This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: Official TruckersMP Rules

Oficjalne Zasady TruckersMP


Last update: 25 Sep 2022 14:39 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/705Zawartość

 • Ostatnie zmiany
 • §1 - Zasady ogólne
 • §2 - Zasady w grze
 • §3 - Zasady edycji zapisu
 • §4 - Zasady forum
 • §5 - Zrzeczenie oraz informacje

Ostatnie zmiany

 • 2022/05/04 - Zmieniono §2.2. Zaktualizowano §1.4, §2.4, §2.8, §5.3. (pełny changelog)
 • 2021/07/30 - Zaktualizowano politykę prywatności. Poprawiono zasady §2, §2.6. Dodano ograniczenia dotyczące podwójnych/potrójnych naczep do §5.1. Przeredagowano zasady §2.4, §5.2, §5.3 (pełny changelog)
 • 2021/05/28 - Zmieniono wszystkie zasady w sekcji §1. Dodano zasadę §4.5. Zaktualizowano zasady §2, §2.6, §2.8, §3, §4, §4.1, §4.3, §5.1, §5.4, §5.7 (pełna lista zmian)
 • 2021/02/14 - Zaktualizowano zasady §1.2, §1.4, §1.5, §2, §2.4, §2.6, §2.9
 • Zaktualizowano politykę prywatności. Lista zmian jest dostępna na dole polityki prywatności. Zaktualizowano zasady §4.2, §4.3, §4.4
 • 2021/01/11 - Zaktualizowano zasadę §2.9
 • 2020/12/30 - Zaktualizowano politykę prywatności. Lista zmian jest dostępna na dole polityki prywatności.
 • 2020/11/29 - Zaktualizowano zasady §1.1, §1.4, §2, §2.8, §2.9, §3, §5.1, §5.3 + zaktualizowano całą sekcję §4.
 • 2020/08/30 - Zaktualizowano politykę prywatności.
 • 2020/08/05 - Zaktualizowano zasady §1.4, §1.5, §2, §2.5, §5.1, §5.7
 • 2020/07/16 - Dodano "3.3.1 TruckersFM" do polityki prywatności
 • 2020/05/08 - Zaktualizowano zasady §1.1, §1.4, §3, §5.1
 • 2020/04/19 - Zaktualizowano zasadę §5.2
 • 2020/03/20 - Zaktualizowano zasady §2.1, §5.1
 • 2020/03/16 - Zaktualizowano zasady §1.4, §2.5, §2.6, §2.8, §2.9, §5.1, §5.3, §5.7. Usunięto wszystkie zasady dotyczące edycji zapisu, i zastąpiono je sekcją §3.
 • 2020/02/08 - Zaktualizowano zasady §1.4, §2.3, §2.5, §2.7, §2.8, §3.1, §3.4, §3.5, §5.1. Połączono zasady §3.6 oraz §3.5, Połączono zasady §3.7, §3.8 oraz §3.4. Zasada §3.9 jest od teraz §3.7.

§1 - Zasady ogólne

Zasada ta dotyczy, ale nie ogranicza się do CB Radia, czatu w grze, twojego awatara, tablic rejestracyjnych/wewnętrznych, twojej nazwy użytkownika, twojego tagu w grze i jakiejkolwiek zawartości, którą wysyłasz lub osadzasz na naszej stronie internetowej, lub forum, takiej jak obrazy, GIFy lub twój podpis na forum.

§1.1 - Konto i sprzęt

Jesteś osobą odpowiedzialną za swoje konto(a). W przypadku złamania zasad będziemy karać konto, które je złamało, bez względu na to, kto w tym czasie grał. Jesteś również osobą odpowiedzialną za sprzęt używany podczas jazdy w TruckersMP. Obejmuje to między innymi bezpieczne używanie i konserwację klawiatur, kontrolerów gier, myszy, kierownic i tym podobnych.

