This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: VTC Rules

سیستم شرکت حمل و نقل مجازی: قوانین


Last update: 06 Nov 2020 01:20 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/880قوانین عنوان شده در زیر، شامل قوانینی است که تمامی سازندگان و همچنین اعضای شرکت های حمل و نقل مجازی که در وبسایت ما ثبت شده اند می بایستی از آن پیروی کنند

محتوا

§1 - قوانینی که توسط تمامی اعضای شرکت حمل و نقل مجازی رعایت می گردد
§2 - قوانین مربوط به رویداد شرکت حمل و نقل مجازی
§3 - حساب کاربری شرکت حمل و نقل مجازی

§1 - قوانینی که توسط تمامی اعضای شرکت حمل و نقل مجازی رعایت می گردد

§1.1 - پیروی کردن از تمامی قوانین رسمی تراکرز ام پی
به عنوان یک عضو شرکت حمل و نقل مجازی، شما موظفید تا قوانین اصلی تراکرزام پی رابه طور کامل رعایت کنید و تنها محدود به قوانین زیر نمی شود

  • قوانین خدمات گسترده
  • قوانین درون بازی
  • قوانین ویرایش سیو بازی

شما میتوانید تمامی قوانین تراکرز ام پی را در اینجا مطالعه کنید

§1.2 - کارمندان شرکت حمل و نقل مجازی می بایستی به سایر بازیکنان احترام بگذارند
صرف نظر از این بحث که شما عضو چه شرکت حمل و نقل مجازی ای هستید؛ شما باید به سایر بازیکنان احترام بگذارید و به توهین به آنها نپردازید

در صورتی که کسی به شما یا شرکت شما بی احترامی کرد؛ به بی احترامی آنها با بی احترامی کردن جواب ندهید. شما می بایستی آن بازیکن را از طریق قسمت ریپورت گزارش دهید

§1.3 - تمامی قوانین ترافیکی باید رعایت گردد
شما نمیتوانید قوانین را زیر پا بگذارید. برای مثال نمی توانید باعث ایجاد تصادف شوید و یا مسیر جاده را مسدود کنید تا برای اینکه همراه شرکت خود در خلل یک رانندگی و یا در رویداد سرور عمومی بمانید

در صورتی که شما در طول برگزاری رویدادی و یا کاروانی از سایر اعضای شرکت خود جدا ماندید؛ باید از این موضوع اطمینان حاصل کنید که تا رسیدن مجدد به تیم خود و یا برای رسیدن به تیم خود از تمامی قوانین اطاعت کرده و آن را رعایت می کنید

برای مثال، در صورتی که یک کامیون بین شما و سایر کامیون های دیگر شرکتتان قرار گرفت، همچنین شما تمایل دارید که مجدداً با اعضای تیم خود رانندگی کنید، باید از موارد زیر مطمئن گردید

  • برای سبقت گرفتن مکان امنی را در نظر گرفتید
  • بعد از سبقت گرفتن از بازیکن و یا کامیون جلوی شما فاصله کافی برای وارد شدن شما به آن فاصله و قرار گرفتن پشت سایر اعضای تیم شرکتتان وجود دارد
  • از تمامی قوانین جاده بدون اینکه حتی کوچکترین تاثیری در روند بازی سایر بازیکنان بگذارد پیروی می کنید

§2 - قوانین مربوط به رویداد شرکت حمل و نقل مجازی

§2.1 - مدیریت نامناسب کاروان / سو استفاده از خودرو سواری
خودروهای پایلوت اجازه آهسته کردن سرعت، مسدود سازی و همچنین کنترل ترافیک سرور و همچنین وانمود کردن به ادمین سرور بودن را ندارند. شما اجازه بردن کاروان خود به مسیرهای بسیار شلوغ آنهم از روی عمد ندارید. این مناطق شلوغ شامل شهر کالایس، دویسبورگ و جاده کالایس دویسبورگ می شود ولی این محدود به این سه منطقه نیست و شامل سایر مناطق شلوغ نیز می شود

§2.2 - رویدادهای شرکت حمل و نقل نباید سایر بازیکنان را تحت تاثیر قرار دهد
ساماندهی و همچنین اجرای رویدادهای شرکت حمل و نقل مجازی مانند کاروان، نباید به سایر بازیکنان تعرض کند و بازی آنها را تحت تاثیر قرار دهد

در صورتی که شرکت حمل و نقل مجازی در یک رانندگی از یک یا چند راننده جدا شود (رانندگان پخش گردند) و بین آنها فاصله ایجاد گردد، بازیکنان عقب افتاده می توانند برای رسیدن به تیم شرکت تلاش کنند (با اطمینان از رعایت کردن قانون) یا اینکه تمامی تیم شرکت به طور کامل در گوشه ای پارک کرده تا سایر اعضا به آنها برسند. تنها در صورتی که در محل امن پارک کنند و خلاف قوانین نباشد

§2.3 - داشتن یک شرکت حمل و نقل به شما مزیت نمی دهد
برگزاری یک رویداد در سرور معمول به شما هیچ گونه مزیتی نمی دهد و حق شما برای استفاده از این سرور و جاده های آن همانند سایر بازیکنان به صورت کاملاً برابر می باشد

