete žádost na zpětnou vazbu pod kategorií VTC. Při psaní žádosti dbejte na to, abyste dodrželi následující formát:

Odkaz na stránku Vaší VTC:
Proč by Vaše VTC měla být validována:


Co je ověření?

Ověření je nejvyšší úroveň uznání VTC, zpřístupňuje Vám širokou nabídku nových funkcí. Hlavní výhoda ověření je přímé spojení s Community Managery pro testování nových VTC funkcí, zúčastněte se průzkumu VTC a aktivně pracujte na zlepšení své firmy.

 • Budete mít šanci se objevit na domovské stránce systému VTC v sekci "Featured VTCs".
 • Jméno Vaší VTC bude červeně zbarvené s modrým odznakem napříč webovou stránkou TruckersMP včetně systému VTC a uživatelských profilů Vašich členů.
 • Vaše VTC se bude objevovat na vrcholu vyhledávání.
 • Získáte vylepšený přístup k galerii našeho VTC systému se zvýšeným limitem počtu nahrání. Publikované obrázky také mají šanci se objevit na domovské stránce systému VTC a v galerii VTC.
 • Aktuality publikované Vaší VTC budou zobrazeny na domovské stránce systému VTC a také na stránce s VTC novinkami.
 • Vaše VTC získá nárok na vlastní zkratku URL místo stávajícího VTCID.
 • Bude Vám umožněno nastavení vlastních webhooků, abyste dostávali upozornění v rámci Discordu Vaší VTC.
 • Události vytvořené Vaší VTC mají šanci se zobrazit v našem systému událostí, aby oslovily širší publikum.
 • Vůdci Vaší VTC obdrží exkluzivní hodnost a odznak na fóru TruckersMP.

Požadavky pro získání ověření:

Abyste byli způsobilí pro ověření, musí Vaše VTC splňovat následující kritéria:

 • Vaše VTC musí mít alespoň 50 členů a aktivně nabírat.
 • Vaše VTC musí mít alespoň 20 veřejných článků, ze kterých 3 články nesmějí být starší než 1 měsíc. Články by měly být originální a různorodé.
 • Vaše VTC musí organizovat alespoň 1 veřejnou událost, 1 soukromou událost a účastnit se dvou veřejných událostí.
 • Vaše VTC musí mít profesionálně vypadající stránku VTC s řádnými informacemi ve všech sekcích (jméno, slogan, logo, banner, informace, pravidla, požadavky a jména rolí). Jméno VTC musí obsahovat pouze alfanumerické znaky.
 • Vaše VTC musí mít funkční a profesionální webovou stránku, která říká: o čem Vaše VTC je a odkaz na komunikační platformu jako Discord, TeamSpeak, Slack nebo QQ.
 • Webová stránka Vaší VTC musí být zabezpečená, v souladu s GDPR a ostatními předpisy o ochraně dat a osobních údajů. Také musí obsahovat řádně napsané smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů.
 • Majitel VTC musí mít propojený Discord a forum účet.
 • Vaše VTC musí být validována alespoň 2 měsíce.

Žádost o ověření:

Pokud chcete Vaši VTC ověřit, odešlete žádost na zpětnou vazbu pod kategorií VTC. Při psaní žádosti dbejte na to, abyste dodrželi následující formát:

Odkaz na stránku Vaší VTC:
Proč by Vaše VTC měla být validována:
Důkaz o organizování 1 veřejné události:
Důkaz o organizování 1 soukromé události:
Důkaz o účasti na 2 veřejných událostech:

Váš důkazní snímek obrazovky musí obsahovat TAB menu.


Jakmile odešlete Vaši žádost, prosíme, trpělivě vyčkejte, než Community Manageři zpracují Vaši žádost. Community Manageři Vás v odpovědi upozorní, zda Vaše žádost byla schválena, nebo ne. Pokud byla Vaše žádost zamítnuta, dostanete rady a vysvětlení, jak provést vhodné změny.

Zřeknutí se odpovědnosti:

Status validace nebo ověření může být Community Managementem kdykoliv odstraněn, pokud požadavky nejsou nadále splňovány nebo uživatel činí kroky, které negativně ovlivňují komunitu. Toto také platí pro validované a ověřené VTC, které nesplňují požadavky po obdržení statusu.