§1.2 - Unikanie Bana - BAN NA STAŁE

Tworzenie lub używanie innego konta w celu obejścia tymczasowego, lub stałego bana. Próba usunięcia dowodów bana w celu obejścia bana. Jeśli dowody wskazują na to, że uniknąłeś bana, personel zastrzega sobie prawo do ponownego zbanowania Cię bez powiadomienia. Dowody na unikanie bana nie mogą być ujawnione, ponieważ zawierają poufne informacje dotyczące serwera.

§1.3 - Spamowanie lub nadużywanie

Niewłaściwe używanie któregokolwiek z systemów raportowania lub komunikacji udostępnionych w serwisie TruckersMP. Może to obejmować, ale nie ogranicza się do spamowania, wielokrotnego zgłaszania użytkowników z tym samym dowodem i wykorzystywania systemu niezgodnie z jego przeznaczeniem.

§1.4 - Zgłaszanie użytkowników

Jakiekolwiek naruszenie poniższych zasad może skutkować 30-dniowym banem w systemie raportowania za pierwsze przewinienie, oraz permanentnym banem za drugie przewinienie, a także doprowadzi do odrzucenia Twojego raportu.

 • Dowody, wykorzystane w zgłoszeniu nie mogą być starsze niż 14 dni, od momentu zdarzenia.
 • Dowody, które nam dostarczysz, muszą być dostępne przez okres trwania bana plus trzydzieści dni. Dowody dla stałych banów muszą być dostępne już na zawsze.
 • Zgłoszenia z powodów wymienionych w pkt. §2 muszą zawierać dowody w postaci nagrań. Dowody o długości przekraczającej 2 minuty muszą posiadać znacznik czasu dołączony do zgłoszenia.
 • Dowody przedstawione w zgłoszeniu nie powinny być modyfikowane (przycinane, retuszowane lub zamazywane) w sposób, który wpływa na kontekst naruszenia. Filmy wideo mogą być przycinane tylko w czasie.
 • Załączone dowody mogą być wysyłane tylko do stron internetowych, które umożliwiają wyświetlenie dowodu na nich samych. Dowody, które wymagają pobrania lub weryfikacji, nie będą akceptowane.
 • Dowody nieodpowiedniego użycia języka, jakiegokolwiek podszywania się oraz nieodpowiednich treści, w czacie tekstowym muszą pokazywać otwarty cały czat.
 • Dowody zawierające obraźliwe określenia od zgłaszającego nie będą akceptowane oraz mogą skutkować zbanowaniem zgłaszającego za używanie nieodpowiedniego języka, zależnie od dotkliwości.
 • Przypadki unikania bana nie mogą być zgłaszane do TruckersMP Teamu, takie naruszenia są obsługiwane w ramach procesów wewnętrznych.
 • Nie możesz zgłaszać graczy z dowodami, które nie zostały nagrane przez Ciebie w grze.
 • Spamowanie naszego systemu raportów bezużytecznymi zgłoszeniami, wysyłanie wielokrotnie zgłoszeń używając kamery "freecam" (Kamera 0) do nagrywania lub inne podobne rzeczy nie są dozwolone.
 • Nie jest dozwolone ponowne zgłoszanie tego samego użytkownika ponownie, jeśli zgłoszenie przeciwko niemu zostało odrzucone. Skarga musi być skierowana do działu Game Moderation Management poprzez system "feedback".
 • Zgłaszanie członków TruckersMP musi odbywać się poprzez system "feedback".
 • Aby zapoznać się z podstawowymi wskazówkami dotyczącymi zgłaszania, zapoznaj się z tym artykułem.

§1.5 - Nieodpowiednie użycie języka

 • Lekkie obelgi na czacie, takie jak "idiota" czy "noob" nie są zazwyczaj karane, jednak jeśli zostaną nadużyte, będą karane.
 • Uwłaczanie bez zniewagi jest karalne. Bany lub kicki są wydawane według uznania naszego zespołu.
 • Zachowanie, które jest uważane za zastraszające lub dyskryminujące jakiegokolwiek użytkownika naszego serwisu jest niedozwolone.