از این رو، از اینکه تمام قوانین را رعایت می کنید نیز اطمینان حاصل کرده و در زمانی که ممکن است به سایر بازیکنان راه داده تا به مسیر خود ادامه دهند. همانند دادن علامت برای سبقت گرفتن درون جاده ها

§2.4 - حرکت کاروان می بایستی ایمن باشد
برای مثال، در صورتی که کسی اقدام به سبقت گرفتن از کاروان کرده است؛ شما نباید مسیر او را محدود کرده و جلوی او را بگیرید. بلکه می بایست شرایط را برای سبقت گرفتن ایمن او مهیا سازید. همچنین بازیکنان در صورتی که شخص سبقت گیرنده در شرایط خطرناکی قرار گرفت می بایستی فضایی ایمن برای او ایجاد کرده تا از تصادف و خطرات احتمالی جلوگیری شود

§3 - حساب کاربری شرکت حمل و نقل مجازی

§3.1 - تنها زمانی شرکت حمل و نقل مجازی ایجاد کنید که دارای یک شرکت هستید
در صورتی که شما شرکتی ندارید، و یا هیچ تمایلی به داشتن شرکت حمل و نقل مجازی ندارید؛ شما مجاز به ساخت شرکت حمل و نقل مجازی در سیستم ما نمی باشید

§3.2 - از مناسب بودن اطلاعات شرکت حمل و نقل مجازی و عکس های آن اطمینان حاصل کنید
تمامی قسمت هایی که در آن قادر به نوشتن هستید (شامل قسمت اطلاعات، قوانین و ...) و عکس ها نباید حاوی مطالب توهین آمیز باشد. این مطالب محدود نیستند ولی شامل مسائلی نظیر نژادپرستی، تبعیض جنسیتی، تنفر و یا تبلیغ یک جبهه سیاسی و همچنین شرایط غیر قانونی و نامناسب می شود. نوشتن مطالبی در رابطه با بی حرمتی به مقدسات نیز در این قسمت ها (باکس ها) و همچنین در عکس ها مجاز نمی باشد. تمامی عکس های مورد استفاده قرار گرفته در لوگو ها و کاورها می بایستی برای محیط کار مناسب باشد

شعار شخصی شرکت حمل و نقل مجازی شما می بایستی با نام شرکت حمل و نقل شما یکسان باشد (تنها برای شرکت های وریفای شده)ء

§3.3 - صاحبان شرکت های مجازی حق بیشتری نسبت به سایر بازیکنان معمولی ندارند
صاحبان شرکت های حمل و نقل مجازی نیز باید به تمامی قوانین تراکرز ام پی وفادار باشند. و از همه مهمتر، این اشخاص می بایستی از قوانین روبرو اطاعت کنند: آنها نباید خود را جای شخص دیگری نظیر بازکنان، کارمندان تراکرز ام پی، شخصیت های سیاسی، مجری قانون، رهبران و یا هرشخصی که به نحوی بالاتر است. حال چه این مسائل در زمان رانندگی باشد، چه در هنگام استفاده از ویس چت، عکس پروفایل، اسم پلاک وسیله نقلیه شما و یا چه تگ درون بازی آنها. عکس پروفایل و تگ درون بازی می بایستی کاملاً درخور و مناسب باشد و به هیچ عنوان نباید شامل محتوای نامناسب و آزاردهنده باشد

§3.4 - لینک های خارجی
هرگونه لینک صفحات خارجی که در صفحه شرکت حمل و نقل مجازی قرار می گیرد، می بایستی کاملاً ایمن و سالم باشد و به هیچ عنوان نباید به صفحاتی که دارای محتوای مخرب هستند ارجاع گردند. این محتوای مخرب شامل تمامی محتوا منجمله محتواهایی نظیر: ارجاع به صفحاتی که به فروش داروها و موادهای مخدر مرتبط می شوند، و همچنین سایر موارد غیر قانونی، پورنوگرافی یا محتوای جنسی، و یا همچنین مسائل غیر قانونی دیگر

§3.5 - نباید از سایر شرکت های حمل و نقل مجازی کپی کنید
به هیچ عنوان شرکتی ایجاد نکنید به این منظور که از شرکتی دیگر کپی برداری کرده و مطالب آن را استفاده کنید. شرکتی که شما ایجاد می کنید می بایستی مخصوص شما باشد

§3.6 - عکس ها می بایستی برای شما باشد
شما باید در این باره اطمینان حاصل کنید که تمامی عکس هایی که شما در شرکت حمل و نقل مجازی خود استفاده می کنید باید توسط شما ایجاد شده باشد و یا شامل قانون کپی رایت نباشد

§3.7 - تبلیغات نامناسب
شما مجاز به پست تبلیغات در رابطه با استریم، رویدادها و غیره نیستید چرا که آنها مرتبط با تراکرز ام پی، یورو تراک سیمیولیتر 2 و آمریکن تراک سیمیولیتر نیست. این موارد در قسمت اخبار و همچنین قسمت داده های (دیتا) حساب کاربری شرکت حمل و نقل مجازی شما ارسال می گردد

Tags

Author

Shayrin's avatar

Shayrin

If you have any concerns and questions, don't hesitate and contact me via TruckersMP Forum or TruckersMP Discord.