This article is outdated!

This article has not been updated to its original version! For the most recent information, forward yourself to the original article: TruckersMP Ranks

Hodnosti TruckersMP


Last update: 20 Apr 18:43 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/1193Většina z Vás pravděpodobně zajímá struktura našeho staffu, kdo je zodpovědný za co a co se děje "za oponou". Nejdříve bychom Vám ale rádi připomněli, že každý, kdo je součástí TruckersMP, odvádí svou práci dobrovolně a bez nároku na honorář. V tomto smyslu do tohoto projektu věnujeme svůj volný čas, což znamená, že některé procesy mohou trvat déle, protože se musíme ujišťovat, že Vám přinášíme tu nejlepší možnou kvalitu.

Jako první zde máme obrázek s strukturou našich hodností našeho staff týmu (Pro zvětšení obrázku na něj klikněte): img

Tento graf znázorňuje komunikaci v týmu, ne týmovou hierarchii. Jak si můžete všimnout, máme poměrně komplikovaný systém. Proto se právě teď vrhneme na podrobnosti!


Upper Staff

img | Game Producer

Game Producer je zodpovědný za správu vývoje a obsahu projektu. Vedou vývoj nadcházejících funkcí/projektů a zároveň mezi Developery určují prioritu každého úkolu. Jsou zodpovědní za jednání s potencionálními partnery, za obecné problémy s licencováním/legalitou či za zákulisní technické problémy. Dohlíží na produkci a vývoj TruckersMP. Pro zajištění rovnoměrného vývoje úzce spolupracují s Project Coordinatory. Game Producer má stále podíl na komunikaci s komunitou, jelikož je mimo jiné zodpovědný za správu Patreon kampaně a za komunitní návrhy.

img | img | img | Developer

Developeři jsou lidé, kteří vyvíjejí mod, tj. píší kód multiplayeru (klient/server/ostatní) nebo vyvíjejí webovou stránku a fórum - pracují se servery a databázemi. Pokud jste ve hře nebo na webových stránkách objevili chybu, která způsobuje zvláštní situace či pády a ještě si ji nikdo nevšiml, můžete pomocí Support systému kontaktovat náš Support tým a Developeři se o ní postarají. Dodatečně jsou tito lidé zodpovědní za implementaci nového obsahu od Add-On týmu a také speciálních modifikací pro události do hry. Developeři jsou rozděleni do třech pod-hodností: Game Developer, DevOps a Web Developer.

img | Project Coordinator

Project Coordinatoři se specializují na vedení projektu a jeho staffu. Rozhodují, kterým směrem se projekt vydá, řeší problémy se staffem či managementem jednotlivých týmů. Plánuje nové funkce/projekty pro TruckersMP (funkce na webu, možnosti ve hře, atd.) a činí složitá rozhodnutí v souladu s budoucností TruckersMP. Soustředí se také na komunitu, pro kterou tvoří Q&A a průzkumy. Stará se o pochvaly/stížnosti na managery týmů a projektu jako takového. Lidé s touto rolí umí výborně komunikovat - každodenně pracují s Game Producery, Developery a Managery.

img | Service & Data Analyst

Service and Data Analyst je zodpovědný za analyzování TruckersMP procesů a procedur a vyhledávání nedostatků v našich službách pro jejich následné vylepšení. Po těchto analýzách navrhuje vylepšení pro zlepšení zážitku jak pro hráče, tak pro tým. Mimo jiné Service and Data Analyst poskytuje interní a veřejné přehledy o tom, jak si tým a komunita vede.

img | img | Add-On Manager

Add-On Manageři se starají o Add-On Team. Kontrolování a hodnocení práce Add-On teamu na mapách a módech patří k hlavním náplním této role. Vylepšování stávajících systémů a obsahu je taky jedna z jejich hlavních aktivit. Pokud Vás napadlo něco, co rozhodně musí být součástí TruckersMP, může kontaktovat právě tyto lidi. Tak jako u manažerů ostatních týmů i tito lidé přihlíží na nábory, aby se ujistili, že nový lidé disponují dostatečnými kvalitami a aby TruckersMP mohlo být ještě lepší.

