SYSTÉM VTC: PRAVIDLA


Last update: 23 Jun 17:12 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/401Následující pravidla musí být dodržována při vedení a členství ve VTC, která je zaregistrována na našich webových stránkách.

Obsah

§1 - Pravidla, která musí být dodržována všemi členy VTC

§2 - Pravidla VTC událostí

§3 - profily VTC

§1 - Pravidla, která musí být dodržována všemi členy VTC

§1.1 - Dodržujte všechna oficiální pravidla TruckersMP

Jakožto člen VTC musíte dodržovat všechna oficiální pravidla TruckersMP včetně, není ale omezeno na:

  • Všeobecných pravidel
  • Pravidel hry
  • Pravidel úpravy vozidel

Všechna pravidla TruckersMP jsou k dispozici zde: https://forum.truckersmp.com/index.php?/topic/83749-truckersmp-rules-czech-truckersmp-pravidla

§1.2 - Zaměstnanci VTC musí respektovat ostatní hráče

Nezáleží na tom, v jakém VTC uživatel je. Měli byste respektovat všechny hráče a nepoužívat urážky.

Pokud někdo uráží Vás nebo Vaše VTC, neoplácejte to urážkami zpět. Hráče byste měli nahlásit v našem nahlašovacím systému.

§1.3 - Musí být dodržovány všechny dopravní předpisy

Nemůžete porušovat pravidla, jako jsou způsobování dopravních nehod, či blokování silnic, jen pro to, abyste během jízdy či události na veřejném serveru zůstali s Vašim VTC.

Pokud se od Vašeho VTC během jízdy či události oddělíte, měli byste se při návratu k nim ujistit, že dodržujete všechny pravidla.

Například, pokud je mezi Vámi a zbytkem Vašeho VTC tahač a chcete opět jet s nimi, měli byste se ujistit, že:

  • Je bezpečno pro zahájení předjíždění
  • Je před předjížděným tahačem dostatečně velká mezera
  • Dodržujete všechna pravidla a neohrožujete ostatní účastníky provozu.

§2 - Pravidla VTC událostí

§2.1 - Nevhodné řízení konvojů / zneužívání automobilů

Od konvojů se očekává, že budou dodržovat všechna pravidla TruckersMP, aniž by ovlivňovali plynulost silničního provozu. Piloti konvojů nesmějí zpomalovat, blokovat, řídit provoz a předstírat, že jsou členové týmu TruckersMP nebo jinak zneužívat pilotní nátěr. Je zakázáno organizovat konvoj v následujících oblastech, pokud tam je zrovna hustý provoz: Lom Kirkenes (mapa ProMods), silnice z Duisburgu do Calais a ve městech Calais a Duisburg. Více než 5 hráčů jedoucích společně se považuje za konvoj.

§2.2 - VTC události by neměli ovlivňovat ostatní uživatele

Organizování a pořádání VTC událostí, jako jsou například konvoje, by nemělo ovlivňovat ostatní hráče.

Pokud se během jízdy VTC rozdělí, mohou se jednotliví uživatelé pokusit ke svému VTC vrátit (ujišťujíc se, že dodržují všechna pravidla) nebo VTC může zastavit na krajnici a na ostatní řidiče počkat (Pouze pokud je to bezpečné a neporušuje to pravidla).

§2.3 - Jízda s VTC Vám neposkytuje výhodu

Pořádání událostí na běžném serveru Vám neposkytuje výhodu nad ostatními hráči. Každý na daném serveru má stejné právo na využívání silnic.

Ujistěte se, že dodržujete všechna pravidla a pokud je to možné, dejte ostatním uživatelům šanci Vás předjet (například naznačováním směru jízdy či na kruhových objezdech)

§2.4 - Konvoj musí být plynulý

Pokud Vás například někdo bude chtít předjet, neměli byste mu v tom bránit a musíte pro jeho předjetí vytvořit bezpečné podmínky - poskytnout mu dostatečné místo, aby se v případě nebezpečí mohl vrátit do svého pruhu.

§3 - profily VTC

§3.1 - VTC profil vytvářejte pouze pokud máte VTC

Je zakázáno vytvářet VTC v našem systému, pokud VTC nemáte nebo nemáte v úmyslu ho vytvořit.

§3.2 - Ujistěte se, že informace a obrázky Vašeho VTC jsou vhodné

Všechny informace (včetně, ale nikoli pouze informací, pravidel a požadavků) a obrázky nesmějí obsahovat žádné urážky. Toto se mimo jiné týká rasismu, diskriminace, diskuze/vyjadřování (extrémistických) polických názorů, ilegálních nebo nepatřičných situací. V rámci těchto informací a obrázků je také zakázáno zneuctívat náboženskou víru. Všechny použité obrázky v logu a banneru také musí být SFW (safe for work - bezpečné pro nahlédnutí v práci).

Vlastní URL adresa VTC musí být podobná jménu Vašeho VTC (Pouze pro ověřené VTC).

§3.3 - Vlastníci VTC mají stejná práva jako ostatní hráči

Vlastníci VTC musí dodržovat všechny pravidla TruckersMP. Ze všeho nejdůležitěji musí dodržovat následující pravidlo: Vydávání se za jiné uživatele, členy týmu, politické osobnosti, osoby zákona, představitelé a úřady jakéhokoli druhu nebo se nadřazovat se nad ostatní. Toto může zahrnovat styl, jakým řídíte, textovou a hlasovou komunikaci, profilový obrázek, poznávací značky, uživatelské jméno a/nebo jmenovku. Profilové obrázky, uživatelská jména a jmenovky musí být vhodné, nesmí obsahovat nijak urážlivý obsah a nesmí obsahovat ani lehké urážky nebo podněcovat jakýkoliv druhu násilí.

§3.4 - Externí odkazy

Jakékoli odkazy, které připnete na Váš VTC profil musí být bezpečné a nesmí obsahovat žádný škodlivý obsah. Do škodlivého obsahu může mimo jiné patřit: jakékoliv reference vztahující se k drogám, jiným nelegálním látkám, pornografickému či sexuálnímu obsahu či jinak nepřístupným záležitostem.

§3.5 - Nesmíte kopírovat ostatní VTC

Nevytvářejte VTC za účelem zkopírování/duplikování jiné společnosti. VTC, které vytvoříte, musí být Vaše vlastní.

§3.6 - Obrázky musí být Vaše

Musíte zajistit, aby všechny obrázky použité na Vašem VTC profilu neobsahovaly autorská práva a byly Vaší vlastní tvorbou.

§3.7 - Nevhodná reklama

Je zakázáno zveřejňovat reklamu na živé přenosy, události, apod., která se netýká TruckersMP, Euro Truck Simulatoru 2 nebo American Truck Simulatoru. Toto se týká jak novinek na Vašem VTC profilu, tak dat Vašeho VTC profilu.