Vyhrazený server pro události – konfigurace


Last update: 01 Nov 2021 06:38 UTC
Short link to this article: https://truckersmp.com/kb/940Pokud jste tak ještě neučinili, je výrazně doporučeno pročtení našeho článku Vyhrazený server pro události – žádost, který je k dispozici zde: https://truckersmp.com/knowledge-base/article/702. Tento článek vysvětluje proces žádání o server pro události.

Pokud právě jste v procesu žádání o server, je důležité porozumět nastavení, které Vám je k dispozici. Tento článek se zaměřuje na vysvětlení jednotlivých prvků nastavení ve formuláři Request Event Server, který můžete nalézt zde: https://truckersmp.com/event-request/create. Dodatečně Vám poradíme s nejlepším nastavením pro běžné používání.


Konfigurace požadavku o server pro události

Server start date and time

Toto je přesný datum a čas, kdy server bude zapnut a vypnut naším systémem. Ve formuláři a v systému je časové pásmo vždy nastaveno na UTC, takže si budete muset převést Váš lokální čas do UTC. Toho můžete docílit pomocí přesných webových převodníků časových pásem, jako je například https://www.worldtimebuddy.com. Pokud bude Váš požadavek schválen, nebude to možné již měnit. Pokud jste udělali chybu, měli byste co nejdříve kontaktovat Event Management přes https://truckersmp.com/feedback.

Displayed name of the event

Toto jméno bude viditelné v kalendáři událostí na https://truckersmp.com/event-request, pokud nezaškrtnete políčko The event is private and thus, no details will be shown publicly. Jméno události by nemělo být zaměňováno s jménem serveru.

Link to TruckersMP Event Page

Musíte poskytnout odkaz na stránku Vaší události v TruckersMP Event Systému, která ukazuje počet účastníků. Díky tomuto můžeme identifikovat, zdali je server opravdu nutný. Zpravidla musí minulé události dosahovat 100 účastníků.

Event description

Zde můžete popsat Vaši událost, zdali je koncipována jako skromná událost nebo událost větších rozměrů. Pomůže to nám i komunitě porozumět o smyslu Vaší akce a co je od zúčastněných hráčů požadováno.

Temporary rules for the event

Do této sekce můžete vyplnit, zdali chcete přidat nová pravidla nebo udělit výjimku z oficiálních TruckersMP pravidel. Dočasná pravidla jsou posuzována Event Managementem. Pravidla nebudou povolena, pokud se pro danou událost vyhodnotí jako zbytečná nebo nepatřičná.

Nejčastěji uznaná, dočasná pravidla jsou:

  • Pořadatelé události mohou blokovat křižovatky za účelem navádění konvoje
  • Pořadatelé události mohou předjíždět pouze na silnicích s prostředními svodidly. Předjíždět konvoj mohou pouze dva pořadatelé události naráz
  • Pořadatelům události je dovoleno předjíždět protisměrem, v souladu s výše zmíněným pravidlem
  • Volné ježdění (Free-roaming) je zakázáno
  • Auta mohou být použita pouze pořadateli události
  • Parkování mimo meze (Out-of-bounds) je dovoleno pořadatelům události na bezpečných místech, tj. ne na střechách budov
  • Pro účast je nutné jet s návěsem

Header image of the event

Logo události, které je umístěné v záhlaví. Akceptované typy souborů: gif, jpeg, jpe, jpg, png · Maximální velikost souboru: 4 MB · Doporučené rozlišení: 1920x500

[ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO] The event is private and thus, no details will be shown publicly

Zaškrtnutím tohoto políčka se Vaše údaje o rezervaci serveru z kalendáře schovají, včetně Zobrazovaného jména události. Údaje budou viditelné pouze pro organizátory a tým TruckersMP. Toto je užitečné, pokud údaje ještě nechcete odhalit komunitě, nebo pokud si je přejete zanechat soukromé.


Konfigurace serveru

Server name (maximum 32 characters)

Jméno serveru bude použito pro identifikaci serveru v sekci výběru serverů ve hře. Měli byste vybrat krátké jméno, které Vaši účastníci rozpoznat. Jméno musí být jasné a relevantní k události, jelikož bude během konání akce viditelné pro tisíce ostatních řidičů.

Game

Vyberte hru, na které by Vaše událost měla probíhat. Jednoduše vyberte ETS2 (Euro Truck Simulator 2) nebo ATS (American Truck Simulator).

Maximum of players that can connect to the server

Je dobrým zvykem si zarezervovat dvakrát tolik slotů, než je očekáváno hráčů, jinak by mohlo dojít k zaplnění serveru. Měli byste také brát v potaz hráče, kteří se události účastnit nebudou (tzv. free-roaming). Typicky je minimum hráčů 100, maximum 1000.

[ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO] Enable AFK kick after 10 minutes

Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete automatické vyhazování neaktivních hráčů. Hráč, který se 10 minut nepohne nebo neodešle zprávu do chatu bude po upozornění za minutu vyhozen ze serveru.

Je užitečné toto nezapínat, pokud plánujete parkování přesahují 10 minut, například truckfest.

[ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO] Enable speed limiter

Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete omezení rychlosti 60/110 km/h napříč celým serverem. Většinou se pro konvoje nedoporučuje.

Aktivováním kolizí hráčů automaticky omezí rychlosti na 80/150 km/h. Pro jízdu bez limitu odškrtněte jak kolize hráčů, tak omezení rychlosti.

Omezení rychlosti ve městech bude odstraněno pouze pokud je deaktivovaný omezovač rychlosti a kolize hráčů.

[ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO] Enable player collisions

Zaškrtnutím tohoto políčka aktivujete mezi hráči kolizní systém. Toto je silně doporučeno, dokud to vysloveně nevyžadujete.

Při aktivaci této možnosti má příkaz /fix cooldown 10 minut. Pokud je možnost deaktivovaná, není zde žádný cooldown a k aktivování příkazu není potřeba návěs.

[ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO] Enable use of cars

Zaškrtnutí této možnosti odemkne hráčům přístup k vozidlu Scout.

Policejní příslušenství je exkluzivní pro TruckersMP Staff. Pro hráče nejsou dostupné a je nemožné si o ně zažádat.

[ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO] Enable live map

Zaškrtnutí tohoto políčka aktivuje zobrazení serveru na map-tracking stránkách jako je https://ets2map.com. Toto je velmi doporučeno, jelikož je to velmi užitečné pro sledování polohy hráčů v reálném čase.

[ZAŠKRTÁVACÍ POLÍČKO] Enable ProMods

Zaškrtnutí tohoto políčka aktivuje https://promods.net - Namódovanou mapu pouze pro Euro Truck Simulator 2. Je velmi doporučeno toto nezaškrtávat, pokud nezamýšlíte pořádání Vaší události na ProMods mapě.

Všichni hráči připojující se k serveru MUSÍ mít nainstalovanou nejnovější podporovanou verzi ProMods. Článek, jak nainstalovat ProMods je k dispozici zde: https://truckersmp.com/kb/618