img | img | Community Manager

Community Manageři jsou zodpovědní za dobré vztahy mezi komunitou a staff týmem. Odpovídají na spousty ticketů zpětné vazby ohledně komunity na webových stránkách a zajišťují, aby se hráči bavili. K tomu komunikují s lidmi na sociálních médiích, jako je Twitter, Facebook a Discord. Spolupracují s Media a Event Managementem na propagaci událostí nebo projektů, aby se mód více zalíbil komunitě. Pokud kdykoli máte nějaký problém, vždy můžete kontaktovat Community Managera a oni se vynasnaží Vám pomoci. Tito manageři Vás informují o nových aktivitách, událostech a ostatních novinkách psaním blogů nebo oznámení na výše zmíněných platformách. Všechno okolo VTC, jako je moderování VTC systému a verifikace je také jejich práce. Community Management je také zodpovědný za pozitivní náladu. Pokud máte problém s trestem nebo zpětnou vazbou, neváhejte je kontaktovat. Mějte ale na paměti, že stížnosti týkající se banů řeší Game Moderation Manageři.

img | img | Support Manager

Support Manageři pracují se Support systémem a kontrolováním sekcí s pomocí na fóru nebo již zmíněného systému zajišťují, aby bylo lidem správně napomáháno. Jako manažeři týmu mají na starost náborová období Support týmu, nabírání nových Support Trainees a organizaci povýšení na Trial Support a/nebo Full Supportery. Jakékoliv stížnosti ohledně Support týmu TruckersMP budou řešeny těmito lidmi a tickety zpětné vazby ohledně supportu jsou také záležitostí této role. Pokud máte nějaké otázky či problémy, neváhejte je kontaktovat.

img | img | Community Moderation Manager

Community Moderation Manageři se starají o všechny moderační stížnosti na fóru, Discordu a komunitu. Tým Community Moderátorů je pod kontrolou těchto manažerů, a proto bude nábor prováděn jimi. To zahrnuje vybírání nových Community Moderator Trainees a následné zajišťování jejich tréninku, aby komunita obdržela tu nejlepší možnou moderaci. Ujišťují se, že na moderování fóra a Discordu jsou vybíráni vhodní lidé. Pokud máte nějaké problémy či otázky ohledně moderace, které se netýkají hry, můžete odeslat ticket zpětné vazby a tento bude vyřízen právě těmito lidmi.

img | Media Manager

Media Manageři pracují s Media Teamem a ujišťují se, že nový obsah je vytvářen a publikován dle našich vysokých nároků, například videa, obrázky a podobně. Dodatečně tito manažeři dohlížejí na hladký průběh náborů do Media týmu - Vybírají vhodné lidi to našeho týmu. Během oficiálních konvojů nebo událostí se ujišťují, že je jejich tým na scéně a že sbírá úžasné záběry pro vzpomínky na sociální média nebo pro oslavení úspěšné události.

img | img | Game Moderation Manager

Game Moderation Manageři jsou odpovědní za každého v Game Moderation týmu, ať už jsou Game Moderation Trainees, Report Moderatoři, Game Moderatoři, Traineři či Leadeři. Tato role je dodatečně zodpovědná za oficiální herní pravidla, u kterých se ujišťuje, že jsou spravedlivá a aktualizována. Pokud věříte, že jste se stali obětí nesprávného zacházení členem tohoto týmu, nebo pokud chcete o členu tohoto týmu zanechat zpětnou vazbu, či si stěžovat na vyhození ze hry či ban, zamítnuté nahlášení nebo cokoli jiného ohledně herního aspektu TruckersMP, kontaktováním Game Moderation Managerů nic nezkazíte!

img | img | Event Manager

Event Manageři řeší vytváření a organizaci veřejných a interních staff událostí. Vše ohledně událostí řeší oni. Zajišťují, aby Event Team nakládal s úkoly Convoy Controlu tak, jak má. Společně s Media a Community Managementem koordinují týmové úkoly tak, aby byli všechna propagace a přípravy hotovy včas. Nakonec Event Manageři spravují sekci žádostí o event server, kde přidělují servery k událostem a schvalují dočasná pravidla událostí. Všechny otázky ohledně oficiálních TruckersMP událostí nebo žádostí o event server by měli být směřovány na ně.