§1.6 - Podszywanie się każdego rodzaju

 • Podszywanie się pod innych użytkowników, członków personelu, osobistości polityczne, organy ścigania, przywódców i władze, organizacje przestępcze jakiegokolwiek rodzaju, zachowywanie się jak ktoś, kto jest wyżej postawiony lub zachowywanie się jak członek zweryfikowanego VTC, której nie jesteś częścią.

§1.7 - Nieodpowiednia zawartość

 • Wszelkie odniesienia do narkotyków, innych nielegalnych substancji, treści pornograficznych, seksualnych lub w inny sposób nielegalnych.
 • Dyskutowanie/wyrażanie (ekstremalnych) politycznych poglądów nie jest dozwolone.
 • Udostępnianie danych osobowych innych użytkowników, w tym linków do kont w mediach społecznościowych, jest niedozwolone.
 • Błyskające i migające obrazy/GIF-y są niedozwolone. Tego typu treści mogą mieć negatywny wpływ na osoby cierpiące na epilepsję światłoczułą, które są wrażliwe na migające światła lub kontrastujące wzory jasne i ciemne.
 • Umieszczanie linków lub zapewnianie dostępu do niebezpiecznych stron, lub treści jest niedozwolone.
 • Twoja nazwa musi składać się wyłącznie ze znaków alfanumerycznych bez użycia różnych czcionek, lub stylów.

§1.8 - Prawo i piractwo

 • Nie dozwolone jest naruszanie praw międzynarodowych lub praw krajowych, które mogą mieć zastosowanie do TruckersMP.
 • Nie wolno udostępniać, przesyłać lub w inny sposób umożliwiać piractwa oprogramowania za pomocą którejkolwiek z naszych platform.

§1.9 - Moderacja z tylnego siedzenia

Zadaniem naszych moderatorów jest wyszukiwanie i identyfikowanie wykroczeń na naszych platformach, podczas gdy zarządzają oni społecznością TruckersMP. Nie należy brać spraw w swoje ręce. Jeżeli zauważysz coś, co łamie zasady, zgłoś post, temat lub użytkownika wykorzystując odpowiedni system.

§1.10 - Podżeganie

Nie wolno używać naszych platform do dostarczania treści, które zachęcają, pomagają lub w inny sposób umożliwiają innym członkom łamanie zasad TruckersMP.

§1.11 - Niejasności

Jeżeli, z jakiegokolwiek powodu, w regulaminie znajdują się terminy niejednoznaczne lub takie, które mogą być "otwarte na interpretację", kary mogą być nakładane zgodnie z interpretacją i ustaleniami kierownictwa TruckersMP. Wszelkie niejasności leżą po stronie TruckersMP, a nie poszczególnych graczy. Jeżeli taka niejasność zostanie nam zgłoszona, będziemy dążyć do jej usunięcia. Luki są traktowane w ten sam sposób, wykorzystywanie luk będzie karane w taki sam sposób, jak łamanie zasady, którą wykorzystujesz — powinieneś zgłaszać luki, a nie je wykorzystywać.


§2 - Zasady w grze

Zasady oznaczone gwiazdką (*) nie obowiązują na serwerach Arcade oraz w strefach bezkolizyjnych (No Collision Zone). Należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego i oznakowania dróg. Oznacza to, że w ETS2 należy przestrzegać europejskich przepisów drogowych i oznakowania, a w ATS - amerykańskich przepisów drogowych i oznakowania. Niestosowanie się do odpowiednich przepisów drogowych i oznakowania może skutkować karą. Sygnalizacja świetlna i znaki stopu mogą być ignorowane, jeśli w bezpośrednim otoczeniu nie ma innych użytkowników. Przekraczanie prędkości, choć dozwolone, nie jest zalecane. Przekraczanie prędkości może prowadzić do wypadków i może mieć wpływ na decyzję o karze. Nakłanianie innych graczy do wypadków nie będzie tolerowane i jest karalne. Strefy, w których znajduje się 25+ graczy uznaje się za obszary o dużym natężeniu.

