Как да получите валидиран или потвърден статус

Last update: 21 Apr 21:32 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/468В тази статия ще научите как може да получите валидиран или потвърден статус за вашата Virtual Trucking Company. Потвърдените компании имат шанс да бъдат представени на началната страница на VTC или в секцията с включени предложения, или на корицата. В допълнение към това валидираните и проверени VTC имат цветни имена и се показват първо, когато някой търси VTC.


Как да получите валидиран?

За валидиране на вашата VTC тя трябва да отговаря на нашите изисквания, които са следните:

 • Вашата VTC трябва да има поне 10 членове и да бъде отворена за апликации.
 • Вашата VTC трябва да има поне 5 публични публикации свързани с новини, от които 1 не може да бъде по-стара от 1 месец.
 • Професионално изглеждаща VTC страница с подходяща информация във всички раздели (име, слоган, лого, информация, правила и изисквания).
 • Работещ и професионално представен уебсайт, който показва: за какво става въпрос във VTC-то и връзка към комуникационна платформа като Discord, Teamspeak, Slack или QQ.

Как да получите потвърден?

 • Вашата VTC трябва да има поне 50 члена и да е отворена за кандидатстване.
 • Вашата VTC трябва да има поне 20 публични публикации свързани с новини в VTC системата, от които 3 не могат да бъдат по-стари от 1 месец, също така те трябва да бъдат публични. Тези публикации не могат да съдържат редовно подобни теми.
 • Вашата VTC трябва да организира 1 частно събитие и 1 публично събитие, както и да присъства на 2 публични събития всеки месец.
 • Професионално изглеждаща VTC страница с подходяща информация във всички раздели (име, слоган, лого, информация, правила и изисквания). Вашето VTC име трябва да се състои само от буквено-цифрови знаци.
 • Работещ и професионално представен уебсайт, който обобщава: за какво става въпрос във VTC-то и връзка към комуникационна платформа като Discord, Teamspeak, Slack или QQ.
 • Вашият VTC уебсайт трябва да бъде защитен, в съответствие с GDPR и други разпоредби за поверителност и данни. Като такъв той трябва да съдържа правилно написани Общи условия и политика за поверителност.
 • Собственикът на VTC трябва да има форум и Discord акаунт.

Как да кандидатствам за валидиране или потвърждаване?

Собственикът на VTC трябва да създаде тикет за обратна връзка тук в категорията „VTC“.

За валидиране, моля, следвайте този формат в тикета:

Връзка към VTC страница:
Защо вашата VTC трябва да бъде валидирана/потвърдена:

За проверка трябва да включите горното, както и следното:

Доказателства за провеждането на 1 публично събитие:
Доказателства за провеждане на 1 частно събитие:
Доказателства за участие в първото публично събитие:
Доказателства за присъствието на второто публично събитие:

Нашите Community Managers ще ви уведомят дали вашата заявка е приета или не. Ако молбата ви е отхвърлена, ние ще ви дадем съвет какво може да подобрите, за да имате по-голям шанс следващия път!


Опровержение!

Валидираният или потвърден статус може да бъде отменен по всяко време от Community Management, когато дадено изискване вече не е изпълнено или чрез действия, които влияят негативно на общността. Това се отнася и за валидирани и за потвърдените VTC, които не отговарят на изискванията след актуализация до тях.