This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Official TruckersMP Rules

Officiële TruckersMP Regels

Last update: 28 Apr 01:20 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/743Door akkoord te gaan met deze regels, ga je ook akkoord met onze terms of service en onze privacy policy.


Inhoud

 • Laatste updates
 • §1 - Dienstgerelateerde regels
 • §2 - In-game regels
 • §3 - Save editing
 • §4 - Forum regels
 • §5 - Disclaimer en informatie

Laatste updates

 • 2021/02/14 - Regels §1.2, §1.4, §1.5, §2, §2.4, §2.6, §2.9 geüpdatet.
 • 2021/01/22 - Privacy policy geüpdatet, er is een changelog beschikbaar onderaan de privacy policy. Regels §4.2, §4.3 en §4.4 geüpdatet.
 • 2021/01/11 - Regel §2.9 geüpdatet
 • 2020/12/30 - Privacy policy geüpdatet, er is een changelog beschikbaar onderaan de privacy policy.
 • 2020/11/29 - Regels §1.1, §1.4, §2, §2.8, §2.9, §3, §5.3 + volledige sectie §4 geüpdatet.
 • 2020/08/30 - Privacy policy geüpdatet.
 • 2020/08/05 - Regels §1.4, §1.5, §2, §2.5, §5.1 en §5.7 geüpdatet.
 • 2020/07/16 - "3.3.1 TruckersFM" toegevoegd aan de privacy policy
 • 2020/05/08 - Regels §1.1, §1.4, §3 en §5.1 geüpdatet.
 • 2020/04/19 - Regel §5.2 geüpdatet.
 • 2020/03/20 - Regels §2.1 en §5.1 geüpdatet.
 • 2020/03/16 - Regels §1.4, §2.5, §2.6, §2.8, §2.9, §5.1, §5.3, §5.7 geüpdatet. Alle save editing regels zijn verwijderd en vervangen door §3.
 • 2020/02/08 - Regels §1.4, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §3.1, §3.4, §3.5, §5.1 geüpdatet. Regel §3.6 is overgegaan in §3.5, regels §3.7 en §3.8 zijn samengevoegd met §3.4. Regel §3.9 is nu regel §3.7.

§1 - Globale regels

§1.1 - Account en apparatuur

Je bent verantwoordelijk voor je eigen account(s). Wanneer de regels worden gebroken, dan straffen we het account waarmee de overtredingen gepleegd zijn, ongeacht wie er daadwerkelijk op dat moment op het account zat. Ook ben je verantwoordelijk voor de apparatuur die je gebruikt tijdens het rijden in TruckersMP. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het veilig gebruik en onderhoud van keyboards, game controllers, muizen, racesturen en dergelijke.

§1.2 - Ontwijken van bans - PERMANENTE BAN

Het maken of gebruiken van een ander account om onder een tijdelijke of permanente ban uit te komen. Het proberen te verwijderen van bewijs om onder een ban uit te komen. Als het bewijs aanduid dat je een ban ontweken hebt, dan hebben teamleden het recht om je opnieuw te bannen zonder waarschuwing vooraf. Bewijs voor het ontwijken van bans kan niet gedeeld worden omdat dit vertrouwelijke informatie bevat. Schendingen van deze regels door het ontwijken van bans kunnen niet gerapporteerd worden aan het TruckersMP Team, maar wonder via interne processen behandeld.

§1.3 - Spammen of misbruik

Het onjuist gebruiken van het report- of de communicatiesystemen binnen TruckersMP. Dit kan omvatten, maar beperkt zich niet tot, het flooden van onze systemen, andere gebruikers meerdere keren rapporteren met hetzelfde bewijsmateriaal en het anderszins misbruiken van een systeem op een manier waarvoor het systeem niet bedoeld was. Het spammen van forum/social media posts of chats met weinig tot geen inhoud en/of onnodige inhoud dat niets toevoegt aan de discussie wordt ook als misbruik gezien. Dit kan omvatten, maar beperkt zich niet tot, de in-game chat, CB radio, continu je toeter gebruiken, ons forum, support tickets, feedback tickets, appeals en reports.