§2.1 - Hackowanie/Bugowanie/Nadużywanie funkcji - BAN PERMANENTNY

Używanie jakichkolwiek narzędzi do zmiany rozgrywki, włączając w to, ale nie ograniczając się do używania konsoli w grze, trainerów lub cheat engine w celu ominięcia ogranicznika prędkości, hackowania skoków, hackowania braku kolizji lub innych podobnych rzeczy. Obchodzenie systemu automatycznego wyrzucania po stronie serwera poprzez edycję zapisów. Nadużywanie funkcji takich jak tryb ducha ("ghost mode") w celu wyrządzenia szkód innym graczom podczas łączenia się z serwerami.

§2.2 - Kolizje*

Spowodowanie lub usiłowanie spowodowania kolizji z innym graczem umyślnie lub przez zaniedbanie.

§2.3 - Blokowanie*

Ograniczanie drogi przejazdu użytkownika, blokowanie wjazdów na autostrady lub innych punktów wjazdowych, lub inne podobne działania. Nie użycie funkcji serwisowej (F7+Enter) w razie potrzeby może skutkować karą.

§2.4 - Jazda pod prąd / Niewłaściwe wyprzedzanie*

Jazda po drodze w niewłaściwy sposób. Wyprzedzanie innego gracza po niewłaściwej stronie lub wyprzedzanie w obszarze o ekstremalnie niskich FPS i/lub w obszarach o dużym natężeniu ruchu i/lub powodujących wypadek lub powodujących zagrożenie dla innych graczy. Dotyczy to również wyprzedzania na jakiejkolwiek drodze z jednym pasem ruchu w każdym kierunku, gdzie jest nadmierny ruch, np. korek.

§2.5 - Lekkomyślna jazda*

Jazda w taki sposób, który jest uważany za niebezpieczny i który naraża innych graczy na niebezpieczeństwo. Obejmuje to, ale nie jest ograniczone do: jazdy tyłem, ignorowania sygnalizacji świetlnej lub znaków drogowych, przekraczania prędkości, ścigania się z innymi użytkownikami (z wyjątkiem torów wyścigowych w Tucson, Phoenix i Södertälje (ProMods)). Jazda poza granicami mapy lub w obszarach, które nie są objęte mini mapą/GPS. Ukryte drogi, które celowo stanowią część mapy, nie są uwzględniane. Możesz korzystać z tych dróg. W modyfikacji ProMods możesz jeździć po odblokowanych drogach lub ścieżkach. Próba użycia opóźnienia (desync lag) lub szybkiego zapisu (quicksave) w celu uszkodzenia pojazdu innego użytkownika. Używanie trybu ducha do przejeżdżania przez korki.

§2.6 - Niewłaściwe zarządzanie konwojem / nadużywanie samochodów*.

Oczekuje się, że konwoje będą przestrzegać wszystkich zasad TruckersMP, nie zakłócając normalnego ruchu drogowego. Piloci konwojów nie mogą zwalniać, blokować, kontrolować ruchu, działać jako członkowie personelu lub w inny sposób nadużywać malowania pilota. Zabrania się wprowadzać konwoju w gęsto zaludnione obszary: Okolice kamieniołomu w Kirkenes (mapa ProMods), droga z Duisburga do Calais, oraz w miastach Calais i Duisburg. Więcej niż 5 graczy jadących razem jest klasyfikowanych jako konwój.

§2.7 - Serwery eventowe

Wszystkie zasady obowiązują na każdym serwerze eventowym, chyba że zatwierdzono tymczasowy regulamin dla danego wydarzenia.

Wymagania dotyczące serwerów eventowych można znaleźć tutaj.

Tymczasowe zasady dotyczące eventów można znaleźć tutaj.

§2.8 - Jak wystawiane są bany

 • Pierwsze 3 bany są przyznawane według uznania członka zespołu.
 • Czwarty ban trwa trzydzieści dni.
 • Piąty ban trwa dziewięćdziesiąt dni.