img | img | Translation Manager

Translation Manageři jsou ve vedení všech našich Translatorů. Ujišťují se, aby všechen vydaný obsah byl pro komunitu k dispozici v různých jazycích! Příspěvky, blogy a ostatní obsah bude k dispozici v jiných jazycích, aby každý z komunity věděl, co se na TruckersMP právě děje. Translation Manageři mají zkušenosti s prací s více jazyky. Jakékoliv stížnosti o překladech by měly být směřovány na ně. Translation Manageři se dodatečně pro zajištění pokrytí co nejvíce jazyků a rovnoměrně rozdělené práce starají o nábory nového staffu.


Staff

img | Game Moderator Leader

Game Moderator Leadeři vypomáhají Game Moderation Managerům tím, že jsou ve vedení menších podskupin Game/Report Moderatorů. Game Moderator Leader kontroluje jejich aktivitu, trénuje je a poskytuje pomoc a tipy pro každého Game/Report Moderatora, který ji potřebuje. Jelikož se tato hodnost stará převážně o interní záležitosti, neměli byste těmto lidem psát.

img | Game Moderator Trainer

Game Moderator Traineři jsou zodpovědní za trénink našich nových Game Moderation Trainees. Poskytují trénink, který je složen z povinností Game Moderatora, rozdávají testy a příklady pro nováčky a učí je, jak se vypořádat s reálnými situacemi, na které mohou během své práce narazit. Jakmile Game Moderation Trainees dokončí svůj trénink, poskytují jim podporu, rady a zpětnou vazbu a poskytují pomoc Report/Game Moderatorům, pokud ji potřebují. Podobně jako u Game Moderator Leadera i tato hodnost řeší pouze interní věci.

img | Game Moderator

Game Moderatoři jsou zodpovědní za moderování našich serverů teleportováním, vyhazováním a banováním hráčů, kteří jednají v rozporu s oficiálními pravidly. Tato hodnost pracuje jak s nahlášeními na webu, tak s nahlášeními ve hře. Kontrolováním nahlášení a udělováním banů, pokud je to nutné, udržují naše servery v bezpečí od trollících hráčů. Dodatečně k hernímu systému nahlašování máme systém nahlašování na webu, ve kterém můžete za předpokladu, že máme dostatečné důkazy, odeslat důkaz o hráčích, kteří jednají v rozporu s pravidly jako jsou narážení do hráčů nebo blokování dálnice. Nahlášení na webu jsou pro Game Moderatorovu práci stejně důležitým aspektem jako nahlášení ve hře, každé nahlášení bude zkontrolováno. Kvůli velkému vytížení systému může vyřízení nahlášení chvíli trvat, proto byste měli být trpěliví a na webu kontrolovat indikátor vytíženosti systému.

img | Report Moderator

Report Moderatoři pracují s nahlášeními na webu a s odvoláními na bany, které udělí. Report Moderátoři nemají pravomoci ve hře, ale pracují pouze na nahlášeních na webu, aby si udělali představu o tom, jaké to bude jako Game Moderator a také aby nabyli zkušeností s různými situacemi, které mohou ve hře nastat. V tomto významu získají potřebný trénink a zkušenosti, aby se po získání herních pravomocí a povýšení na Game Moderatora mohli rozhodovat rychleji.

img | Game Moderation Trainee

Game Moderation Trainees jsou ti, kteří se přihlásili o hodnost Game Moderator, ať už z řad týmu či z veřejnosti. Game Moderation Trainees musí projít tréninkem, aby se stali Report Moderatory, případně Game Moderatory. Pár dní tréninku základních principů jsou hlavní náplní této hodnosti. Mimo to se také učí se systémy, se kterými jako Game Moderatoři pracují. Game Moderator Trainer, která se stará o Game Moderation Trainee, na tohoto člověka převádí všechny své vědomosti. Každá otázka je zodpovězena tak, aby Game Moderation Trainee, jakmile jim budou uděleny práva, byl připraven pracovat na nahlášeních a odvoláních na webu.