§1.4 - Gebruikers rapporteren

Een overtreding van de onderstaande regels resulteert in een ban van ons report systeem van 30 dagen voor een eerste overtreding, en een permanente voor een tweede overtreding. Daarnaast wordt je report afgewezen.

 • Het bewijsmateriaal dat je aanlevert mag niet ouder zijn dan veertien dagen sinds het is opgenomen.
 • Je mag spelers niet rapporteren met bewijsmateriaal dat niet door jezelf is opgenomen in het spel.
 • Het spammen van ons report systeem met zinloze reports, reports die oneindig lang freecam (Cam 0) gebruiken om op te nemen of iets dat dat hier op lijkt.
 • Het bewijsmateriaal dat je aanlevert moet beschikbaar blijven gedurende de tijd dat de ban actief is, plus minimaal dertig dagen tot na de ban verlopen is. Bewijs dat resulteert in een permanente ban moet voor altijd beschikbaar blijven.
 • Bewijsmateriaal dat je aanlevert in jouw report mag niet aangepast zijn (bijgesneden, geretoucheerd of vervaagd) op een manier dat het invloed heeft op de de context van de overtreding. Video's bijgesneden worden qua tijd.
 • Bewijsmateriaal voor een report dat langer dan 5 minuten duurt moet een vermelding naar het tijdstip waarop het incident plaatsvindt bevatten in de report.
 • Bewijsmateriaal dat beledigingen of anderszins aanstootgevende opmerkingen bevat in de titel, beschrijving of iets soortgelijks worden niet geaccepteerd en kunnen afhankelijk van de ernst resulteren in een straf.
 • Het is verplicht om alle vereiste velden correct in te vullen wanneer je een report aanmaakt.
 • Reports met redenen die onder §2 worden genoemd moeten videobewijs bevatten.
 • Voor ongepast gebruik van taal in de tekstchat moet de volledige chat te zien zijn.
 • Het is niet toegestaan om een teamlid om voorrang te vragen voor het behandelen van een report.
 • Het is niet toegestaan om dezelfde speler opnieuw te rapporteren als jouw report tegen die speler afgewezen was. Indien je het niet eens bent met de afwijzing van de report, dan kun je daarover klagen bij het Game Moderation Management via het feedbacksysteem.
 • Het rapporteren van teamleden moet gedaan worden via het feedbacksysteem.
 • Voor verdere basisrichtlijnen over het rapporteren van spelers kun je dit artikel raadplegen.

§1.5 - Ongepast taalgebruik, communicatie en imiteren in welke vorm dan ook

Beledigen in welke vorm dan ook om een andere gebruiker naar beneden te halen. Dit kan omvatten (maar behoudt zich niet tot) racisme, discriminatie, het bespreken of uiten van (extreme) politieke meningen, illegale of ongepaste situaties.

 • Lichte beledigingen in chat zoals "idioot" of "noob" worden normaal niet bestraft, maar als hier misbruik van wordt gemaakt dan wel.
 • Scheldwoorden die niet beledigend gebruikt worden zijn strafbaar. Bans of kicks worden uitgedeeld naar het oordeel van onze teamleden.
 • Gedrag richting andere gebruikers op onze dienst toe dat bedreigend overkomt wordt niet toegelaten.

Het imiteren van andere gebruikers, teamleden, politieke figuren, politie, leiders en autoriteiten, criminele organisaties van welke soort dan ook, het nadoen van een meerdere of je voordoen als een lid van een geverifieerde VTC waar je geen onderdeel van bent. Dit is mogelijk via de manier waarop je rijd, hoe je de voice-chat gebruikt, je avatar, je nummer- en interieurplaten, je gebruikersnaam en/of je in-game tag. Avatars, gebruikersnamen en in-game tags moeten toepasselijk zijn en kunnen geen beledigende inhoud bevatten in welke manier dan ook. Lichte beschuldigingen zijn hier geen uitzondering op en het aanmoedigen van iedere vorm van geweld is ook niet toegestaan. Je naam mag alleen tekens uit het alfabet bevatten, anders dan wordt het veranderd door onze teamleden zonder enige waarschuwing.
Het linken of het toegankelijk maken van onveilige websites of inhoud.

 • Welke verwijzing naar drugs, andere illegale stoffen, pornografische of seksuele inhoud of anderzijds ongeoorloofde zaken. Dit geldt voor alle geposte links, avatars, handtekeningen, in-game tags, geüploade afbeeldingen of geschreven inhoud.