Wszystkie bany starsze niż 12 miesięcy w momencie wydawania nowego bana są ignorowane, okres 12 miesięcy jest okresem "wygaszania" bana. Przedłużenie bana jest oparte na aktywnych (nie starszych niż 12 miesięcy) banach i w momencie wygaśnięcia jakiegokolwiek z poprzednich banów, długość nowego bana nie zostanie zmieniona. Jeśli w swojej historii banów posiadasz przynajmniej dwa aktywne bany które zostały już przedłużone ze względu na ten punkt, członkowie zespołu przedłużą twojego następnego bana do dziewięćdziesięciu dni, niezależnie od tego, ile banów miałeś w ciągu ostatniego roku. Bany, które są przedłużane z powodu czwartego lub piątego bana nie mogą być usunięte, są one ściśle trzydziestodniowe lub dziewięćdziesięcio dniowe.

§2.9 - Bany wydawane przez Zarząd Moderacji Gry

Jeżeli Game Moderation Management uzna, że użytkownik dołącza do TruckersMP wyłącznie w celu łamania regulaminu, "§2.8 - Jak wystawiane są bany" może zostać pominięty, a długość bana będzie zależała od uznania Game Moderation Managementu. Zgodnie z naszymi Warunkami Świadczenia Usług administracja ma prawo do ponownego wykorzystania dowodów przesłanych w naszych raportach. W szczególnych przypadkach Game Moderation Management zastrzega sobie prawo do zachowania dowodów bana w tajemnicy po zapoznaniu się z nimi przez zbanowanego gracza.


§3 - Zasady edycji zapisów

Powodowanie ekstremalnych lagów lub awarii gry poprzez edycję save'ów jest niedozwolone. Ekstremalne lagi nie będą występować z powodu zduplikowanych części, chyba że ich ilość jest naprawdę nadmierna. Jeśli edytujesz zapisy, aby stworzyć bardzo długą kombinację naczep, ale nie możesz jej bezpiecznie obsługiwać, możesz zostać zbanowany za lekkomyślną jazdę i/lub blokowanie i zaleca się usunięcie danej modyfikacji. Jeśli Game Moderation Management uzna, że twoja modyfikacje szkodzą naszym serwerom lub negatywnie wpływają na innych graczy, możesz zostać zbanowany do czasu usunięcia modyfikacji.


§4 - Zasady dotyczące tylko forum

§4.1 - Profile forum

Podpisy - Dozwolone jest umieszczanie wielu obrazków, o ile ich rozmiar nie przekracza 150kb, wyłączając hosting na zewnętrznych stronach. Łączna wysokość obrazków nie może przekraczać 150 pikseli.

§4.2 - Tematy na forum, posty, aktualizacje statusu i prywatne wiadomości

 • Tytuły muszą być opisowe w stosunku do treści tematu.
 • Odpowiedzi niezwiązane z tematem, lub odpowiedzi w innym języku niż język danego pod forum będą usuwane, chyba że zaznaczono inaczej.
 • Tematy mogą być komentowane, w celu przeniesienia go na początek listy aktywnych wątków tylko raz na 3 dni. Niepotrzebne komentowanie tematów nie jest dozwolone, chyba że post wnosi coś nowego do tematu.
 • Dyskutowanie o karach, zgłoszeniach, biletach, apelacjach, aplikacjach jest zabronione, włączając w to skargi na personel.
 • Handel lub sprzedaż jakichkolwiek dóbr fizycznych/cyfrowych jest zabroniona. Dozwolone jest dzielenie się prezentami i nieużywanymi kluczami do gier.
 • Zabronione jest umieszczanie linków do zbiórek pieniędzy, chyba że zostało to zatwierdzone przez zarząd. Obejmuje to, ale nie ogranicza się do linków do osobistych funduszy, zewnętrznych głosów, pracy w prawdziwym życiu i organizacji charytatywnych.

§4.3 - Użycie/zastosowanie kategorii

 • Opis przeznaczenia lub użycia kategorii forum może być znaleziony w opisie kategorii, włączając w to wszelkie wyszczególnione zasady lub wymagania. Informacja ta będzie umieszczona w opisie kategorii, nad jej zawartością lub w temacie przypiętym do kategorii. Podkategorie mają te same zasady i wymagania co kategoria nadrzędna, chyba że ustalono inaczej.
 • Gdy kategoria ma określony format, przestrzeganie go jest obowiązkowe, chyba że ustalono inaczej. Formaty są podawane w taki sam sposób jak reguły specyficzne dla kategorii.

