Systém VTC: Pravidla

Last update: 19 Jan 11:32 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/401Pravidla, která se musí dodržovat při řízení nebo při členství ve VTC zaregistrované na webové stránce, jsou následující:

Obsah

§1 - Pravidla, která musí dodržovat všichni členové VTC

§2 - Pravidla událostí VTC

§3 - Profil VTC

§1 - Pravidla, která musí dodržovat všichni členové VTC

§1.1 - Dodržujte všechna oficiální pravidla TruckersMP

Jako člen VTC se musíte řídit všemi oficiálními pravidly TruckersMP, mimo jiné včetně:

  • šeobecná pravidla
  • Pravidla hry
  • Úprava vozidel

Všechna pravidla TruckersMP naleznete zde: https://truckersmp.com/rules / CZ

§1.2 - Zaměstnanec VTC musí respektovat ostatní hráče

Bez ohledu na to, v jaké VTC jste, byste měli respektovat všechny hráče a nepoužívat urážky.

Pokud vás nebo vaši VTC někdo nerespektuje, neprotestujte a neurážejte jej. Měli byste nahlásit uživatele pomocí Report Systému.

§1.3 - Musíte dodržovat všechna dopravní pravidla

Nemůžete porušit pravidla, jako je způsobení kolizí nebo blokování silnic, abyste zajistili, že zůstanete během jízdy nebo událostí s VTC.

Pokud se během akce nebo jízdy s VTC oddělíte, měli byste se ujistit, že se budete řídit všemi pravidly, pokud máte v úmyslu se s VTC znovu setkat.

Pokud se například mezi vámi a zbytkem VTC nachází kamion a máte v úmyslu s nimi znovu jezdit, měli byste zajistit, aby:

  • bylo bezpečné předjíždět
  • byl dostatek vzdálenosti na bezpečné dokončení předjíždění
  • Řídíte se všemi pravidly bez ovlivnění ostatních účastníků silničního provozu

§2 - Pravidla událostí VTC

§2.1 - Nevhodné řízení pilotního vozidla / zneužití vozidla

Piloti konvojů nesmějí zpomalovat, blokovat nebo kontrolovat provoz nebo vystupovat jako herní moderátor. Není dovoleno úmyslně brát konvoj do oblastí s velkým počtem hráčů (může zahrnovat mimo jiné: Calais, Duisburg, silnici Calais-Duisburg nebo okolní oblasti.

§2.2 - VTC eventy by neměly mít vliv na ostatní hráče

Organizování a vedení aktivit VTC, jako například konvojů, by nemělo zasahovat ostatní hráče.

Pokud se VTC v průběhu jízdy rozdělí, jednotliví uživatelé se mohou pokusit dostat zpět k VTC (ujistěte se, aby se řídili všemi pravidly), nebo by VTC mohla zastavit a počkat, než řidiči přijedou (pouze, pokud je to bezpečné a ne proti pravidlům).

§2.3 - Vlastnění VTC vám neposkytuje výhodu

Pořádání eventů na veřejném serveru vám neposkytuje výhodu oproti ostatním hráčům, každý má stejná práva na užívání silnic na tomto serveru. Ujistěte se, že dodržujete všechna pravidla a dáváte ostatním uživatelům přednost, pokud je to nutné (např. příkazové značky nebo znak kruhového objezdu)

§2.4 - Pohyb konvoje musí být bezpečný

Například, pokud někdo chce předjet váš konvoj, pak byste se mu měli vyhnout a vytvořit podmínky pro bezpečné předjíždění: ponechat prostor pro hráče, aby se v případě nebezpečí vrátil do svého jízdního pruhu.

§3 - Profily VTC

§3.1: VTC vytvořte pouze tehdy, pokud máte VTC

Pokud nemáte VTC nebo nemáte v úmyslu provozovat virtuální přepravní společnost, nejste oprávněni vytvářet VTC v našem systému.

§3.2 - Ujistěte se, že informace o VTC jsou vhodné

Všechny informační tabulky (včetně, nikoli však výhradně, informací, pravidel a požadavků) nesmějí používat žádné urážky. To může mimo jiné zahrnovat, ale není omezeno na rasismus, diskriminaci, projednávání / vyjadřování (extrémních) politických názorů, nezákonné nebo nevhodné situace. V těchto informačních tabulkách není dovolena ani rouhavost.

§3.3 - Vlastníci VTC nemají jiná práva než normální hráč

Majitelé VTC musí dodržovat všechna pravidla TruckersMP. Nejdůležitější je, že musí dodržovat následující pravidlo: nevydávat se za jiné uživatele, zaměstnance, politické představitele, činitele činné v trestním řízení, vůdce a úřady jakéhokoli druhu nebo působit jako někdo, kdo je nadřízený. To může být způsob, jakým budete pracovat, používat hlasový chat, váš avatar, vaše SPZ / interiér, uživatelské jméno a / nebo tag ve hře. Avatary, uživatelská jména a tagy ve hře musí být vhodné a nesmí obsahovat urážlivý obsah žádným způsobem a nejsou osvobozeny od mírných urážek.

§3.4 - Externí odkazy

Všechny odkazy, které připojíte k vašemu profilu VTC, musí být bezpečné a nesmí obsahovat žádný škodlivý obsah. Tento škodlivý obsah může mimo jiné zahrnovat: jakýkoliv odkaz týkající se drog, jiných nezákonných látek, pornografického nebo sexuálního obsahu nebo jiných nezákonných záležitostí.

§3.5 - Nesmíte kopírovat jiné VTC

Nevytvářejte VTC se záměrem kopírovat jinou společnost. VTC, kterou vytvoříte, musí být vaše a originální.

§3.6 - Text a obrázky musí být vhodné

Veškerý text, jako jsou jména, slogany a tagy, nesmí obsahovat hrubý nebo vulgární jazyk. Všechny obrázky použity pro loga a záhlaví musí být také SFW (bezpečné pro práci).

§3.7 - Obrázky musí být vaše vlastní

Musíte se ujistit, že všechny obrázky, které používáte ve svém profilu VTC, musí být chráněny autorskými právy a musí být z vaší vlastní tvorby.

§3.8 - Nevhodná reklama

Není dovoleno zveřejňovat reklamy o streamech, událostech…, které nesouvisejí s TruckersMP, Euro Truck Simulator 2 nebo s American Truck Simulator. Platí to jak pro příspěvky ve vašem profilu VTC, tak i pro data profilu VTC.