Het delen van persoonlijke gegevens, inclusief links naar social media accounts over andere gebruikers is niet toegestaan.

Afhankelijk van de situatie kan dit ook gelden voor andere diensten waar we gebruik van maken om ons te helpen binnen TruckersMP.

§1.6 - Wet en piraterij

 • Het schenden van internationale wetten of nationale wetten die van toepassing kunnen zijn op TruckersMP is niet toegestaan.
 • Je bent niet toegestaan om software piraterij te delen, uploaden of anderzijds mogelijk te maken op geen van onze platforms.

§1.7 - "Backseat moderation"

Het is de rol van onze moderation teamleden om misdrijven op onze platforms te zoeken en te identificeren terwijl zij de TruckersMP community managen. Neem niet het heft in eigen handen. Als je iets ziet dat de regels overtreed, report dan de post, topic of gebruiker via het daarvoor bedoelde systeem.

§1.8 - Aansporing

Het is niet toegestaan om onze platforms te gebruiken om inhoud aan te bieden dat andere leden aanmoedigt, assisteert of het voor hen anderzijds mogelijk maakt om de TruckersMP regels te breken.

§1.9 - Dubbelzinnigheid

Als, om welke reden dan ook, er sprake is van dubbelzinnige termen in de regels, of termen die op meerdere manieren geïnterpreteerd kunnen worden, dan mogen straffen uitgedeeld worden op basis van de interpretatie zoals TruckersMP Management het bedoeld hebben tijdens het opstellen van de regels. Alle vormen van dubbelzinnigheid zijn de verantwoordelijkheid van TruckersMP en niet van individuele spelers. Als een vorm van dubbelzinnigheid bij ons gerapporteerd wordt, dan zullen we ervoor zorgen dat deze dubbelzinnigheid opgelost wordt. Mazen in de regels worden op dezelfde manier behandeld. Misbruik maken van mazen in de regels wordt bestraft op dezelfde manier als de regel waar je misbruik van maakt. Het is een vanzelfsprekendheid dat je mazen hoor te rapporteren; niet om er misbruik van te maken.


§2 - In-game regels

Regels die gemarkeerd zijn met een asterisk (*) gelden niet op de Arcade servers. Deze servers bevatten 'Arc' of 'Arcade' in hun naam. Verkeersregels en verkeersborden moeten gevolgd worden. Dit betekent dat Europese verkeerswetgeving en -borden gevolgd moeten worden in ETS2 en Amerikaanse verkeerswetgeving en -borden gevolgd moeten worden in ATS. Het niet houden aan de respectievelijke verkeerswetgeving en -borden kan resulteren in een straf. Stoplichten en stopborden kunnen genegeerd worden als er geen andere gebruikers in de buurt zijn. Ook mag er ingehaald worden zolang er geen andere gebruikers in gevaar worden gebracht of betrokken worden in een ongeluk. Alhoewel (te) hard rijden technisch gezien is toegestaan, wordt dit niet aanbevolen. Te hard rijden kan leiden tot ongelukken en kan daarom invloed uitoefenen op de strafbeslissing. Het uitlokken van ongelukken zal niet getolereerd worden en kan strafbaar zijn.

§2.1 - Hacken/Bug/Feature misbruik - PERMANENTE BAN

Het gebruiken van een hulpmiddel dat de gameplay aanpast. Dit omvat, maar beperkt zich niet tot, het in-game consolemenu, trainers of cheat engines om om de snelheidslimiet te overschrijden, "jump hacken", "no collision" hacks of iets dat hier op lijkt. Het omzeilen van de automatische kicks door het systeem via save editing. Misbruik van functies zoals "ghost mode" om bij andere spelers schade aan te brengen tijdens het verbinden met de server.

§2.2 - Botsen*

Een botsing veroorzaken met een andere speler; expres of door nalatigheid. Een poging doen om een botsing te veroorzaken door te sturen richting hun voertuig.

§2.3 - Blokkeren*

Het blokkeren van de rijdroute van een andere speler, het blokkeren van snelwegingangen of andere ingangen of iets dergelijks. Het falen in het gebruik van de service feature (F7 + Enter), wanneer dat nodig is, kan resulteren in een straf.