§4.4 - Tłumaczenie treści na inne języki.

 • Treści publikowane przez TruckersMP mogą być tłumaczone tylko przez Translation Team.
 • Dozwolone jest tłumaczenie treści społeczności na inny język, pod warunkiem, że przetłumaczony temat zachowa oryginalną jakość nawet po przetłumaczeniu.
 • Dodatkowo, jeśli przetłumaczony temat ma niską jakość tłumaczenia lub został przetłumaczony za pomocą narzędzia do tłumaczenia online, obsługa zastrzega sobie prawo do usunięcia/ukrycia takich tematów.

§4.5 - System kar na forum

 • Pierwsze 2 przewinienia skutkują słownymi ostrzeżeniami stosowanymi przy użyciu systemu Bezpośrednich Wiadomości, bez żadnych dodatkowych ograniczeń.
 • Trzecie przewinienie skutkuje 1 punktem ostrzeżenia na Twoim koncie, bez dodatkowych restrykcji, chyba że zostanie to uznane za konieczne.
 • Czwarte wykroczenie skutkuje 1 punktem ostrzeżenia z 7-dniową moderacją treści.
 • Piąte wykroczenie skutkuje 1 punktem ostrzeżenia z 14-dniowym ograniczeniem treści.
 • Szóste wykroczenie skutkuje 1 punktem ostrzeżenia z trwałym ograniczeniem treści.

Niektóre przewinienia mogą skutkować jedynie ukryciem/usunięciem Twoich treści, bez żadnych ostrzeżeń. Decyzja o tym, jaka kara jest odpowiednia w danej sytuacji, należy do Community Moderatora.

Moderacja treści - Podczas tego okresu czasu wszystkie Twoje posty/komentarze są sprawdzane przez moderatora, zanim zostaną oficjalnie opublikowane.

Ograniczenie treści - Podczas danego okresu czasu nie możesz pisać żadnych treści na forum. Ograniczenie to może być stałe.

Community Moderation Management zastrzega sobie prawo do zastosowania bardziej surowych ograniczeń lub odebrania Ci dostępu do forum w dowolnym momencie, jeśli uzna to za konieczne. Może to być również zrobione przez Community Moderatorów za zgodą zarządu.


§5 - Zrzeczenie się odpowiedzialności i informacje

§5.1 - Auto-Kick z serwera

 • Ping - Jeśli Twój ping wynosi więcej niż 600ms, zostaniesz wyrzucony/wyrzucona z serwera, aby uniknąć problemów z desynchronizacją u innych graczy. Sprawdzany ping jest liczony jako średnia.

 • Z dala od klawiatury (AFK) - brak aktywności przez ponad 10 minut.

 • Samochód z naczepą - Przyczepienie naczepy do samochodu (nie dotyczy przyczepy kempingowej).

 • Ciężarówka z przyczepą - Podczepienie przyczepy do ciężarówki (dotyczy tylko przyczepy kempingowej).

 • Światła - Światła muszą być zawsze włączone w godzinach od 21:00 do 05:00.

 • Nieobsługiwane akcesoria - Używanie akcesoriów policyjnych lub innych nieobsługiwanych elementów (przyczepy z Special Cargo DLC dla ETS2 i ATS).

 • Local Mods - Używanie lokalnych elementów, takich jak dźwięki i akcesoria do modeli, które korzystają z katalogu /home (nie dotyczy to "addon hookups").

 • Nadmierna ilość akcesoriów - Używanie nadmiernej ilości elementów edytowanych w zapisie.

  • Maksymalna ilość akcesoriów na ciężarówkę: 100
  • Maksymalna ilość akcesoriów na przyczepę: 50
  • Maksymalna ilość "hookupów" na akcesorium: 25.
 • Za duża ilość przyczep - Użycie zmodyfikowanej kombinacji przyczep/naczep z więcej niż 3 częściami dla ETS2 lub 5 częściami dla ATS spowoduje, że serwer wyrzuci Cię, niezależnie od lokalizacji na mapie.