img | Support

Support je v týmu velmi důležitá role, jelikož tito lidé poskytují technickou podporu těm uživatelům, kteří ji nutně potřebují. Začínajíc jako Support Trainee se pod dohledem Support Managementu naučí své práci a vyplní test, u kterého se ukáže, zdali budou pro Support Team důležitou součástí. Po tomto testu se z nich stane Trial Support. S touto hodností pomáhají lidem na fóru, Discordu a v systému podpory. Pokud se po zapnutí Vaší hry nemůžete přihlásit, zobrazuje se Vám chyba nebo máte jiné technické problémy, můžete odeslat ticket a oni Vám pomohou co nejdříve budou moci.

img | Trial Support

Trial Support je role, kterou lidé musí projít předtím, než se stanou plnohodnotným členem Support týmu. Během této doby se Trial Supporteři učí vše o jejich práci a také jak odpovídat lidem s technickými problémy. Pokud budete mít problémy, postarají se o Váš ticket v podpoře nebo zodpoví Vaše otázky na fóru. Podobně jako u Report Moderatorů a Trial Translatorů je i tato hodnost navržena, aby v ní lidé mohli získávat zkušenosti a zkusili si své povinnosti před tím, než se stanou plnohodnotným členem Support týmu.

img | Support Trainee

Support Trainees jsou ti, kteří se přihlásí do Support týmu, ať už stávající člen týmu či z někdo z veřejnosti. Každý musí projít touto hodností, aby se naučil, jak si udržet profesionalismus a jak, jakožto Trial a Full Support, provádět jejich budoucí povinnosti. Jejich tréninky vede Support Management.

img | Translator

Translatoři mají na starost překládání obsahu a příspěvků pro komunitu. Zajišťují, že komunita ví, co se na TruckersMP právě děje. Jsou experti na jazyky, kterými mluví. Pracují pod dozorem Translation Managerů a pomáhají komunitě. Jejich práci možná nelze vidět napřímo, ale jsou vždy zaneprázdněni překládáním.

img | Trial Translator

Trial Translatoři jsou ti, jenž se přihlásili do Translation Teamu, ať už z řad veřejnosti či staffu. Každý nový člen Translation Teamu musí touto rolí projít, aby během této doby zdokonalil své schopnosti. Jejich práce je kontrolována Translation Managementem, aby se před publikováním každého překladu zajistila jeho kvalita..

img | Add-On Team

Členové Add-On Teamu dělají to samé, co jejich manažeři. Hlavní náplní práce tohoto týmu je mapování a módování a v tomto smyslu poskytují komunitě úžasné výtvory, které vylepší zážitek z hraní na TruckersMP. Jejich práci můžete zahlédnout na speciálních TruckersMP událostech, do kterých připravili vlastní obsah a modely.

img | Event Team

Event Team zajišťuje hladký průběh našich událostí naváděním hráčů na našich oficiálních událostech. Pomáhají také s počátečním plánováním těchto událostí. Načítání uložených pozic a účast v Convoy Control je také hlavní náplní tohoto týmu. Zkušenost s plánováním událostí jsou vždy potřeba, a proto tito lidé toho ví hodně a mohou pomoci kde je potřeba, aby se zajistil co možná nejplynulejší průběh událostí.

img | Community Moderator Leader

Community Moderator Leadeři dohlíží na trénink nových Community Moderator Trainees, aby se zajistilo, že budou připraveni na moderování různých platforem naší komunity, od Discordu po fórum. Společně s Community Moderation Managementem pro zajištění kvalitní moderace monitorují a kontrolují práci Community Moderatorů, aby jejich práce vyhovovala standardům, které jsou položeny během tréninku.

img | Community Moderator

Hodnost Community Moderator pokrývá dodatečné pod-hodnosti. Pod tuto hodnost patří Discord Moderatoři, Forum Moderatoři a Stream Moderatoři. Každý z nich se soustředí na svou platformu. Community Moderatoři dle potřeby pracují s jednou z těchto platforem a zajišťují, aby každý dodržoval pravila. Při porušení pravidel bude uděleno patřičný trest. Nezáležíc na platformě, můžete je vždy kontaktovat, pokud chcete nahlásit něco nepatřičného. Ujistěte se prosím, že máte dostatek důkazů. Mějte prosím na paměti, že těchto moderátorů se nemáte ptát na bany a tresty, které byli uděleny na webu - to je práce Game Moderatorů.