§2.4 - Spookrijden / Ongepast inhalen*

De verkeerde kant op rijden op de weg. Het (ongepast) inhalen van een andere speler in een gebied met lage FPS en/of gebieden met veel verkeer die resulteren in een ongeluk of iets dergelijks. Dit omvat ook het inhalen op wegen met één rijstrook in beide richtingen terwijl daar sprake is van overmatige drukte, zoals bij een file het geval is. Onder gebieden met overmatige drukte verstaan we gebieden met 25+ spelers.

§2.5 - Roekeloos rijgedrag*

Op een dergelijke manier rijden dat onveilig wordt geacht en dat andere spelers in gevaar brengt. Dit omvat, maar is niet gelimiteerd tot: achteruit rijden, het negeren van stoplichten en verkeersborden, te hard rijden, tegen andere spelers racen (met uitzondering van op de racetracks in Tucson, Phoenix en Södertälje (ProMods)). Het rijden buiten de grenzen van de map of in gebieden die niet te vinden zien in de minimap/GPS. Dit betreft niet verborgen wegen die bewust onderdeel zijn van de map, dus je kunt op die wegen rijden. In ProMods is het toegestaan om te rijden op openbare wegen en paden. Proberen om desync lag of quick saves te gebruiken om schade aan te brengen aan de voertuigen van andere spelers is verboden, evenals het gebruiken van de "ghost mode" functie om door files te rijden.

§2.6 - Ongepast konvooi management / Misbruik van de auto*

Konvooipiloten zijn niet bevoegd om verkeer te vertragen, blokkeren of te sturen; zich voordoen als teamlid of anderzijds misbruik maken van de "pilot" verf. Je mag een konvooi niet expres meenemen naar een dichtbevolkt gebied. Dit kan omvatten, maar beperkt zich niet tot, Calais, Duisburg, de weg tussen Calais en Duisburg of de omringende gebieden.

§2.7 - Evenement servers

Alle regels gelden ook voor een evenement server behalve als toegestane tijdelijke regels voor een evenement die vervangen.

Voorwaarden voor een evenement server kan je hier lezen.
Geaccepteerde tijdelijke regels voor evenementen kun je hier lezen.

§2.8 - De volgorde van bans

 • De eerste 3 bans worden uitgedeeld naar het oordeel van Game Moderators.
 • De 4de ban is 30 dagen.
 • De 5de ban is permanent.

Bans hebben een afkoelperiode van twaalf maanden. Twaalf maanden na een ban verlopen is, zal deze inactief worden en niet meer meetellen in je bangeschiedenis. Verlengingen van bans zijn gebaseerd op het aantal actieve bans dat men bezit op het moment dat een nieuwe ban uitgegeven wordt; de lengte is strikt en wordt niet achteraf aangepast als er tussentijds een eerdere ban inactief wordt. Indien je ten minste twee history bans hebt, dan zullen Game Moderators je volgende ban verlengen naar een permanente ban, ongeacht de hoeveelheid bans die je in het afgelopen jaar hebt gehad. Bans die verlengd worden omdat het je vierde of vijfde ban is kunnen niet verwijdert worden en de lengte staat vooraf vast: ze zijn uitsluitend 30 dagen en permanent.

§2.9 - Bans uitgegeven door het Game Moderation Management

In het geval dat Game Moderation Management vermoed dat een gebruiker TruckersMP speelt met het expliciete doel om regels te overtreden, dan is het mogelijk dat de volgorde zoals vermeld in regel §2.8 omzeild wordt en dat Game Moderation Management een gepaste lengte vaststelt naar eigen oordeel. In overeenstemming met onze Terms of Service zijn teamleden toegestaan om bewijsmateriaal dat is ingestuurd via ons web report systeem te hergebruiken. In specifieke gevallen behoud het Game Management het recht om bewijsmateriaal voor een ban extern te bewaren.


