Richtlijnen voor reporten op de website

Last update: 18 Nov 12:00 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/534


Er is veel verwarring ontstaan over het bewijs en wat er als geldig bewijs wordt geaccepteerd en waar we naar kijken als spelers een report uitbrengen op onze website. Dit is iets waar u naar kan refereren als het gaat over de manier waarop u uw reports een grotere kans kan laten maken om geaccepteerd te worden. Reports worden als eerste in, eerste (FIFO) uit behandeld. Dat betekent dat oudere reports worden behandeld voordat nieuwere behandeld worden. Wees geduldig, want onze report nummers fluctueren en de doorlooptijden kunnen variëren. Het vragen van Staffleden om uw report te controleren wordt niet getolereerd.

Houd er rekening mee dat dit slechts richtlijnen zijn en geen regels. Om de regels te bekijken, zie §1.4 hier. Als er iets gebeurt dat tegen deze richtlijnen ingaat, wilt dit niet noodzakelijkerwijs zeggen dat uw report onjuist is.

Wat voor bewijs moet ik leveren?
Voor bijna alle overtredingen hebben we videobewijs nodig. Wanneer u ons bewijs levert, moet u dit opnemen. Dit betekent dat u de stream of video van een andere gebruiker niet kan knippen en er een report van maken. Bewijzen mogen op geen enkele manier worden bijgesneden, bewerkt of vervaagd. Video’s kunnen alleen worden bijgesneden voor tijd door het filteren van irrelevante inhoud voor het incident in kwestie. Ook moeten video’s die langer dan 5 minuten duren een tijdstempel bevatten van de plaats van het incident in de video. Voor videobewijs moeten we duidelijk de naam en ID van de speler zien. Daarom moeten de video’s in een zodanige kwaliteit worden opgenomen zodat de gebruikersnamen en in-game ID’s duidelijk leesbaar zijn.

Strafbare feiten die videobewijs vereisen zijn als volgt:

 • Rammen
 • Blokkeren
 • Spookrijden
 • Ongepast Inhalen
 • Roekeloos Rijden
 • Ongepast Konvooi Management / Misbruik Van Auto
 • Hacken Racing CB-misbruik / Beledigen over de CB

Strafbare feiten die fotobewijs kunnen hebben, zijn onder andere:

 • Beledigend in tekst chat (de volledige chat moet open zijn voor context)
 • Ongepaste Naam / Tag / Avatar
 • Auto met aanhangwagen (auto en aanhangwagen moeten duidelijk worden weergegeven, bij voorkeur met naam boven aanhangwagens ingeschakeld)
 • Buitensporig Save Editing

Als u hier geen strafbaar feit ziet, kunt u best videobewijs hebben, omdat videobewijs altijd de voorkeur heeft en eerder geaccepteerd wordt dan fotobewijs. (Houd er rekening mee dat alle hierboven genoemde strafbare feiten niet altijd kunnen leiden tot een verbanning. Dit zijn slechts voorbeelden van strafbare feiten waarvoor videobewijs nodig is.) Houd er ook rekening mee dat sommige regels die van toepassing zijn op de Simulatie Servers niet van toepassing zijn op de Arcade Servers. U kunt de verschillen lezen via onderstaande link.

TruckersMP Regels

Wat is ‘/pinfo’ en moet het in mijn bewijs zitten?
Het command /pinfo [ID] is een command dat eht TruckersMP & Steam ID van een speler laat zien wanneer je een speler zijn in-game ID invoert. Dit command is vooral handig voor het identificeren van spelers in een grote menigte of wanneer er spelers zijn met vergelijkbare namen. Bij het reporten van een speler is het niet verplicht dit command in het bewijs als een aparte screenshot toe te voegen, maar het is sterk aanbevolen om dit command toe te voegen, omdat dit bevestigt dat de speler die u report degene in de video is. Als de speler het spel verlaten heeft voordat u het command kan gebruiken, maak je geen zorgen, ja kan nog steeds je report indienen, maar er is meer kans dat u de verkeerde ID krijgt bij het reporten van de gebruiker, wat betekent dat je report kan geweigerd worden.

Hoe lang moet mijn videobewijs duren?
Wanneer we kijken naar de lengte van het videobewijs, zoeken we naar bewijs tussen de 15 seconden en 1 minuut voor een report voor een speler. Een video die korter is dan 5 seconden kan aanzien worden als onvoldoende bewijs, omdat het niet voldoende is om de situatie te laten zien om een conclusie te nemen over de fout van de speler. Als uw bewijs langer dan 1 minuut en 30 seconden duurt, willen we graag dat er in de beschrijving tijdstempels worden opgenomen met betrekking tot het tijdstip waarop de incidenten zich voordoen. Reports zonder een tijdstempel kunnen geweigerd worden omdat er te lange bewijzen zijn.

Welke website moet ik gebruiken om mijn bewijs te uploaden?
Er zijn 3 hoofd sites waar we de voorkeur aan geven voor het uploaden van video’s door spelers. YouTube, Plays.tv en Vimeo zijn de meest gebruikte sites. Voor afbeeldingen zijn Imgur en Lightshot aanvaardbaar. Afhankelijk van waar u woont, heeft u echter soms geen toegang tot deze sites. Alterrnatieve sites zoals DailyMotion, VidMe en Google Drive zijn ook allemaal aanvaardbaar. Als u gebruik kunt maken van één van de hierboven genoemde sites, hebben we liever dat u deze sites gebruikt. Houd er rekening mee dat we geen bewijs downloaden. Elke site die ons verplicht om het bewijs te downloaden, zal uw report automatisch geweigerd worden omdat het downloaden van bewijs een veiligheidsrisico inhoudt.

Wat als ik meerdere spelers moet reporten?
Als u meerdere spelers moet reporten met één of meerdere video’s, maak dan één report aan per speler. Dit zorgt ervoor dat uw reports correct en efficiënt worden behandeld. Vergeet ook niet om tijdstempels toe te voegen als uw bewijs meerdere incidenten bevat waarbij u betrokken was.

Hoe lang moet mijn bewijs beschikbaar zijn?
Uw bewijs moet beschikbaar zijn tot minstens 1 maand na het verstrijken van de ban. Dus als een speler die jij hebt gereport verbannen is en de ban verloopt op 1 januari, dan moet uw bewijs beschikbaar zijn tot 1 februari. Als uw bewijs niet beschikbaar is voor deze lengte, kan de ban worden verwijderd van zijn profiel en kan de speler zijn verbanning opgeheven worden afhankelijk van wanneer het bewijs verwijderd is. Dit is ook de reden waarom u geen gebruik zou moeten maken van bewijsmateriaal van andere mensen, aangezien u niet kan garanderen dat zij beschikbaar zijn voor de vereiste duur. Bovendien is het een schending van het auteursrecht als u de inhoud van iemand anders zonder hun toestemming voor andere doeleinden gebruikt. Voor meer informatie zie §1.4 van onze regels dat gedetailleerde eisen bevat met betrekking tot het reporten van andere spelers.

Wat als ik een Staflid van TMP wil reporten?
Als u een report wilt indienen tegen een lid van het TMP-Team, moet u dit doen via het Feedback Systeem. Daar kunt u een beschrijving en eventueel relevant bewijsmateriaal geven. Als u vragen heeft over ons ebsite report systeem, bekijk dan de handleiding en veelgestelde vragen hier.

Author

IethaI

I am lethal, but don't worry I am not lethal.

Owner/Manager of International Trucking Family

Community Manager of FreightFM

Community Director of Positive Action

Bot Developer for Convoys Online