img | Community Moderator Trainee

Community Moderator Trainees jsou ti, kteří se během náboru přihlásili do Community Moderation týmu, ať už z řad veřejnosti, či ze staffu. Lidé musí touto hodností projít, aby získali potřebné znalosti a know-how o moderaci TruckersMP. Během této doby jsou pod dozorem Community Moderator Leaderů a Managerů. Po této fázi budou povýšeni na plnohodnotné Community Moderatory a budou připraveni na jejich povinnosti na fóru, či na Discordu.

img | Media Team

Media Team vytváří pro naše sociální sítě (Twitter, Facebook, Instagram, YouTube a Twitch) spousty obsahu. Během oficiálních událostí zachycují pro veřejnost profesionální fotky a nahrávky. Pokud jste expert na editování videí, obrázků nebo máte jiné zkušenosti s multimédii, rozhodně byste jim měli zaslat své výtvory a podpořit je.

img | Stream Team

Stream Team je veden Community Managementem a je zodpovědný za živá vysílání jak komunitních, tak oficiálních TruckersMP událostí a činí tak na oficiálním TruckersMP Twitch/YouTube kanálu. Zajišťují interaktivní a příjemné vysílání pro diváky, kteří například nebyli schopni se zúčastnit události - ukazují scenérii a práci Add-On Teamu. Skvělé komunikační schopnosti jsou hlavní předností těchto lidí a jsou ty pravý na kontaktování, pokud máte otázky ohledně TruckersMP vysílání.


Komunita

Následující hodnosti nejsou součástí TruckersMP Staff týmu, ale můžete je zahlednout na několika uživatelských profilech!

img | img | img | Retired Team Member, Retired Manager & Retired Legend

Tato hodnost je udělena bývalým členům TruckersMP Staffu, kteří nás bohužel museli opustit. Jsme jim vděční za jejich práci v týmu, a proto od nás obdrží speciální hodnost vysloužilce, se kterou bychom jim rádi poděkovali.

img | Community Contributor

Community Contributoři jsou uživatelé TruckersMP, kteří se pro komunitu "mohou přetrhnout". Tvůrci obsahu na YouTube nebo Twitchi, vývojáři známých modů a addonů pro hru atd. Lidi s touto hodností můžete rozpoznat ve hře díky jejich tmavě-zelenému jménu.

img | img | ProMods & TruckersFM

Tato hodnost je na webu přidělována uživatelům, kteří reprezentují naše partnery - ProMods a TruckersFM! Spolupracujeme s našimi partnery pro zajištění co nejlepších spolupráci a projektů a tito lidé, společně se všemi ostatními, co pracují na každém projektu, jsou jen hrstka těch, kterým za tyto spolupráce vděčíme!

img | SCS Software

Hodnost pouze na fóru, která je udělena některým z SCS Software zaměstnancům. Nejsme s SCS Software spolčeni, ale stejnak bychom jim rádi vyjádřili náš vděk. Konec konců, oni jsou ti, co vyvíjejí hru, na které je celé TruckersMP postaveno!

img | Verified VTC Leader

Hodnost pouze na fóru a Discordu. Udělena maximálně dvěma členům validovaného (Discord) nebo verifikovaného (Discord + fórum) VIrtual Trucking Company, aby mohli ukázat, že udělali vše pro vytvoření jejich vlastní malé (v některých případech i velké!) komunity řidičů na TruckersMP.

img | Veteran

Hodnost pouze na fóru. Tato role má úrovně od Veteran I po Veteran V a čím je TruckersMP starší, tím je vyšší! Tato hodnost reprezentuje, jak dlouho jsou uživatelé zaregistrováni na fóru s tím, že číslo na konci ukazuje počet let. Tato hodnost se získává automaticky se stářím Vašeho účtu na fóru.

img | Player

To jste Vy! Členové naší komunity, kteří tvoří TruckersMP tím, čím dnes je!

Tags

Author