§3 - Save editing

Het veroorzaken van extreme lag of game crashes door save editing is niet toegestaan. Extreme lag zal niet ontstaan door het dupliceren van onderdelen, tenzij het om een excessief hoge hoeveelheid gaat. Het is toegestaan om een (zeer) lange trailercombinatie te save editen, maar als je er niet veilig mee om kunt gaan en de trailers niet onder controle hebt, dan is het mogelijk dat je verbannen wordt vanwege roekeloos rijgedrag of blokkeren en dat je aanbevolen wordt om de modificaties te verwijderen. Als het Game Moderation Management denkt dat jouw modificatie niet geschikt is voor onze servers of een negatief effect heeft op andere spelers, dan kun je onderworpen worden aan een permanente ban totdat de modificatie verwijderd is.


§4 - Forum regels

Het forum handhaaft een individueel waarschuwings- en strafsysteem waar je hier meer over kan lezen.

§4.1 - Forumprofielen

Handtekeningen (signatures) mogen meerdere afbeeldingen bevatten, mits de totale downloadgrootte niet groter is dan 150kb en de totale hoogte niet groter is dan 150 pixels.

§4.2 - Forumtopics en -posts, status updates en privéberichten

 • Titels moeten een accurate beschrijving zijn van de inhoud van een topic.
 • Berichten die irrelevant zijn met betrekking tot het topic-onderwerp of berichten in een vreemde taal (afwijkend van de taal die gesproken dient te worden in het desbetreffende subforum) zullen verwijderd worden, tenzij anders vermeld.
 • Het is enkel eenmaal per 3 dagen toegestaan om een topic te bumpen. Het onnodig bumpen van topics is niet toegestaan, tenzij het bericht iets toevoegt aan het topic.
 • Het bespreken van straffen, reports, tickets, appeals en sollicitaties is verboden, evenals klachten over onze teamleden.
 • Het verhandelen of verkopen van fysieke/digitale goederen in verboden. Weggeefacties en het delen van ongebruikte "game keys" is wel toegestaan.
 • Links naar fondsenwervingen zijn verboden, tenzij men daarvoor toestemming voor heeft gekregen van management. Hieronder wordt verstaan, maar beperkt zich niet tot, links naar persoonlijke fondsen, externe stemmenwerving, werk in het dagelijks leven en goede doelen.
 • Flitsende en blinkende afbeeldingen/GIFs zijn niet toegestaan, aangezien dergelijke inhoud mogelijk een negatief gevolg teweeg kan brengen voor personen met fotosensitieve epilepsie (lichtflitsgevoeligheid); deze personen zijn kwetsbaar voor flitsende lichten of contrasterende lichte en donkere patronen.

§4.3 - Het doel en gebruik van categorieën

 • Op het forum zijn er meerdere categorieën. Het doel en gebruik van die categorieën is beschreven, inclusief speciale regels of vereisten die enkel gelden voor die forumcategorie. De beschrijving kan zich op verschillende plekken bevinden: in de beschrijving onder de titel, boven de algemene inhoud van de categorie of in een vastgeprikt topic in de desbetreffende categorie. Subcategorieën hebben dezelfde regels en vereisten als de overkoepelende categorie, tenzij anders vermeld.
 • Wanneer een categorie een bepaalde opmaak bevat, dan is het verplicht om die opmaak aan te houden, tenzij anders vermeld. Opmaak wordt aangeboden op dezelfde manier als de categorie-specifieke regels.

§4.4 - Vertalingen van inhoud naar vreemde talen

 • Inhoud dat gepubliceerd wordt door TruckersMP kan enkel vertaald worden door het Translation Team.
 • Het is desalniettemin toegestaan om inhoud vanuit de community te vertalen in een andere taal, mits het vertaalde topic de originele kwaliteit behoud.
 • Wanneer een vertaald topic van slechte kwaliteit is of wanneer er overduidelijk gebruik is gemaakt van een online vertaalhulp, dan behoud het TruckersMP Team het recht om dergelijke topics te verwijderen of te verbergen.

