Jak získat validaci nebo ověření


Last update: 01 Sep 10:41 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/355V tomto článku získáte kompletní informace, jak požádat o validaci nebo ověření vaší VTC a co to znamená pro vaši virtuální firmu.

Dozvíte se, že existují některé základní požadavky, které je třeba splnit a dodržet, a některé specifické věci, které je třeba udělat, když žádáte o některý z těchto režimů.


Úvod

VTC je jedním z nejlepších způsobů, jak se spojit s ostatními členy komunity, potkat nové lidi a přinést ždibec reálného průmyslu do světa TruckersMP. Jeden z nejlepších způsobů, jak zajistit další růst vaší VTC, je požádání o validaci nebo ověření, což vám umožní rozšířit vaši VTC na skutečně skvělou komunitu.

Validace VTC je nižší z našich dvou režimů a je vstupním bodem pro firmy. Tento režim je jednoduchý, ale poskytuje členům některé skvělé výhody.

Ověření VTC je vyšší z našich dvou režimů a nejvyšší status, kterého může VTC dosáhnout. Tento systém je vyhrazen pro ty společnosti, které mají skutečný dopad a razí cestu vpřed ve světě virtuálních přepravních společností. Verifikace má některé přísnější podmínky, které jsou však vyváženy skvělými výhodami, jež poskytuje.


Co je validace?

Validace je první krok směrem k uznání vaší VTC, což vám zpřístupní některé funkce na webové stránce. Hlavní výhodou je jednoduše status; validovanou VTC ukazujete ostatním, že jste pilně pracovali na vytvoření základů profesionální a organizované firmy. Některé ze zahrnutých výhod jsou následující:

 • Budete mít šanci se objevit na domovské stránce systému VTC v sekci „Aspiring VTCs“.
 • Jméno vaší VTC bude zlatě zbarvené napříč webovou stránkou TruckersMP, včetně systému VTC a uživatelských profilů Vašich členů.
 • Vaše VTC se bude objevovat výše ve výsledcích hledání.
 • Získáte přístup k funkci galerie systému VTC.
 • Aktuality publikované vaší VTC budou zobrazeny na domovské stránce systému VTC a také na stránce s VTC novinkami.

Požadavky pro získání validace:

Abyste byli způsobilí pro validaci, musí vaše VTC jako minimum splňovat následující kritéria:

 • Vaše VTC musí mít alespoň 20 aktivních členů a nabírat.
 • Vaše VTC musí mít alespoň 5 veřejných článků, ze kterých dva články nesmí být starší než 1 měsíc. Články by měly být o vaší VTC, originální a různorodé.
 • Vaše VTC musí mít profesionální stránku VTC s vhodnými informacemi ve všech sekcích a přehledný formát.
 • Vaše VTC musí mít řádně fungující a profesionálně prezentované webové stránky, které obsahují informace o VTC a odkaz na veřejně přístupný komunikační kanál na platformě, jako je Discord, TeamSpeak, Slack nebo QQ.
 • Majitel VTC musí mít nějakou herní aktivitu, musí být osobou, která podala žádost o potvrzení, nesmí být v současné době zabanován a musí mít připojený účet na Discordu nebo fóru, aby bylo možné s ním komunikovat.

Žádost o validaci:

Pokud chcete vaši VTC validovat, odešlete žádost na zpětnou vazbu pod kategorií Virtual Trucking Companies. Při psaní žádosti dbejte na to, abyste dodrželi následující formát:

Odkaz na stránku vaší VTC:

Proč by měla být vaše VTC ověřena:

(Tato část by nám měla poskytnout některé podrobnosti týkající se vaší VTC, kromě pouhého konstatování, že splňujete požadavky).


Co je ověření?

Ověření je nejvyšší úroveň uznání VTC, zpřístupňuje vám širokou nabídku nových funkcí. Hlavní výhoda ověření je přímé spojení s Community Managementem pro testování nových VTC funkcí, zúčastněte se průzkumů VTC a aktivně pracujte na zlepšení své firmy. Tento postup lze uplatnit po validaci. Některé z obsažených výhod jsou následující:

 • Budete mít šanci se objevit na domovské stránce systému VTC v sekci „Featured VTCs“.
 • Jméno vaší VTC bude červeně zbarvené s modrým odznakem napříč webovou stránkou TruckersMP včetně systému VTC a uživatelských profilů vašich členů.
 • Vaše VTC se bude objevovat na vrcholu vyhledávání.
 • Získáte vylepšený přístup ke galerii našeho VTC systému se zvýšeným limitem počtu nahrání. Publikované obrázky také mají šanci se objevit na domovské stránce systému VTC a v galerii VTC.
 • Aktuality publikované vaší VTC budou zobrazeny na domovské stránce systému VTC a také na stránce s VTC novinkami.
 • Vaše VTC získá nárok na vlastní zkratku URL místo stávajícího VTCID.
 • Bude vám umožněno nastavení vlastních webhooků, abyste dostávali upozornění v rámci Discordu vaší VTC.
 • Události vytvořené vaší VTC mají šanci se zobrazit v našem systému událostí, aby oslovily širší publikum.
 • Vůdci vaší VTC obdrží exkluzivní hodnost a odznak na fóru TruckersMP.

Požadavky pro získání ověření:

Abyste byli způsobilí pro ověření, musí vaše VTC jako minimum splňovat následující kritéria:

 • Vaše VTC musí mít alespoň 50 aktivních členů a nabírat.
 • Vaše VTC musí mít alespoň 20 veřejných článků, ze kterých 3 články nesmějí být starší než 1 měsíc. Články by měly být o vaší VTC, originální a různorodé.
 • Vaše VTC musí organizovat alespoň 1 veřejnou událost, 1 soukromou událost a účastnit se dvou veřejných událostí s účastí, která je považována za dostatečnou vzhledem k velikosti VTC.
 • Vaše VTC musí mít profesionální stránku VTC s vhodnými informacemi ve všech sekcích a přehledný formát.
 • Vaše VTC musí mít řádně fungující a profesionálně prezentované webové stránky, které obsahují informace o VTC a odkaz na veřejně přístupný komunikační kanál na platformě, jako je Discord, TeamSpeak, Slack nebo QQ.
 • Webová stránka vaší VTC musí být zabezpečená, v souladu s GDPR a ostatními předpisy o ochraně dat a osobních údajů. Také musí obsahovat řádně napsané smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů.
 • Majitel VTC musí mít nějakou herní aktivitu, musí být osobou, která podala žádost o potvrzení, nesmí být v současné době zabanován a musí mít připojený účet na Discordu nebo fóru, aby bylo možné s ním komunikovat.
 • Majitel VTC, vedoucí pracovníci VTC a řidiči VTC musí ve hře vykazovat nějakou aktivitu.
 • Před podáním žádosti o ověření musí být vaše VTC validována nejméně tři měsíce a nesmí mít žádné závažné problémy v tomto období.

Stejně jako v případě ověřování upozorňujeme, že Community Management provede důkladné posouzení, zda je VTC vhodná k ověření, a konečné rozhodnutí učiní na základě řady faktorů. Upozorňujeme, že tyto požadavky představují minimální požadavky, a jejich splnění tedy automaticky nezaručuje, že vaše žádost o ověření bude úspěšná. Získání ověření je pro VTC nejprestižnějším statusem, a proto se jedná o velmi prestižní titul, do kterého postupují jen ty nejlepší firmy.

Po ověření bude muset vaše VTC i nadále každý měsíc plnit tyto požadavky. Community Management bude tyto VTC důsledně kontrolovat, aby zajistil dodržování nejvyšších standardů. V rámci toho bude vaše VTC přizvána na Discord server s Community Managementem, kde se od vás bude očekávat, že budete poskytovat dostatečné důkazy o různých aspektech vaší VTC, jako je účast na akcích a novinové příspěvky.

Žádost o ověření:

Pokud chcete vaši VTC ověřit, odešlete žádost na zpětnou vazbu pod kategorií Virtual Trucking Companies. Při psaní žádosti dbejte na to, abyste dodrželi následující formát:

Odkaz na stránku vaší VTC:

Proč by vaše VTC měla být validována:

(Tato část by nám měla poskytnout podrobnosti týkající se vaší VTC, kromě pouhého konstatování, že splňujete požadavky.)

Důkaz o organizování 1 veřejné události (snímek obrazovky):

Důkaz o organizování 1 soukromé události (snímek obrazovky):

Důkaz o účasti na 2 veřejných událostech (snímek obrazovky):

Váš důkazní snímek obrazovky musí obsahovat TAB menu.


Odmítnutí odpovědnosti:

Status validace nebo ověření může být Community Managementem kdykoliv odebrán, pokud požadavky nejsou nadále splňovány nebo uživatel činí kroky, které negativně ovlivňují komunitu. Toto také platí pro validované a ověřené VTC, které nesplňují požadavky po obdržení statusu.


Těšíme se na vaši žádost a na seznámení s vaší VTC :)