 • Ograniczanie ruchu - Używanie podwójnych lub potrójnych przyczep w pobliżu kamieniołomu Kirkenes (mapa ProMods).

 • Ujemna masa ładunku - Używanie przyczepy/naczepy o masie mniejszej niż 0.

 • Mieszanie elementów pojazdów - Używanie części samochodowych na ciężarówce, części ciężarówki na przyczepie lub części samochodowych na przyczepie i odwrotnie w każdym przypadku.

§5.2 - Personel i TruckersMP.

Personel zastrzega sobie prawo do wyrzucenia lub zbanowania użytkownika z serwerów TruckersMP w dowolnym momencie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Kierownictwo projektu ma prawo do zwolnienia poszczególnych osób z przestrzegania zasad w szczególnych okolicznościach. Z serwera, modyfikacji i pomocy personelu za darmo może skorzystać każdy, i w tym sensie, każdy jest gościem na serwerach i jest to przywilej, który może być usunięty w każdej chwili. Żadna forma prześladowania lub obrażania innych członków, lub członków zespołu nie będzie dozwolona. Zastrzegamy sobie prawo do odebrania Ci prawa dostępu do serwerów w dowolnym momencie i według naszego uznania. Należy pamiętać, że twórcy modyfikacji TruckersMP nie są powiązani z SCS w żaden sposób, w żadnej formie. Pracownicy TruckersMP mogą być zwolnieni z przestrzegania tych zasad, jeśli uznają to za konieczne dla swoich obowiązków.

§5.3 - Odwoływanie się i składanie skarg

Jeśli cię zbanowano, masz prawo odwołać się od bana za przez system apelacji (appeal system) - Jeśli uważasz, że Twoje odwołanie od bana nie zostało rozpatrzone prawidłowo lub chcesz złożyć skargę na członka personelu, skorzystaj z naszego systemu "feedback". Przed skorzystaniem z niego, Twoja apelacja od bana musi zostać zaakceptowana, zmieniona lub odrzucona. Feedback system jest Twoją ostateczną opcją. Każda decyzja podjęta przez wysoko postawiony personel będzie ostateczna i nie będzie można się od niej odwołać w inny sposób. Jakiekolwiek nadużycie systemu opinii może skutkować blokadą korzystania z niego. Dowody na bany muszą być dostępne przez okres trwania bana plus trzydzieści dni. Nie ma możliwości skontaktowania się z pracownikami TruckersMP w sprawie banów, które wygasły ponad czternaście dni temu lub w sprawie reportów rozpatrzonych ponad 14 dni temu. Zażalenia nie mogą być rozpatrywane prywatnie z członkami personelu. Aby złożyć skargę lub odwołać się od kary, należy skorzystać z odpowiedniego systemu.

§5.4 - Zasoby i logo TruckersMP.

Nasze zasoby, w tym nasze logo, są chronione prawem autorskim. Użytkownik może używać naszego logo zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi marki (brand guidelines).

§5.5 - Zmiana niniejszych zasad

TruckersMP może zmienić te zasady w dowolnym momencie. Jeśli jedna z tych zasad nie ma już zastosowania, pozostałe nadal będą miały. Używając naszej modyfikacji, zgadzasz się na wszystkie te zasady. Nie możesz używać wymówki, że o nich nie wiesz.

§5.6 - Warunki korzystania z usługi i polityka prywatności.

Zgadzając się na te zasady, zgadzasz się również na nasze warunki świadczenia usług (terms of service) oraz naszą politykę prywatności (privacy policy).

§5.7 - Dodatkowe zestawy zasad

Regulamin Discorda TruckersMP Zasady czatu na Twitchu VTC System: Zasady System Eventów - Przegląd


Współtwórcy:

[GTW] Kavson
arusf2011 [PL/EN]
BoSsik2
Error_
karnet
Meitt
szykaro23