§5 - Disclaimer en informatie

§5.1 - Server Auto Kicks

 • Ping - Als je ping hoger is dan 600ms naar de server, dan wordt jouw verbinding verbroken om zo desync problemen voor anderen te voorkomen. De ping check wordt genomen als het gemiddelde.
 • "Away from keyboard" (AFK) - Langer dan 10 minuten inactief zijn.
 • Auto met trailer - Een trailer vastmaken aan je auto (behalve als het een caravan is).
 • Vrachtwagen met caravan - Het bevestigen van een caravan aan je vrachtwagen.
 • Koplampen - Je koplampen moeten altijd aan staan tussen 17:00 en 7:00 uur.
 • Niet-ondersteunde accessoires - Het gebruik van politie accessoires of andere niet-ondersteunde onderdelen (Special Cargo DLC trailers voor ETS2 en ATS).
 • Lokale mods - Het gebruik van items die enkel lokaal aanwezig zijn, zoals geluid- en modelaccessoires dat de /home directory gebruiken (hieronder vallen addon hookups niet).
 • Overmatig aantal van accessoires - Het gebruiken van een overmatige aantal items via save editing
  • Maximaal aantal accessoires voor een truck: 100
  • Maximaal aantal accessoires per trailer: 50
  • Maximaal aantal hookups per accessoire: 25
 • Te veel trailers - Het gebruik van een gemodificeerde trailer combinatie met meer dan 3 delen voor ETS2 of 5 delen voor ATS zorgt ervoor dat de server je kickt, ongeacht waar je je op de map bevindt.
 • Negatieve cargo massa - Het gebruik van een trailer met een massa die kleiner is dan 0.
 • Mixen van voertuigonderdelen - Het gebruiken van auto-onderdelen op een vrachtwagen en vrachtwagenonderdelen op een trailer of auto-onderdelen op een trailer en vice versa.

§5.2 - Teamleden en TruckersMP

Teamleden hebben de bevoegdheid je te kicken of te bannen van de TruckersMP servers wanneer zij dit nodig achten. Project Management behoudt het recht om onder speciale omstandigheden individuen vrijstelling van de regels te verlenen. Wij vragen je om een ban appeal te maken als je geband bent en niet persoonlijk contact op te nemen met iemand van het team. De servers, mod en teamleden worden gratis aangeboden voor alle partijen. In dat opzicht is iedereen een gast op de servers; het is een voorrecht dat op ieder moment afgenomen kan worden indien dat nodig geacht wordt. Geen vorm van mishandeling of inbreuk richting andere gebruikers of teamleden is toegestaan. Wij behouden ten alle tijden het recht om je toegang tot de servers af te nemen indien wij dat nodig achten. Let erop dat de makers van de TruckersMP mod op geen enkele manier verbonden zijn met SCS. TruckersMP teamleden kunnen uitgesloten worden van deze regels als dit nodig geacht wordt voor hun taken.

§5.3 - In beroep gaan tegen een ban en het indienen van een klacht

Als je verbannen bent, dan heb je het recht om hiertegen in beroep te gaan op https://truckersmp.com/appeals - Als je het gevoel hebt dat je ban appeal niet correct behandeld is of als je een klacht in wil dienen tegen een teamlid, gebruik dan ons feedbacksysteem. Voordat je contact opneemt via feedback, moet je ban appeal eerst Accepted, Modified of Declined zijn. Dit feedback systeem is je laatste optie. Elke beslissing die gemaakt is door hooggeplaatste teamleden is definitief en kan niet op een andere manier geappeald worden. Het misbruiken van het feedback systeem op welke manier dan ook kan erin resulteren dat je verbannen wordt van het systeem. Bewijsmateriaal voor bans moet beschikbaar blijven voor de lengte van de opgelegde ban plus een aanvullende 30 dagen. Het is niet mogelijk om contact op te nemen met een TruckersMP teamlid over bans die al langer dan 14 dagen geleden verlopen zijn.

§5.4 - TruckersMP eigendommen en logo

Onze eigendommen, inclusief ons logo, staan onder copyright. Je bent toegestaan om ons logo te gebruiken volgens onze merkrichtlijnen.

§5.5 - Het aanpassen van deze regels

TruckersMP kan deze regels elk moment aanpassen. Als één van die regels niet meer geldt, dan geldt de rest nog altijd. Als je gebruik maakt van onze mod, dan ga je akkoord met al deze regels. Je hebt geen excuus dat je ze niet kende.

§5.6 - Terms of Service & Privacy Policy

Door akkoord te gaan met deze regels, ga je ook akkoord met onze terms of service en onze privacy policy.

§5.7 - Aanvullende regelsets

Discord guild regels